Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Належність до певної статі – важлива особливість фенотипу особини.

Біологія статі. Первинні, вторинні і залежні від статі ознаки. Аутосоми і статеві хромосоми. Гомо- і гетерогаметна стать.

Стать – це сукупність взаємно контрастуючих генеративних і пов’язаних з ними ознак та властивостей особин одного виду, що забезпечують відтворення нащадків та передачу спадкової інформації. Стать, як і бідь-яка ознака, формується в процесі онтогенезу на основі генотипу організму і взаємодії внутріншіх і зовнішніх факторів.

Статеві відмінності стосуються внутрішніх та зовнішніх органів розмноження, зовнішньої морфології особини, складних актів поведінки, обміну речовин, гормональної діяльності, тривалості життя тощо.

Стать та статеві відмінності є адаптивними системами, що забезпечують комбінативну мінливість всередині виду, а також його ізоляцію. Достатньо незначної невідповідності у будові статевого апарату жіночих та чоловічих особин у межах виду, щоб вільне схрещування між ними не відбулося й виникла статева ізоляція, тобто припинився обмін спадковою інформацією у поколіннях.

Розрізняють первинні та вторинні статеві ознаки. До первинних статевих ознак відносять морфологічні і фізіологічні особливості організму, які забезпечують утворення гамет та поєднання їх у процесі запліднення, а також відмінності у будові внутрішніх та зовнішніх органів розмноження. Первинні статеві ознаки визначаються при заплідненні та розвиваються до завершення статевого дозрівання, коли формуються вторинні статеві ознаки.

До вторинних статевих ознак відносять ознаки та властивості організму, які безпосередньо не забезпечують процеси гаметогенезу та запліднення, але є розпізнавальними для особин різної статі і відіграють роль у статевому розмноженні: інтенсивність обміну речовин, частота серцевих скорочень і дихання, кількість формених елементів крові, гормональний та біохімічний статус, будова скелета, об'єм м'язових тканини тощо. Такий поділ умовний, тому що вторинні ознаки, які контролюються гормональною діяльністю, безпосередньо пов’язані з нормальним функціонуванням первинностатевих органів – гонад – в системі всього організму.

Зазвичай виділяють три групи cтатевих ознак: ознаки, зчеплені зі статтю; ознаки, обмежені статтю; ознаки, залежні від статі.

Ознаки, зчеплені зі статтю – це ознаки, гени яких розташовані в статевих хромосомах. У більшості організмів, які розмножуються статевим шляхом, статеві хромосоми представлені двома негомологічними типами. При цьому одна зі статей (гомогаметна) характеризується двома однаковими статевими хромосомами (XX), інша (гетерогаметна) – двома різними (X і Y). Y-хромосома являє собою Х-хромосому, яка втратила одне плече, і складається із двох ділянок: гомологічної, відповідній ділянці Х-хромосоми, і негомологічної Х-хромосомі. Гени, локалізовані тільки в Y-хромосомі, які не мають алелей в X-хромосомі, успадковуються голандрично, тобто передаються з Y-хромосомою від батька до сина. В Y-хромосомі виявлено 9 генів гомологічних з Х-хромосомою і 5 у ділянці, негомологічній з Х-хромосомою.

Рецесивні алелі, локалізовані в тому плечі Х-хромосоми, яке відповідає втраченому плечу Y-хромосоми, можуть проявлятись у фенотипі гетерогаметної статі, оскільки алельні гени в Y-хромосомі відсутні. Рекомбінація в парі негомологічних статевих хромосом є неможливою (або суттєво обмеженою), отже статеві хромосоми передаються як одне ціле від гетерогаметної статі до нащадка.

Однак більшість генів, які визначають характерний для даної статі фенотип, знаходяться не в статевих хромосомах, а в аутосомах. Вторинні статеві ознаки, які вони зумовлюють, і є ознаками, обмеженими статтю або залежними від неї. Їхній прояв контролюється відповідним балансом чоловічих і жіночих статевих гормонів.

Ознаки, обмежені статтю – це ознаки, гени яких знаходяться в аутосомах, але виявляються лише в одній зі статей. Прикладами таких ознак є яйценосність птахів і молочність ссавців. Особини чоловічої та жіночої статей мають гени цих ознак, але їх прояв є можливим лише в самок, оскільки самці позбавлені необхідних для цього органів.

Ознаки, залежні від статі – це ознаки, гени яких містяться в аутосомах і можуть виявлятися у представників обох статей, але тип успадкування (рецесивний або домінантний) залежить від статі. Наприклад, в людини ознакою, яка залежить від статі, є облисіння. Алель, котрий відповідає за часткове облисіння у чоловіків, є домінантним і, відповідно, ознака виявляється за наявності однієї його копії. У жінок фенотиповий прояв цієї ознаки потребує присутності в генотипі двох копій алеля, тобто той самий алель поводить себе як рецесивний.

У роздільностатевих видів стать майбутньої особини визначається здебільшого в момент запліднення завдяки певній комбінації в зиготі статевих хромосом (гетерохромосом). В однієї статі виникає лише один тип гамет (ХХ) – гомогаметна стать, в іншої – два (ХY) – гетерогаметна стать. Інші пари хромосом у самок і самців мають однакову будову і називаються аутосоми.


Читайте також:

 1. А. Етнічна приналежність.
 2. Автомобільний пасажирський транспорт – важлива складова єдиної транспортної системи держави
 3. Амністія являє собою повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності і покарання певної категорії осіб, винних у вчиненні злочину.
 4. Балансова теорія визначення статі. Диференціація статі і роль гормонів у цьому процесі.
 5. Біохімічна ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі
 6. Відомості про професійну приналежність і вчене звання
 7. ВІКОВІ КОНТИНГЕНТИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ СТАТІ станом на 01.01.89 та 01.01.99, % до підсумку
 8. Властивістю продукції називають її об'єктивну особливість, яка може проявлятися при її розробленні, виготовленні, експлуатації або споживанні.
 9. Володіння культурою мовлення – важлива умова професійного успіху та фахового зростання.
 10. Генетика статі
 11. Для того щоб віднести конкретну країну (або групу країн) до певної соціально-економічної підсистеми, потрібна наявність усіх трьох згаданих критеріїв.
 12. Залежність ознак статі від хромосомного балансу у дрозофіли
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття про природний відбір. | Типи визначення статі.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.