Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Завдання для семінарських занять

Тема 1Предмет, методи, принципи, система і джерела аграрного права.

 

Мета Усвідомити студентами зміст основних понять предмета, методів, принципів, системи і джерел аграрного права з метою правильного застосування законодавства при вирішенні фахових завдань.

 

Питання до семінарського заняття:

1 Розкрийте поняття предмета і метода аграрного права.

2 В чому полягає відмінність між предметом і методом аграрного права?

3 З яких частин складається система аграрного права та надати їм характеристику?

4 На яких принципах будується аграрне право?

5 Охарактеризуйте джерела аграрного права?

6 Засоби вдосконалення аграрного законодавства.

 

 

Тема 2 Державна регулятивна діяльність у сільському господарстві України.

 

Мета:Розкрити поняття, сутність державної регулятивної діяльності у сільському господарстві та показати державний вплив на сільськогосподарське виробництво та інші галузі АПК в умовах ринкової економіки.

 

Питання до семінарського заняття:

1 Сутність і принципи державної регулятивної діяльності у сільському господарстві .

2 Форми і методи державної регулятивної діяльності у сільському господарстві

3 Державний вплив на сільськогосподарське виробництво та інші галузі АПК в умовах ринкової економіки.

4 Система та правове становище органів , що здійснюють державну регулятивну діяльність у сільському господарстві

 

Тема 3 Правове регулювання господарської діяльності виробників аграрної продукції

 

Мета: Усвідомити студентами поняття виробничо-господарської діяльності виробників аграрної продукції її правове регулювання, організаційно-правове забезпечення впровадження господарського розрахунку і рентабельності та додержання законодавства щодо якості і безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини з метою оволодіння знаннями в цій сфері та правильного застосування чинного законодавства в своїй майбутній професії.

 

Питання до семінарського заняття:

1 Поняття виробничо-господарської діяльності та її правове регулювання.

2 Організаційно-правове забезпечення впровадження господарського розрахунку і рентабельності .

3 Правове регулювання діяльності підсобних промислових підприємств і промислів.

4 Додержання законодавства щодо якості і безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини та супутних матеріалів.

5 Організація збуту(продажу) сільгоспродукції.

 

 

Тема 4 Аграрні правовідносини

 

Мета: Розкрити студентам поняття, особливості та види аграрних правовідносин. Підстави їх виникнення, зміні та припинення з метою правильної класифікації при прийнятті управлінських рішень.

 

Питання до семінарського заняття:

1 Поняття і особливості аграрних правовідносин.

2 Розмежування аграрних правовідносин.

3 Види структура внутрішніх правовідносин.

4 Структура внутрішніх правовідносин у державних сільськогосподарських підприємствах.

5 Правовідносини в аграрно-виробничих та інших агропромислових утвореннях.

 

 

Тема 5 Суб’єкти аграрного права.

 

Мета: Розкрити студентам поняття суб’єктів аграрного права їх класифікацію за правовим статусом, формою власності, організаційно-правовою формою з метою правильного застосування правових норм при вирішенні юридичних питань в практичній діяльності.

 

Питання до семінарського заняття:

1Як класифікуються аграрні товаровиробники за правовим статусом?

2 Визначити правовий статус державного сільськогосподарського підприємства.

3 Порядок утворення, реорганізації і ліквідації сільськогосподарських підприємств кооперативного і корпоративного типів.

4 Порядок утворення, реорганізації і ліквідації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств .

5 Правовий статус фермерських та приватно-орендних сільськогосподарських підприємств .

 

Тема 6 Правове регулювання відносин з організації, дисципліни та охорони праці в сільськогосподарських підприємствах.

 

Мета: Розкрити студентам правові форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах, її організації та охорони з метою правильного застосування правових норм при прийнятті управлінських рішень.

 

Питання до семінарського заняття:

1 Правові форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах.

2 Підбір, підготовка та розстановка кадрів в сільськогосподарських підприємствах.

3 Робочий час і час відпочинку працівників сільського господарства.

4 Охорона праці та здоров”я працівників сільського господарства.

5 Порядок розгляду трудових спорів працівників сільського господарства.

 

Тема 7 Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва

 

Мета:Надати студентам поняття, значення, проблеми та правові регулювання відносин у сфері соціального розвитку села з метою застосування правових норм по вирішенню цих проблем.

 

 

Питання до семінарського заняття:

1 Правовий режим об’єктів соціальної сфери села.

2 Права та обов’язки сільськогосподарських підприємств щодо будівництва об’єктів культурно-побутового і спортивно - оздоровчого призначення.

3 Організаційно-правове забезпечення підготовки фахівців необхідних професій для агропромислового комплексу.

 

Тема 8 Договірні відносини в сільському господарстві.

 

Мета: Показати студентам значення договірних відносин в сільському господарстві, їх види з метою правильного вирішення спорів , що виникають міх суб’єктами агробізнесу.

 

Питання до семінарського заняття:

 

1 Особливості договорів в АПК, та як вони класифікуються?

2 Які договори опосередковують матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників?

3 На основі яких договорів здійснюється виробничо-технічне обслуговування сільськогосподарських підприємств?

4 За допомогою яких договорів здійснюється реалізація сільськогосподарської продукції?

5 Які характерні риси, зміст та ознаки договору оренди землі?

6 Які договірні відносини застосовуються для здійснення юридичного обслуговування сільськогосподарських підприємств?

 

 

Тема 9 Органи управління сільськогосподарськими підприємствами.

 

Мета: Роз’яснити студентам систему органів управління сільськогосподарськими підприємствами, їх компетенція, з метою набуття знань для прийняття правильних рішень при прийнятті управлінських рішень.

 

Питання до семінарського заняття:

1 Основні принципи управління сільськогосподарськими підприємствами.

2 Органи управління сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типів.

3 Органи управління в державних сільськогосподарських підприємствах.

 

 

Тема 10 Громадяни як суб’єкти аграрних правовідносин (їх правовий статус).

 

Мета:Надати студентам характеристику правового положення громадян як суб’єктів аграрних правовідносин, їх право членства та засновництва в сільськогосподарських підприємствах кооперативного та корпоративного типів з метою правильного застосування правових норм при прийнятті управлінських рішень.

 

Питання до семінарського заняття:

 

1 Особливості правового становища працівників державних сільськогосподарських підприємств.

2 Порядок і умови виникнення членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного та корпоративного типів .

3 Підстави, порядок та умови припинення права членства в сільськогосподарських підприємствах корпоративного та корпоративного типів .

 

 

Тема 11 Правове положення сільськогосподарських кооперативів.

 

Мета: Надати студентам характеристику законодавства, яке регулює правові відносини в сільськогосподарських кооперативах з метою набуття знань щодо порядку їх створення, функціонування, реорганізації та ліквідації.

 

Питання до семінарського заняття:

 

1 Порядок створення сільськогосподарського кооперативу.

2 Види поділяється сільськогосподарські кооперативи та їх характеристика.

3 Склад майнових фондів в сільськогосподарських кооперативах та їх правовий режим.

4 Порядок реорганізації і ліквідації сільськогосподарських кооперативів.

 

Тема 12 Правове становище фермерського господарства.

 

Мета: Надати студентам характеристику законодавства, яке регулює правові відносини фермерського господарства з метою набуття знань щодо його створення, функціонування, та ліквідації.

 

Питання до семінарського заняття:

1 Основні риси і ознаки фермерського господарства.

2 Порядок створення фермерського господарства.

3 Правовий режим майна фермерського господарства.

4 Особливості господарської діяльності фермерського господарства.

5 Умови та порядок припинення діяльність фермерського господарства.

 

 

Тема 13 Правове становище особистого селянського господарства.

 

Мета:Надати студентам характеристику законодавства, яке регулює правові відносини особистого селянського господарства з метою набуття знань щодо його створення, функціонування, та ліквідації.

 

Питання до семінарського заняття:

1 Поняття особистого селянського господарства і суб”єкти на право його ведення.

2 Право на присадибну земельну ділянку, умови й порядок її надання.

3 Правовий режим майна особистих селянських господарств.

4 Права та обов’язки сільськогосподарських підприємств по розвитку особистих селянських господарств.

 

Тема 14 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.

 

 

Мета: Надати студентам характеристику законодавства, яке регулює правовий режим земель сільськогосподарського призначення, з метою усвідомлення основних напрямків земельної реформи, набуття правових знань щодо визначення складу земель сільськогосподарського призначення, форм власності на землі та їх паювання.

 

Питання до семінарського заняття:

1 Основні напрями земельної реформи в сільському господарстві.

2 Поняття, види та характеристика земель сільськогосподарського призначення.

3 Підстави виникнення та припинення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення сільськогосподарських підприємств.

4 Права та обов’язки власників та користувачів земельними ділянками сільськогосподарського призначення

5 Правові засади та порядок паювання землі.

 

Тема15 Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств .

 

Мета:Надати студентам характеристику законодавства, яке визначає правовий режим майна державного і комунального сільськогосподарського підприємства з метою набуття правових знань для послідовного застосування їх в практичній діяльності.

 

Питання до семінарського заняття:

1 Характеристика правового режиму майна державного і комунального сільськогосподарського підприємства

2 Об”єкти та зміст права повного господарського відання і права оперативного відання.

3 Правовий режим основних і оборотних та інших фондів державних і комунальних аграрних підприємств.

4 Правове регулювання приватизації майна державних і комунальних підприємств в системі АПК.

 

 

Тема 16 Право власності сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типів.

 

Мета: Надати студентам характеристику законодавства, яке визначає право власності аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів з метою правильного його тлумачення та застосування в практичній діяльності.

 

Питання до семінарського заняття:

1 Поняття власності та її ознаки.

2 Власність сільськогосподарських підприємств кооперативного типу.

3 Власність сільськогосподарських підприємств корпоративного типу.

4 Фонди сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типів.

 

 

Тема 17 Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного підприємництва.

 

Мета: Надати студентам характеристику законодавства щодо організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного підприємництва з метою правильного його тлумачення та застосування в практичній діяльності.

 

Питання до семінарського заняття:

1 Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо - господарської діяльності суб’єктів аграрного підприємництва.

2 Права та обов’язки суб’єктів аграрного підприємництва щодо використання земель сільськогосподарського призначення ,їх збереження та підвищення родючості.

3 Охорона земель як об’єкта природного середовища.

4 Підстави та порядок відшкодування збитків ,заподіяних власникам земель і землекористувачам.

 

Тема 18 Загальна характеристика аграрного законодавства зарубіжних країн

 

Мета: Надати студентам загальну характеристику аграрного законодавства зарубіжних країн з метою порівняльного аналізу його з вітчизняним законодавством.

 

Питання до семінарського заняття:

1 Державне регулювання відносин у сільському господарстві зарубіжних країн.

2 Аграрне право та законодавство США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Ізраїлю, Польщі, Росії.

 

 


Читайте також:

 1. V. Завдання.
 2. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 3. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 4. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 5. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 6. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 7. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 8. Аудит, його мета та завдання
 9. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 10. Багатокритерійні завдання і можливі шляхи їхнього рішення.
 11. Безпека життєдіяльності людини – найважливіше завдання людської цивілізації
 12. Біохімічна ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі
Переглядів: 946

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 18 Загальна характеристика аграрного законодавства зарубіжних країн | ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.