Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Технічне забезпечення здійснення платежів

Технічне забезпечення здійснення платежів -другий особливо важливий елемент платіжної системи. Впровадження казначейської форми касового виконання Державного бюджету України можливе за умов застосування сучасних інформаційно-обчислювальних технологій, що передбачають комплексне використання комп’ютерної техніки та програмних продуктів.

Програмні продукти, що використовувало ДКСУ та її органи у своїй роботі з моменту входження в СЕП НБУ:

- ІСАОД;

- ТАСК;

- Bars Millennium;

- АС «Казна».

На сьогоднішній день для забезпечення казначейського обслуговування бюджетних коштів використовується комплекс автоматизованих систем - АС «Казна».

АС «Казна» складається з 3-х підсистем:

- АС «Казна-Центр»;

- АС «Казна-Доходи»;

- АС «Казна-Видатки».

1. Підсистема АС «Казна-Центр»розроблена для забезпечення казначейського виконання державного бюджету за видатками в частині ведення обліку бюджетних асигнувань.

АС «Казна-Центр» використовується тільки на центральному рівні ДКСУ з 2004 року.

Основними завданнями АС «Казна-Центр» є:

- ведення бази даних про мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

- облік показників розпису асигнувань державного бюджету;

- доведення до розпорядників бюджетних коштів витягів із розпису державного бюджету та змін до нього, що є підставою для затвердження ними кошторисів;

- формування річного розпису асигнувань за територіями, у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

- відкриття асигнувань розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів та відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку;

- формування оперативної управлінської звітності щодо асигнувань державного бюджету та сум відкритих асигнувань розпорядникам бюджетних коштів.

АС «Казна-Центр» інформаційно взаємозв’язана з АС «Казна-Видатки» в частині управління відкритими асигнуваннями головних розпорядників коштів.

2. Підсистема АС «Казна-Видатки»призначена для забезпечення казначейського виконання державного та місцевих бюджетів за видатками в частині розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів.

АС «Казна-Видатки» використовується ДКСУ, ГУ ДКСУ та Управліннями ДКСУ в районах (містах) з 2004 року.

Даний програмний продукт задовольняє виконання казначейською системою суто облікових функцій, та не має самостійного виходу в СЕП НБУ.

З метою здійснення взаємодії з СЕП НБУ до АС «Казна-Видатки» інтегровано програмно-технічний комплекс (ПТК) «Клієнт - Банку/Банк».

Районні та міські Управління ДКСУ також взаємодіють з СЕП НБУ через ПТК «Клієнт - Банку/Банк»,оскільки не є безпосередніми учасниками СЕП НБУ.

Основними завданнями АС «Казна-Видатки» є:

- відкриття рахунків розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам бюджетних коштів та іншим клієнтам органів ДКСУ;

- ведення бухгалтерського обліку планових призначень розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

- реєстрація та ведення бухгалтерського обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

- оплата платіжних доручень розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно до зареєстрованих в органах ДКСУ бюджетних зобов’язань (розрахунково-касове обслуговування) та відображення зазначених операцій на відповідних рахунках бухгалтерського обліку;

- складання та формування звітності про виконання державного та місцевих бюджетів за видатками;

- формування управлінської звітності.

3. Підсистема АС «Казна-Доходи» (ПТК «BARS-Міllenium»)призначена для забезпечення казначейського виконання державного та місцевих бюджетів за доходами.

АС «Казна-Доходи» - автоматизована система по обслуговуванню бюджетів за доходами використовується на центральному рівні ДКСУ та в ГУ ДКСУ з 2001 року.

Для обліку доходів державного та місцевих бюджетів використовується типова банківська автоматизована система АБС «BARS-Міllenium», яку спеціально було вдосконалено для задоволення специфічних потреб ДКСУ та яка стала основою АС «Казна-Доходи».

АС «Казна-Доходи» була розроблена для автоматизації роботи ДКСУ як безпосереднього учасника СЕП НБУ відповідно до вимог НБУ щодо побудови структури рахунків і одночасно вимогам функціональності ДКСУ та цілям бюджетного процесу - будь-яка операція в автоматичному режимі повинна відображатися бухгалтерськими проведеннями в системі в розгорнутому вигляді в режимі реального часу.

АС «Казна-Доходи» є одночасно банківською частиною інформаційної системи ДКСУ, інструментом управління ЄКР, який використовує 8-му банківську модель управління консолідованим кореспондентським рахунком, відкритим в НБУ, поєднує стандартні механізми обслуговування коштів у СЕП.

Основними завданнями АС «Казна-Доходи» є:

- відкриття рахунків для зарахування до державного та місцевих бюджетів доходів та інших надходжень;

- зарахування доходів та інших надходжень до державного та місцевих бюджетів;

- повернення платникам помилково та/або надмірно сплачених платежів з державного та місцевих бюджетів, відшкодування податку на додану вартість;

- розподіл платежів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним і місцевими бюджетами та перерахування розподілених коштів за належністю;

- перерахування дотації вирівнювання відповідним місцевим бюджетам;

- забезпечення управління коштами ЄКР;

- відображення на відповідних рахунках бухгалтерського обліку операцій по виконанню державного та місцевих бюджетів за доходами;

- формування звітності про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами;

- формування та надання інформації про виконання доходів та інших надходжень бюджетів органам, що контролюють справляння надходжень бюджету.


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. II.1 Програмне забезпечення
 3. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 4. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 5. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 6. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 7. Алгоритм здійснення купівлі
 8. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 9. Аналіз програмного забезпечення з управління проектами.
 10. Апаратне забезпечення USB
 11. Апаратне забезпечення мереж
 12. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань.
Переглядів: 1354

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок відкриття рахунків розпорядникам бюджетних коштів | Операції за власними надходженнями бюджетних установ.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.