Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Семінар № 6. Відкритий лист

Додаткова

Основна

1. Аналитические жанры газеты: Хрестоматия. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 236 с.

2. Вартанов Г.І. Система жанрів журналістики: Посібник для студентів. – К.: МІЛП, 1997. – 55 с.

3. Кривошея Г.П. Довідник журналіста: Навчальний посібник / Г.П. Кривошея; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2006. – 74 с.

4. Кривошея Г.П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці: Для студентів факультетів та відділень журналістики університетів / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2003. – 302 с.

5. Кривошея Г.П. Журналістика: поняття, терміни / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2004. – 202 с

6. Кривошея Г.П. Соціологія журналістики. Навчальний посібник. – К.: МІЛП, 2000. – 94 с.

7. Кривошея Г.П. Теорія і практика журналістики: Навч. посібник / Г.П. Кривошея; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2007. – 218 с.

8. Стилистика газетных жанров. Под ред. Д.Э. Розенталя. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 230 с.

9. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 312 с.

1. Ворошилов В.В. Журналистика: Базовый курс: Учебник. – Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 640 с. – (Библиотека профессионального журналиста)

2. Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе: Учеб. пособие. – М.: РИП-холдинг, 2005. – 274 с. – (Практическая журналистика)

3. Жанры международной журналистики. – М.: МГИМО, 1995. – 108 с.

4. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості. – Л.: Паіс, 2000. – 180 с.

5. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб.: изд-во Михайлова В.А., 2001. – 320 с.

6. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для вузов. – М: Аспект-Пресс, 2001. – 240 с.

 

Студенти визначають тему матеріалу в жанрі відкритого листа, розробляють її, пишуть власний епістолярний твір, здійснюють літературно–стилістичну правку тексту.

Проводиться ділова гра – редакційна літучка. Оцінюється якість написаних листів (відбувається взаємне рецензування робіт, обговорення недоліків і позитивних рис авторських текстів, пропозицій щодо вдосконалення розглянутих матеріалів, посилення їхньої актуальності та ефективності).

Ключові поняття, терміни, словосполучення:епістолярна аналітика, інтегрування фактів і подій, аналітичний аспект, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, відкритий лист, лист-інвектива, адресат, адресант, коментування й оцінювання, обґрунтованість, критичність, експресивна насиченість тексту, науковість доказів, концепція, проблематика, масштабність, суспільно заангажований суб’єктивізм, прихований і відкритий полемізм, апелювання до певних осіб або інстанцій, архітектоніка матеріалу, тема, фактологічна база, процес переходу подій у явище, анатомія явища, індивідуальна інтерпретація, виведення тенденції, експозиція, постановка проблеми, аргументація, рекомендація, узагальнена оцінка, літературне опрацювання тексту, архівація, досьє, заголовочний комплекс, рубрикація, мовностилістичні засоби.


Читайте також:

 1. Види, завдання та вимоги до проведення практичних(семінарських) занять
 2. Види, завдання та вимоги до проведення практичних(семінарських) занять
 3. Висновок: все те що може бути відкрито у майбутньому стосовно об’єктивної реальності підпадає під поняття матерія. Тому поняття матерія носить принципово – відкритий характер.
 4. Відкритий і прихований контроль.
 5. Завдання для семінарських занять
 6. Запитання до семінару
 7. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
 8. І. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять
 9. ІІ. АНАЛІТИЧНІ ЖАНРИ: кореспонденція, стаття, коментар, огляд, рецензія, відкритий лист
 10. ІІ. ПІДГОТОВКА ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
 11. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
 12. Лекційно-семінарська система навчання
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.