Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ

СЛОВНИК

АКРЕДИТИВ - форма розрахунків, за якої банк-емітент за дорученням свого клієнта/Заявника акредитива/ зобов’язаний/ виконати платіж третьої особи /бенефіціару/ за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги; б/ надати повноваження Іншому /виконуючому/ банку здійс­нити цей платіж,

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО - господарське товариство, яка має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства. Акціонери відповідають за зобов’язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій.

Антидемпінгова ліцензія - належним чином оформлене право на імпорт в України протягом установленого строку певного товару, який є Об’єктом антидемпінгового розслідування .

Антидемпінгове мито - /попереднє або остаточне/ - особливий вид мита, що стягується у разі ввезення на митну територію України товару, який є об’єктом застосування антидемпінгових заходів /попередніх або остаточних/.

Антидемпінгові ЗАХОДИ - попередні або остаточні заходи, що застосовуються згідно з Законом "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» під час або за результатами анти­демпінгового розслідування.

Антидемпінгові КВОТИ - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару що є об’єктом антидемпінгового розслідування та/або анти­демпінгових заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в нату­ральних та/або вартісних одиницях виміру.

Антидемпінгові узгоджені ДІЇ - погоджені дії /угоди/, що призвели або можуть призвести до: встановлення /підтримання/ монопольних цін /тарифів/, знижок, надбавок /доплат/, націнок; розподілу ринків за територіальним принципам, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за кодом споживачів чи за іншими ознаками, що призвели або можуть призвести до їх монополізації: усунення з ринку або обмеження доступу до нього продавців, покупців, інших суб’єктів господарювання

Анулювання ЛІЦЕНЗІЇ - позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності. Це припинення дії ліцензії суб’єкта підприємництва за підставами, передбаченими Законом.

АСОЦІАЦІЯ - договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності.

Аваль - гарантія по векселю у вигляді напису або окремого документа форма гарантії, характерна для континентальної Європи.

Авізо- в банківській комерційній практиці офіційне повідомлення про виконання розрахункової операції. Надсилається одним контрагентом іншому. За допомогою авізо банки повідомляють своїх клієнтів про дебітові та кредитові записи на рахунках про залишки засобів на рахунку, про оплату переказів, відкриття акредитивів та Інші операції.

АЖІ0ТАЖ - спекулятивна гарячка на біржах, ринках.

Ажур - стан бухгалтерського обліку, за яким записи в розрахункових книгах здійснюються в день проведення операції.

Акциз - вид непрямого податку на товари широкого вжитку, включений у їхню ціну.

БАНКІВСЬКО-СТРАХОВА /ОФШОРНА/ ЗОНА - вільна економічна зона, в якій запроваджується особливо сприятливий режим здійснення банківських та страхових операми в іноземній валюті дія обслуговування нерезидентів. Офшорний статус надається банківським та страховим установам, які були створені за участю лише нерезидентів і обслуговують лише ту їхню під­приємницьку діяльність, що здійснюється за межами України.

БАНКРУТСТВО - визнана господарським судом неспроможність боржника

відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не пізніше як через застосування ліквідаційної процедури.

Безвідзивний АКРЕДИТИВ - акредитив, який може бути змінений або анульо­ваний тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий.

БАЛАНС - система показників, які характеризують кількісне співвід­ношення елементів, сторін будь-якої діяльності /баланс бухгалтерський, праці, фінансів, доходів і видатків населення, робочої сили тощо.

БАРТЕР - прямий товарообмін без урахування цін.

БАРТЕРНА ОПЕРАЦІЯ - товарообмінна експортно-імпортна операція на

збалансованій по вартості /ціні/ основі з передачею права власності на товар без платежу грішми /натуральний обмін/.

БЕЗАКЦЕНТНІ платежі - платежі ,що здійснюються списанням коштів з рахункового /поточного/ рахунку платника без його згоди, на підставі документів, поданих банкові постачальником.

БІЗНЕС- будь-яка організована законна діяльність, основною метою якої є одержання прибутку - перевищення доходів над витра­тами.

БІРЖА - найбільш розвинута форма регулярно діючого оптового ринку товарів, які продаються за стандартами або зразками, цінних паперів, Іноземної валюти; організація, яка обслуговує про­цес укладання угод між господарськими субєктами з приводу купівлі-продажу; місце, де укладаються угоди.

БРОКЕР- посередник при укладенні угоди між покупцем і продавцем,

страхувальником і страхованим, судновласником і фрахтуваль­ником. Одержує комісійну винагороду /брокера/ - певний процент з суми проведеної біржової операції. Брокерські операції проводять як окремі особи, так і великі фірмі або корпорації, якщо вони виступають у ролі біржових посередни­ків.

БРУТТО- валовий доход без вирахування витрат; маса товару а упаковкою.

Бум -спекулятивне, короткочасне піднесення промисловості і торгівлі.

Бюджет - розпис, кошторис грошових доходів і витрат держави, міста, підприємства, які вони передбачають одержати і витратити в майбутньому, як правило, в наступному році.

ВАЛЮТНІ КОШТИ, ВАЛЮТНІ цінності - іноземна валюта готівкою; платіжні документ /чеки, векселі, тратта, депозитні сертифікати, акредитива та Інші/ в Іноземній валюті цінні папери / акції, облігації, купюри до них, бони векселі та Інші/ в Іноземній валюті; золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет а також сертифікати, облігації, гаранти та Інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені.

ВИДІЛЕННІ- різновид реорганізації, за яким юридична особа виділяється зі складу іншої, що продовжує функціонувати; до нового суб'єкта переходять майнові права та обов’язки реорганізованої юридичної особи відповідно до розподільного балансу.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ Т0ВАРИСТВО- акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки і купівлі-продажу на біржах.

ВИРОБНИК РЕКЛАМИ - особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами.

ВНУТРІШНЯ реклама - будь-яка реклама, розміщена в середині будинки приміщень, споруд тощо.

ГОСПОДАРСЬКЕ 0БЄ'ДНАННЯ- добровільне об "єднання юридичних осіб, створене ними з метою координації діяльності, забезпечення захисту їхніх прав, представлення спільних інтересів у державних та інших органах, а також у міжнародних організаціях.

Господарське товариство - підприємство, установа, організація, створенні на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об”єднання їхнього майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ - виключно швидке зростання товарних цін та грошевої маси в обігу, що призводить до різкого знецінення товарної одиниці, розладу платіжного обігу та порушення нормальних господарських зв’язків.

ГРОШІ- особливий товар, який виконує роль загального еквівалента при обміні товаром.

ГРОШОВА ОДИНИЦЯ- встановлений в законодавчому порядку грошовий знак який служить для спів вимірювання і вираження цін усіх товарів.

ГРОШОВИЙ ОБІГ - безперервний рух грошей у процесі купівлі – продажу товарів та послуг. Грошовий обіг здійснюється в рамках грошової системи кожної країни.

ГАРАНТ- поручитель - держава, установа чи особа, котрі дають у будь-чому гарантію і стежать за її виконанням.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ – документ ,який підтверджує, що поставлений товар /найчастіше обладнання/ відповідає умовам певного контракту.

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ /банківська гарантія/ - гарантія, яка видається банком-гарантом на користь кредитора в забезпеченні повної і ісвоєчасної оплати належної з боржника суми.

ДЕМПІНГ - ввезення на митну територію країни Імпорту товару за ціною,
нижчою від порівняної ціни на подібний товар у країні
експорту, що заподіює шкоди національному товаровиробнику і подібного товару.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ підприємництва - обов’язкова умова здійснення всіх видів підприємницької діяльності кожним підприємцем, що означає необхідність проходження ним певної процедури, яка підтверджується свідоцтвом про реєстрацію.

Дискридитація суб’єкта господарювання- поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних, або неповних відомостей, пов’язаних і з особою чи діяльністю суб’єкта господарювання, які завдали або могли завдати шкоди його діловій репутації.

Дискримінація суб’єктів господарювання органами державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю - заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм підприємництва в будь-якій сфері діяльності, на виробництво певних видів товарів, що призвели або можуть призвести до обмеження конкуренції: примушення суб’єктів господарювання до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та Інші об'єднання підприємств, а також до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів; прийняття рішень про централізований розподіл товарів, що призвело або може призвести до монопольного становища на ринку; встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону в Інший; надання окремим суб’єктам господарювання І податкових та Інших пільг, які ставлять у привілейоване становище щодо Інших суб"ектів господарювання, що призвело або може призвести до монополізації ринку певного товару; обмеження прав суб'єктів господарювання щодо придбання та реалізації товарів.

ДОВІРЧЕ ТОВАРИСТВО - товариство з додаткової відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність згідно з договором, укладеним з довірителями майна щодо реалізації їхніх прав власників.

ДОГОВІР КОНЦЕСІЇ /Концесійний договір/ - договір, відповідно до якого уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування /концесієдавепь/ надає на платній та стро­ковій основі суб’єкту підприємницької діяльності /конце­сіонеру/ право створити /побудувати/ об’єкт концесії чи суттєво його поліпшити та/або здійснювати його управління /експлуатацію/ відповідно до Закону України "Про концесії" з метою задоволення громадських потреб.

ДОГОВІР МАЙНОВОГО НАЙМУ /ОРЕНДИ - договір, за яким одна сторона, /наймодавець, орендодавець/ зобов’язується надати Іншій стороні /наймачеві, орендареві/ майно у тимчасове користу­вання за плату, а наймач зобов’язується вчасно вносити плату і повернути майно після закінчення строку договору.

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ- угода сторін про взаємні зобов'язання, відпо­відно до яких орендодавець за плату передає орендареві у володіння і користування земельну ділянку для господар­ського використання на обумовлений договором строк.

Делікт - правопорушення, зобов’язання відшкодувати нанесені збитки.

ДОГОВІРНА ЦІНА - ціна ва продукцію, встановлена за згодою між виробни­ком /продажам/ споживачем /покупцем/.

ЕКСПОРТ - продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності / у тому числі з оплатою в не грошовій формі/ з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому реекспор товарів означає продав Іноземним суб’єктам господарської діяльності та вивезення за межі /країни товарів, що були раніше імпортовані на територію України.

ЕКОНОМІЧНА КОНЦЕНТРАЦІЯ- створення, реорганізація /злиття суб’єктів господарювання / у т.ч. господарського товариства ,асоціації, концерну, консорціуму та Іншого об’єднання підприємств) вступ одного або кількох суб’єктів господарювання в об "єднання; безпосереднє або опосередковане придбання або придбання будь-яким іншим способом у власність, одержання в управління /користування/ часток акцій, паїв/, а також активів /майна/ у вигляді цілісних майнових комплексів суб’єктів господарювання або структурних підрозділів суб’єктів господарювання; оренда цілісних майнових комплексів суб’єктів господарювання або структурних їх підрозділів; затвердження суб'єктами господарювання, органами державної влади та самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю установчих документів, на підставі яких створюються господарські товариства, асоціації, концерни, корпорації, та інші об’єднання підприємств, а також змін в установчі документи, пов’язаних зі зміною предмета і цілей діяльності, порядку розподілу прибутків і збитків, складу і компетенції органу управління, порядку прийняття орган управління рішень або Інших змін, що підсилюють погодженість дій на ринку засновників /учасників/ господарсько товариства чи об’єднання підприємств або призводить іншим способом до погіршення умов конкуренції між засновниками /учасниками/ і ліквідація суб’єктів господарювання всіх організаційно-правових форм.

ЕКСПОРТНА КВОТА - встановлений обсяг виробництва і постачання на експорт певних товарів.

ЕКСПОРТНА ЛІЦЕНЗІЯ - дозвіл відповідної державної установи на вивіз певних товарів,

ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ - система заходів по забороні, обмеженню, контролю за експортом «стратегічних товарів» та ін,

ЕКСПОРТНИЙ ЛІЗИНГ - оренда машин, обладнання та Іншого майна, надана Іноземній юридичній або фізичній особі /стимулює експорт)

ЕМБАРГО - заборона органом державної влади на імпорт і експорт товарів з будь-яких країн.

ЕМІСІЯ - випуск в обіг банківських та скарбничних білетів, паперових грошей і цінних паперів. Уникнути емісії можна за умови рівноваги між грошовим обігом і товарооборотом: сума грошей ,що обертається в країні, помножена на кількість оборотів протягом даного року, має дорівнювати кількості товарів і послуг, помножених на їхню ціну.

ЕРЗАЦ - неповноцінний замінник якогось продукту.

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПІДПРИЄМНИЦТВО- як галузь законодавства - сукуп­ність нормативних актів,що регулюють суспільні відносини у сфері підприємництва.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО - товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.

ЗАСТАВА - спосіб забезпечення зобов'язання, в силу якого кредитор /заставодержатель/ має право в разі невиконання боржником /заставодавцем/ забезпеченого заставою зобов’язання одер­жати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед Іншими кредиторами.

ЗЛИТТЯ - різновид реорганізації, за яким юридичні особи об’єднуються в один новий суб’єкт, усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до нього суб’єкта відповідно до передаточ­ного акта.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ - діяльність суб’єктів господарської діяльності України та Іноземних суб’єктів господарювання побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР /КОНТРАКТ/ - матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх Іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА - будь-яка реклама, що розміщується на окремих спеці­альних конструкціях, щитах, екранах, розміщених під відкритим небом, на фасадах будинків та споруд.

ЗНИЖКИ - суми, які задав продавець товару різним покупцям з метою розширення ринку збуту, покриття окремих витрат, збільшення кількості реалізованих товарів»

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ЗОНА - частина території держави, де товари іноземного походження можуть зберігатися, купуватися та продаватися без оплати мита і митних зборів або з її відстроченням. Форми їх організації: вільні порти /"порто-франко."/, вільні митні зони /зони франко/, митні склади.

Зона ІІРИКОРДОННОЇ ТОРГІВЛІ - частина території держави на кордонах Із сусідніми краінами,де діє спрощений порядок перетину кордону і торгівлі.

ІНВЕСТИЦІЇ - всі види майнових й Інтелектуальних цінностей, що вкла­даються в об’єкти підприємницької та Інших видів діяль­ності, в результаті якої створюється прибуток або дося­гається соціальний ефект.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ - сукупність практичних дій громадян, юридич­них осіб і держави щодо реалізації Інвестицій.

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ - торговець цінними паперами, який, окрім провад­ження Інших видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного Інвестування шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД - юридична особа, заснована у формі закритого акціо­нерного товариства з урахуванням вимог, встановлених Положенням про Інвестиційні фонди та інвестиційні компа­нії, що здійснює виключну діяльність у галузі спільного інвестування,

ІНВЕСТОР – суб’єкт Інвестиційної діяльності, який приймав рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та Інтелектуальних цінностей в об’єкти Інвестування.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РЕЖИМ ЛІЦЕНЗУВАННЯ - спеціальна санкція, що застосовується до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України та Іноземних суб’єктів господарської діяльності за підставами, передбаченими у Законі Україна « Про зовнішньоекономічну діяльність".

Індикативні ЦІНИ - ціни на товари. які відповідають цінам, що склалися чи складаються на відповідний товар на ринку експорту або Імпорту на момент здійснення експортної /Імпортної/ операції з урахуванням умов поставки та умов здійснення розрахунків, визначених згідно з законодавством України.

ІНКАСО -розрахункова банківська операція, за якою банк-ремітент, що дів в суворій відповідності з Інструкціями свого клієнта /довірителя/, бере на себе зобовязання здійснювати операції з поданими клієнтом документами з метою одержання від платника акцепту та/або платежу, або видачі документів на інших умовах.

ІНКОТЕРМС - міжнародні Правила інтерпретації комерційних термінів, розроблені міжнародною торговою палатою.

Інноваційна ДІЯЛЬНІСТЬ - одна із форм Інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу,

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ - цінності, що вкладаються Іноземними Інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законо­давства України з метою отримання прибутку або досягнен­ня соціального ефекту.

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТОРИ - субвекти,які проводять інвестиційну діяльність на території України: юридичні особи, створені відповідно до законодавства Іншого ніж законодавство України; фізичні особи – іноземці які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздат­ності: іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації} інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяль­ності.

ІНОЗЕМНІ СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – суб’єкти господарської діяльності. які мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України.

Інформація - відомості в будь-якій формі та вигляді, на будь-яких носіях /у т.ч. листування, книги, помітки. ілюстрації, карти, діаграма, малюнки, схеми тощо/, фотографії, кіно-відео та ін,

КАФ- умова ІНКОТЕРМС,за якою ризик випадкового знищення або пошкодження товару переходить від продавця до покупця в момент перенесення товару через поручні судна; продавець бере на себе обов’язки оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений покупцем пункт призначення,

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО - товариство, в якому разом з одним або більше учасників, які здійснюють від Імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями това­риства всім своїм майном, є один або більше учасників, відпо­відальність яких обмежується вкладом у майні товариства

КОМЕРЦІЙНА. Таємниця ПіДПРИЄМСТВА - відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною Інформацією, управлінням, фінансами та Іншою діяльністю підприємства , що не є державною таємницею, розголо­шення / передача, витік/ який може завдати шкоди його Інтере­сам. Склад та обсяг відомостей,що становлять комерційну таєм­ницю, порядок їх захисту визначається керівником підприємства.

КОНКУРЕНЦІЯ - змагальність підприємців, коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництва тих товарів, яких потребує споживач.

К0НСОРЦІУМ - тимчасове статутне обладнання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети.

КОНЦЕРН- статутне об "єднання підприємств промисловості, торгівлі,

транспорту, наукових організацій, банків тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців.

КОРПОРАЦІЯ - договірне об’єднання, створене на основі поєднання вироб­ничих, наукових та комерційних Інтересів, із делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

КРЕДИТ- позичковий капітал банку в грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та цільового характеру використання.

КРЕДИТОР -суб’єкт кредитних відносин, який надає кредити Іншому суб’єкту господарської діяльності у тимчасове користування.

Кліринг - система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери і послуги, які здійснюються на заліку взаємних вимог і обов’язків

КОМБІНАТ – об’єднання різних підприємств, які представляють виробничі галузі, пов’язані між собою.

КОМЕРСАНТ - особа, яка займається приватною підприємницькою діяльністю.

КОНВЕРСІЯ - переведення промислових підприємств, які випускають оборон­ну техніку, на виробництво товарів народного споживання.

КОНСАЛЬТИНГ - управлінське консультування підприємців, продавців і покупців з широкого кола питань економічної діяльності підприємств, фірм, організацій в т.ч. у зовнішньоекономічній сфері.

КОНСИГНАЦІЯ - форма продажу товарів, за якої право власності на товар, що надійшов на склад посередника /консигнанта/, залишається за експортером до моменту продажу товару покупцю.

КОНТРАКТ - терміновий договір, який визначає права і обов’язки сторін.

ЛЕГІТИМАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - підтвердження державою законності входження суб’єктів у відносиш у сфері підприємництва. Вона може включати: один елемент - державну реєстрацію /для заняття видами діяльності, що не потребуть ліцензування або патентування/; два елементи - державну реєстрацію і ліцензування /для заняття видами діяльності, що потребують ліцензування/; три елементи - державну реестрацію,ліцензування та патентування /для заняття видами діяльності, що потребують ліцензування і патентування/.

ЛІЗИНГ - підприємницька діяльність, яка спрямована на Інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягав в наданні і лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодеркувачу майна-що є власністю лізингодавця або набуваеться ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодеркувачем періодичних лізингових платежів.

ЛІКВІДАЦІЯ юридичної ОСОБИ– суб’єкта підприємництва - форма припинення її діяльності без правонаступництва,

ЛІЦЕНЗІЯ - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеному в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

ПАТЕНТНА економіка - /прихований, невидимий/ - різновид тіньової економіки, що має яскраво виражений криміногенний характер.

ЛЕПТА- скромне пожертвування, внесок

ЛІКВІДНІСТЬ - здатність своєчасно виплачувати боргові зобов'язання.

ЛІМІТ- максимально допустима величина.

Лоро- рахунок, відкритий банком іноземному банкові - кориспондентові. На цей рахунок вносять суми, які надходять банкові- кориспондентові, а також фіксують банківські операції, що їх виконують за його дорученням.

ЛОТ- стандартна за кількістю і якістю партія товару; один контракт на біржі.

Макропідприємства – суб’єкти малого підприємництва Із середньообліковою чисельністю працюючих ва звітний період і0 чоловік включно і розміром виручки від реалізації продукції /товарів, робіт, послуг/ за рік не більш як 250 тис грн.

МАКЛЕР- посередник при укладанні біржової угоди, який не має пра­ва її укладати за свій рахунок.

МАРКЕТИНГ - комплекс організаційних, рекламних та інших заходів, які забезпечують стійкість збуту продукції /прогноз попиту і можливості морального старіння товарів, правильний вибір цін, рекламна стратегія тощо/.

Менеджер - найманий управитель, спеціаліст з управління, завідувач, адміністратор, який не є власником компанії.

Менеджмент - сукупність принципів, методів, засобів і форм управління,

спрямованих на збільшення доходу; управління, керівництво, І організація виробництва.

МІНОВА ВАРТІСТЬ - властивість товару обмінюватись у відомих пропор­ціях на Інші товари.

МОНІТОРИНГ- спостереження за станом природного середовища для своє­часного виявлення змін, їхньої оцінки попередження і усунення наслідків негативних процесів.

Монополія - виключне право, яке надається державі фірмі, підприємству, організації або окремій особі на здійснення певної діяльності. В умовах ринкових відносин протистоїть свободі конкуренції.

НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА - грошова одиниця певної країни, яка використову­ється у зовнішньоекономічних зв’язках і міжнародних розрахунках з Іншими країнами.

НЕТТО - чиста ціна товару за вирахуванням знижок; чистий доход за вирахуванням всіх розходів; маса товару без упаковки.

НЕУСТОЙКА - визначена законом або згодою сума, яку одна з контраген­тів виплачує іншому у випадку невиконання або невідпо­відного виконання зобов'язань /штраф, пеня/.

НОТАРІАТ - державний орган, призначений для підтвердження різного роду юридичних актів, договорів.

Ноу-Хау - /дослівно "знаю як»/- сукупність технічних, комерційних та Інших знань, оформлених у вигляді документації, навиків і виробничого досвіду, необхідних для освоєння техноло­гії, методу управління тощо

НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ - будь-які дії у конкуренції, що супере­чать правилам, торговим та Іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ - неспроможність суб’єкта підприємницької діяль­ності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, в т.ч. по заробітній платі а також виконати зобовязання щодо сплати податків і зборів /обов'язкових платежів/ не Інакше як через відновлення платоспроможності.

НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ суб’єкта господарювання - неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару Іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; порів­няльна реклама, якщо наведені в ній відомості про товари, роботи, послуги не підтверджені фактичними даними, є недостовірними, не об’єктивними та некорисними для Інфор­мування споживачів.

ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ - договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший такого, за який амортизується 90%вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.

ОПЕРАЦІЯ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ у зовнішньоекономічних ВІДНОСИНАХ - операція а перероблення /оброблення, збагачення чи використання/ давальницької сировини /незалежно від кількості замовників та виконавців/, а також етапів /операцій з перероблення цієї сировини/, ввезеної на митну територію України /чи закупленої Іноземним замов­ником за Іноземну валюту в Україні/ або вивезення за її межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною в зовніш­ньоекономічних відносинах належать операції, в яких сировина замовника, на конкретному етапі її переробки, становить не менш як 20% від загальної вартості готової продукції.

ОРЕНДА - засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприєм­ницької та Інші діяльності.

Оренда землі- засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА - форма юридичної особи – субєкта підприємництва, що характеризує специфіку його створення, майнового статусу, характеру його прав і прав засновни­ків /учасників/ на майно, та особливості їх відповідаль­ності за зобов'язаннями суб’єкта.

ОРГАНИ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ – об’єднання підприємств, інші суб’єкти господарювання, громадські організації при виконанні ними функцій управління та контролю в межах делегованих їм повнова­жень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування,

ПАТЕНТУВАННЯ - необхідна умова здійснення деяких видів підприєм­ницької діяльності, що означає необхідність одержання торгового патенту у встановленому законодавством порядку. Є обов'язковим для здійснення торговельної діяльності за готівкові кошти, а також з використанням Інших форм розрахунків і кредитних карток на території України, діяльності з обміну готівкових валютних ціннос­тей /включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в Іноземній валюті, та з кредитними карт­ками/, а також діяльності з наданням послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг.

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ - необхідна умова продовження здійснення підприєм­ницької діяльності у разі зміни назви, організаційно-правової форми суб’єкта підприємницької діяльності, а також форми власності, що проводиться у порядку, встановленому для державної реєстрації.

РЕІНВЕСТИЦІЯ- господарська операція, яка передбачав здійснення капітальних або фінансових Інвестицій за рахунок доходу /прибутку/, отриманого від Інвестиційних операцій.

РЕКЛАМА - спеціальна Інформація про осіб чи продукцію, яка розпов­сюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку.

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ - особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – суб’єкта підприємництва – форма припинення, за якою здійснюється універсальне правонаступництво.

РЕСТРУКТИРИЗАЦІЯ ПІДІРИЄМСТВА - здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових і технічних захо­дів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема, шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягав санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме Фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підви­щенню ефективності виробництва І задоволенню вимог кредиторів,

РОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ таємниці- ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на це ,з відомостями,що відповідно до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків,якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб’єкту господарювання.

РОЗПОВСЮДЖУВАЧ РЕКЛАМИ - особа, яка здійснює розповсюдження реклами будь-якими рекламними засобами.

РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК - документуй містить письмове розпорядження власника рахунка /чекодавця/ установі банку /банку-емітенту/, яка веде його рахунок, оплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.

РЕКЛАМАЦІЯ - претензія до якості поставленої продукції або прода­ного товару, яка містить вимоги відшкодування «битків, зниження ціни, усунення недоліків.

РЕПРИВАТИЗАЦІЯ - повернення в приватну власність раніше куплених або націоналізованих /конфіскованих/ підприємств, земельних ділянок, банків, акцій, цінних паперів.

САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ РИНКУ цінних ПАПЕРІВ - безприбуткова організація з правом юридичної особи, що провадить свою діяльність відповідно до законодавства Україні та Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів, мав самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи та бланки Із своїм найменуванням.

САНАЦІЯ - система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища борж­ника, а також задоволення в повному обсязі або часткової вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктиризації підприємства, боргів і капіталу та/або зміну організаційної правової форми і виробничої структури боржника.

СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЕСТРАЦІЇ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА – визнання державної реєстрації не діючою що можливе як у добро вільному порядку І за особистою заявою суб’єкта/, так і в примусовому /судовому/ порядку на підставі, передбачених законодавством. Воно є підставою для виключення суб’єкта підприємництва - юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, фізичної особи - з Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності.

СПЕЦІАЛЬНА /ВІЛЬНА/ ЕКОНОМІЧНА ЗОНА - частина території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України.

СПЕЦІАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару /товарів/, який є об’єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів.

СПЕЦІАЛЬНІ КВОТИ - граничний обсяг Імпорту в Україну певного товару /товарів/, що є об’єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено Імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру.

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - режим, що передбачає введення додаткових, митних та Інших пільг, передбаче­них Законом, для суб’єктів підприємницької діяльності, що реалізують Інвестиційні проекти, схвалені Радою з питань вільних економічних зон і спеціального режи­му Інвестиційної діяльності на територіях.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ ПАТЕНТ - державне свідоцтво, яке засвідчує право субєкта підприємницької діяльності на особли­вий порядок оподаткуванням . що придбавається суб’єктом підприємництва, який здійснює торговельну діяльність з наданням побутових послуг на територіях, визначених Кабінетом Міністрів України.

СПОЖИВАЧ РЕКЛАМ- будь-яка особа або група осіб, на яких спрямована реклама,

СПОНСОР- особа, яка матеріально підтримує будь-яку діяльність без отримання від неї прибутку з метою популяризації винятково свого імені /назви/, торгової марки.

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, обліку і ЗВІТНОСТІ - установлена для малих підприємців: Фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяль­ність без створення юридичної особи, і у трудових відносинах з яких, включаючи членів їх сімей, протягом року перебував не більш як і0 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції /товарів, робіт, послуг/ за рік не перевищує 500 тис. грн.; юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльнос­ті будь-якої організаційно-правової форми і форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції /товарів, робіт, послуг/ за рік не перевищує і тис. грн.. Ставка єдиного податку для фізичних осіб установлюється місцевими радами за місцем державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності залежно від виду діяльності і не може становити менш як 20 грн. та більш як 200 грн. на місяць. Суб’єкт підприємницької діяльності-юридична особа обирає одну Із ставок єдиного податку: 6% від виручки від реалізації продукції без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вар­тість або і0% від сум виручки від реалізації продук­ції, за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

СУБ’ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - фізична або юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність легітимно.

СУБ’ЄКТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА- Індивідуальні підприємці, тобто фізичні особи. зареєстровані як суб"єкти підприємниць­кої діяльності, які займаються нею без створення юридичної особи; підприємницькі організації зі статусом юридичної особи, будь-якої організаційно-правової форми і форми власності /крім довірчих товариств, банків, страхових компаній, Інших фінансово-кредитних , небанківських фінансових установ/, а також суб’єкта підприємництва, у статутному Фонді яких частки, що належать юридичній особі - учасникам і засновникам даних суб'єктів. не є суб’єктами малого підприємництва, не перевищують 25%.Ці суб’єкти мають відповідати таким критеріям: середньооблікова чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 чол. /при цьому враховуються всі працівники, у тому числі працюючі за цивільно-правовими договорами та за сумісниц­твом/; розмір виручки від реалізації продукції /товарів, робіт, послуг/ за рік не перевищує і млн. грн.

ТИМЧАСОВЕ ЗУПИНЕННЯ ЗОВНШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – спеціальна санкція, що передбачає позбавлення українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та Іноземних суб"єктів господарської діяльності права займатися зовнішньоеко­номічною діяльністю на підставах, передбачених у Законі «Про зовнішньоекономічну діяльність».

ТОВАР- продукт діяльності /включаючи роботи, послуги а також цінні папери/, призначений для реалізації.

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відпо­відають за його боргами своїми внесками до статутного Фонду, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.

ТОВАРИСТВО З обмеженою ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - господарське товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства відповідають у межах їхніх вкладів.

ТОВАРНА БІРЖА – організація, що обєднує юридичних і фізичних осіб,
які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, мав за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов’язаних з ним торговельних операцій. .

ТОРГОВИЙ ПАТЕНТ - державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта
підприємницької діяльності чи його структурного підрозділу займатися деякими видами діяльності, зазначеними у законі "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА - недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка об’єднує юридичних осіб, що створенні і діють відповідно до законодавства України, громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об "єднання.

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ - статут та/або установчий договір, необхідні для регулювання порядку, умов погодженої діяльності засновників, а також визначення правового статусу створюваного суб’єкта підпримництва - юридичної особи.

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР – договір що опосередковує діяльність двох і більше фізичних та/або юридичних осіб, спрямовану на спеціальну мету - створення нового суб’єкта підприєм­ництва - юридичної особи.

УЧАСНИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію Інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення Інвестора.

ФАС - умова ІНК0ТЕРМС, відповідно до якої право власності і ризик випадкового знищення або пошкодження товару на всі подальші витрати переходять від продавця до покупця після того, як товар розміщений на пристані вздовж борту судна.

ФІЛІЯ - відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза місцем його знаходження, що здійснює всі або час­тину його функцій.

ФІНАНСОВА ІНВЕСТИЦІЯ - господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та Інших фінансових Інструментів.

ФОБ - умова іНМ0ТЕРМС,за якою право власності та ризик випадкового знищення або пошкодження товару переходять від продавця до покупця в момент перенесення товару через поручні судна.

ФОНДОВА БІРЖА - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Це акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до Закону "Про цінні папери та фондову біржу» , Інших актів законодавства України, статуту і правил фондової біржі.

ФРАНК0-ЗАВ0Д - умова іНК0ТЕРМС,за якою продавець надає товар у розпорядження покупця на своєму заводі, де на покупця переходить ризик випадкового знищення товару.

ФРАНК0-ПЕРЕВі3НИК - умова іНК0ТЕРМС,за якою вважається, що продавець виконав свої зобов'язання щодо поставки товару після передачі його перевізнику; ризик випадкового знищення або пошкодження товару переходить від продавця до покупця в момент передачі його перевізнику.

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ – суб’єкт господарювання, який володіє контроль- ними пакетами акцій інших, одного або більше, суб’єктів господарювання.

ЧИСТЕ ІНКАСО - Інкасо фінансових документів, що не супроводжуються комерційними документами.

ЮРИДИЧНА ОСОБА - організація, яка має у власності, повному господарському веденні або оперативному управлінні відокрем­лене майно, відповідає за своїми обов'язками цим майном і виступає в суді, господарському та третейсь­кому судах від свого імені.

 

 

Тема1 Предмет, методи, принципи, система і джерела аграрного права (навчальна лекція)

1 Поняття предмета ,методів, принципів і системи аграрного права.

2 Поняття і види джерел аграрного права.

3 Засоби вдосконалення аграрного законодавства.

Мета:Дати визначення та вивчити поняття аграрного права, його предмет. Визначити завдання щодо вивчення дисципліни. Дослідити методи та джерела на яких ґрунтується така галузь права як аграрне право.


Читайте також:

 1. VII. ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА
 2. Види лекцій
 3. Викладення лекційного матеріалу
 4. ГИСТОЛОГИЯ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ.
 5. Електронний конспект лекцій
 6. З ДИСЦИПЛІНИ
 7. З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 8. За опорний меридіан прийнятий магнітний меридіан аеродрому вильоту.
 9. Завдання лекційних занять
 10. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
 11. ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 12. І. ПРОСЛУХОВУВАННЯ ТА КОНСПЕКТУВАННЯ ЛЕКЦІЙ
Переглядів: 836

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Завдання для семінарських занять | Предмет аграрного права.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.019 сек.