Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


КОРПОРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Як правило, міжнародні компанії використовують стратегію зростання, тобто розглядають кожну країну або регіон як новий ринок, ставлячи за мету збільшення обсягів продажу та при­бутків. У процесі виходу на нові ринки міжнародна корпора­ція стикається з необхідністю зробити вибір на користь гло­бальної інтеграції чи високої швидкості реакції на цих ринках. В першому випадку головна компанія використовує стандартні централізовані процедури у структурних підрозділах, в друго­му - надає їм відносну автономію.

Система чинників, які сприяють вибору глобальної інтег­рації, має назву тиск щодо глобалізації.Ці чинники можна поділити на дві групи:

1 група) чинники, що сприяють розширенню (складають­ся з лібералізації торгівлі, наявності глобальних фінансових послуг та ринків капіталів, успіхів в технології комунікацій).

2 група) чинники пов'язані зі специфікою галузі (універ­сальні потреби споживачів, глобальні споживачі, глобальні кон­куренти, висока інтенсивність інвестицій, необхідність змен­шення ціни).

Лібералізація торгівлі. Поступове усунення тарифних та нетарифних бар'єрів протягом останніх 50 років значно зменшило економічну роль держав, натомість пропонуючи компаніям «мис­лити глобально» («think globally»).

Глобальні фінансові послуги та ринки капіталів. Глобалізація фінансових послуг та ринків капіталів сприяє цілям багатьох ком­паній глобально інтегрувати свою діяльність. За сучасних умов будь-яка компанія може позичити фінансові ресурси в транснаціональ­ному банку, у закордонних венчурних власників капіталу та через мережу Інтернет. Сучасні фінансові технології дозволяють отри­мувати доступ до необхідних ресурсів 24 години на добу 365 днів на рік, незалежно від місця розташування компанії.

Розвиток технології комунікацій. Доступність великих, он-лайнових баз даних, домашніх систем електронної пошти, а також Інтернету значно підвищує можливості компаній в уп­равлінні міжнародними операціями. В середині міжнародної кор­порації комунікаційні можливості широко використовуються особливо тоді, коли необхідно отримати вигоду щодо розміщен­ня. Наприклад, розробка нових видів продуктів, іноді навіть та­ких складних, як літаки, може здійснюватися спільно двома конструкторськими бюро, що знаходяться в різних частинах світу - сучасна технологія передачі даних це дозволяє. Або ве­личезні банки даних, якими володіє головна компанія у Нью-Йорку, можуть передаватися для обробки до Ірландії, де рівень заробітної плати аналітиків та програмістів нижчий.

Універсальні потреби споживачів. Завдяки стрімкому розвит­ку телебачення, кіно, радіо, друкованих видань, телефонії та Інтернету інформація досягає все більшої кількості споживачів у всьому світі. Люди на всіх континентах формують свої упо­добання відповідно до пропозиції споживчих продуктів про­відних торгових марок: від телевізорів, відеокамер, мобільних телефонів, до засобів гігієни та харчових продуктів. Тому ка­жуть, що пропозиція формує попит, хоча правильніше було б сказати, що реклама формує попит. Сучасна реклама вже пере­стала бути просто засобом для просування товару на ринок, вона поступово набуває статусу законодавця моди, а рекламо-мейкери стають майже діячами культури; реклама задає моду на стиль життя, примушує посміхатися чи бентежить, але в будь-якому випадку не проходить непоміченою. У якому виг­ляді не надавалася б нам реклама (за допомогою телебачення, бігбордів, електронної пошти чи модних журналів), результатом один - споживачі у всьому світі починають потребувати пев­них продуктів, тобто потреби стають універсальними.

Глобальні споживачі. З урахуванням того, що, крім товарів споживчого призначення, існують і товари промислового харак­теру, багато міжнародних корпорацій реалізують свою продук­цію одна одній. Наприклад, General Motors не виробляє само­стійно всі деталі для своїх автомобілів, деякі складові частини, а закуповує їх у інших виробників. Причому компанія з вироб­ництва автомобільних складових для General Motors має відпо­відати глобальним стандартам якості, характеристик та ціни. По­стачальником приладових дощок та внутрішніх автомобільних панелей для General Motors стала нідерландська Prince, основ­не виробництво якої розташоване в штаті Мічиган. Взаємовід­носини двох компаній настільки тісні, що коли General Motors вирішила розпочати виробництво в Латинській Америці, Prince довелося створити виробничі потужності в безпосередній близькості - у Бразилії.

Глобальні конкуренти. Поряд з перевагами, що приносить глобалізація, з'являються і додаткові небезпеки у вигляді міжна­родної конкуренції, яка вимагає від фірми більших зусиль, ніж в умовах національної конкуренції.

Висока інтенсивність інвестицій. Інтенсивність інвестицій включає витрати на розвиток продукту та впровадження його у виробництво. Взагалі, із зростанням інтенсивності інвестицій збільшується тиск на компанії щодо випуску глобально стан­дартизованої продукції. Якщо компанія інвестує значні кошти в нову модель продукту, то для повернення грошей та отриман­ня прибутків, обсяг та географія продажу мають бути глобаль­ними та стрімкими для того, щоб продукт не встиг «постаріти».

Необхідність зниження ціни. В галузях, де ціна є ключовим критерієм, виробники мають значний стимул винаходу нових шляхів зменшення витрат для збільшення прибутків. Основний спосіб мінімізувати затрати на одиницю продукції - скориста­тися ефектом масштабу. Якщо місцевий ринок не спроможний вмістити обсяг продукції, який є оптимальним для мінімізації затрат компанії, їй доводиться експортувати надлишок у сусідні країни. Слід зазначити, що правило діє лише для галузей із стан­дартизованими продуктами, як, наприклад, бензин.

Система чинників, що потребують швидкої реакції на місце­вий попит, має назву тиск щодо локалізації. Необхідність чут­ливого реагування на місцевий попит вимагає від фірми дифе­ренціювати свою товарну пропозицію і маркетингову стратегію в різних країнах, щоб пристосуватися до видів попиту, зумов­лених національними відмінностями у споживчих прихильно­стях та уподобаннях, каналів розподілу, практики бізнесу, конкурентних умов, політики уряду.

Чин­ники, які спричинюють тиск щодо локалізації:


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 3. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 4. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 5. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 6. Автоматизація метрологічної діяльності
 7. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 8. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 9. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 10. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики.
 11. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 12. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
Переглядів: 570

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
КОРПОРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКОРДОННИХ ОПЕРАЦІЙ | Відмінності в інфраструктурі і традиційній практиці.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.