Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Адіабатний процес

Адіабатний процес– це процес, який протікає без теплообміну газу із зовнішнім середовищем (тобто ). Якщо покласти у рівнянні першого закону термодинаміки

, (2.35)

то отримаємо рівняння адіабати ідеального газу:

pV g=const, (2.36)

 

Рис.2.11

 

де g = Cp / CV = (i+2)/i, g – коефіцієнт адіабати, який визначається кількістю ступенів вільності i молекули. Формула (2.36) має назву рівняння Пуассона.

Графiчно на дiаграмi рV адiабатний процес зображується кривою, яка називається адiабатою (рис. 2.11). Тому рiвняння (2.36) iнакше називають рiвнянням адiабати. Порiвняно з iзотермою адiабата є гiперболою вищого порядку, вона крутiша вiд iзотерми.

Наведемо формули для обчислення роботи газу в адiабатному процесi.

За першим законом термодинамiки для адiабатичного процесу iдеального газу маємо

. (2.37)

.(2.38)

Якщо за рівнянням Клапейрона-Менделєєва визначити температуру і підставити її у вираз (2.38),то дістанемо

. (2.39)

Графiчно робота газу в адiабатному процесi визначається площею так само, як i в iнших процесах ( рис. 2.11).


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. IV. План навчального процесу.
 5. Iзобаричний процес
 6. Iзотермiчний процес
 7. Iзохоричний процес
 8. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 9. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
 10. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 11. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 12. А/. Поняття про судовий процес.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Iзохоричний процес | Другий закон термодинаміки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.