Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Склад та структура видатків місцевих бюджетів

 

Важливу роль у становленні бюджетів самостійних місцевих бюджетів відіграє порядок здійснення видатків і склад цих видатків.

Кошти республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів витрачаються лише з тією метою і в тих межах, які затверджені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами.

Видаткивсіх бюджетівподіляють на:

поточні видатки − це видатки з бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів із соціального захисту населення, тощо. У складі поточних видатків окремо виділяються видатки бюджету, зумовлені зростанням мережі пере­лічених щойно об'єктів;

видатки розвитку − це видатки бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності. Це також фінансування капітальних вкладень виробничого й невиробничого призначення, структурної перебудови народного господарства і субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.

З республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів здійснюються такі видатки:

• на фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення й соціального захисту населення, які підпорядковані виконавчим органам влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також соціально-культурних заходів відповідно до покладених на ці органи влади функцій;

• на утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної влади та самоврядування;

• на фінансування підприємств і господарських організацій, які входять до складу місцевого господарства, а також природоохоронних заходів;

• на інші заходи, що фінансуються відповідно до законодавства України з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів.

Якщо при виконанні місцевого бюджету рівень його дефіциту перевищує встановлений або виникає значне зниження надходжень від доходних джерел, Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради за пропозиціями відповідно Кабінету Міністрів України, уряду Кримської автономії та виконавчих органів місцевих рад приймають рішення про запровадження пропорційного скорочення затверджених бюджетних видатків. Пропорційне скорочення видатків здійснюється щомісячно до кінця бюджетного року за всіма статтями бюджету, крім захищених, перелік яких відповідно визначається радою.

Крім того, видатки місцевих бюджетів поділяються на:

• видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад (їхній розмір і цільове спрямування визначаються місцевими бюджетами цих громад);

• видатки, пов'язані із здійсненням районними, обласними радами заходів із забезпечення спільних інтересів територіальних громад (визначаються відповідними обласними і районними бюджетами);

• видатки, пов'язані з використанням власних повноважень місцевого самоврядування;

видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету (Vi), що враховується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету:

Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi,

Де Vyi – розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління;

Vzi – розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров’я;

Voi – розрахунковий обсяг видатків на освіту;

Vsi – розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення;

Vki − розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво;

Vfi – розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт;

Vdi – розрахунковий обсяг видатків на інші заходи;

Vhi – розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів.

Таблиця 5 Перелік видатків поточного бюджету та бюджету розвитку з зазначенням виду та фонду бюджету
Видатки Вид та фонд бюджету
Державне управління Поточні видатки загального та спеціального (власні надходження бюджетних установ) фондів бюджету
Наука Поточні видатки загального фонду бюджету
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави Поточні видатки загального фонду бюджету
Освіта Поточні видатки загального та спеціального (власні надходження бюджетних установ) фондів бюджету
Охорона здоров’я Поточні видатки загального та спеціального (власні надходження бюджетних установ) фондів бюджету
Соціальний захист та соціальне забезпечення Поточні видатки загального та спеціального (субвенція) фондів бюджету
Житлово–комунальне господарство Поточні видатки загального та спеціального (власні надходження бюджетних установ) фондів бюджету
Культура і мистецтво Поточні видатки загального та спеціального (власні надходження бюджетних установ) фондів бюджету
Засоби масової інформації Поточні видатки загального фонду бюджету
Фізична культура і спорт Поточні видатки загального та спеціального (власні надходження бюджетних установ) фондів бюджету
Будівництво Видатки бюджету розвитку (за рахунок надходжень до бюджету розвитку)
Сільське господарство Поточні видатки загального та спеціального (субвенція) фондів бюджету
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатизація Поточні видатки загального та спеціального (податок з власників транспортних засобів та плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів) фондів бюджетів
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю Поточні видатки загального фонду бюджету
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека Поточні видатки спеціального фонду бюджету (збір за забруднення навколишнього природного середовища)
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Поточні видатки загального фонду бюджету
Обслуговування боргу місцевих бюджетів Поточні видатки загального фонду бюджету
Інші фонди Поточні видатки спеціального фонду бюджету (цільові фонди)
Видатки, не віднесені до основних груп (нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів) Поточні видатки загального та спеціального фондів бюджету
Резервний фонд Поточні видатки загального фонду бюджету
Кошти, що передаються до державного бюджету Поточні видатки загального фонду бюджету
Кошти, що передаються до районних та міських бюджетів з міських, селищних, сільських та районних у містах бюджетів Поточні видатки загального фонду бюджету
Дотація вирівнювання, що передається з районних та міських бюджетів до міських, селищних, сільських та районних у містах бюджетів Поточні видатки загального фонду бюджету
Субвенції (розшифровуються за видами субвенцій та бюджетів) Поточні видатки загального та спеціального (субвенція) фондів бюджету
Субвенції, що передаються з інших бюджетів до державного бюджету Поточні видатки загального фонду бюджету
Кошти, передані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) Поточні видатки загального фонду бюджету

 

Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів визначені окремо для кожної галузі, виходячи із загальних ресурсів зведеного бюдже­ту України і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків, на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них у розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей); на дитину або учня − освіта; отримувача соціальних послуг − соціальний захист та соціальне забезпечення.

Видатки на утримання органів управління ( Vyi)Розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління для бюджетів міст обласного значення (республіканського Автономної Рес­публіки Крим) визначається, виходячи з кількості населення відповідного міста, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та коригувального коефіцієнта, що має 16 значень (залежно від чисельності населення) за фор­мулою відповідно до пункту 15 постанови №1195.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1569 до цього пункту внесені такі зміни: при обчисленні обсягу видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання органів управління та місцевого самоврядування враховано передачу видатків на ут­римання фінансових органів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з Державного бюджету до відповідних місцевих бюджетів та внесено відповідні зміни до формули (1).

H y m i =(Vy u x K y m + V ƒ і н и т / N u m

Де V ƒіпит ~ розрахунковий показник обсягу видатків на утримання міських фінансових управлінь (відділів) міськвиконкомів міст рес­публіканського Автономної Республіки Крим та обласного зна­чення, виходячи з відповідного показника, затвердженого в Державному бюджеті України .;

H y m i і − фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з бюджетів міст республіканського АРК та обласного значення;

де N− кількість населення усіх міст республіканського АРК та обласного значення, тим. чол.;

Кут − частка видатків бюджетів міст республіканського АРК та обласного значення на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами;

Vуи − розрахунковий обсяг видатків бюджету конкретного міста на утримання органів управління, тис. грн; обчислюється за формулою

Vуи = H y m х Nmi х Куі

де Nmi − кількість населення відповідного міста, тис. чол.;

Куі − коригувальний коефіцієнт для бюджету відповідного міста.

Видатки на охорону здоров'я

Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я визначається за­лежно від чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості для бюджетів міст рес­публіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюд­жетів районів з урахуванням коригувальних коефіцієнтів за формулою відповідно до пункту 19 постанови.

Видатки на освіту

Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту визначається за­лежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на освіту, фінансо­вого нормативу бюджетної забезпеченості одного учня та кількості учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному періоду, з урахуванням коригуваль­них коефіцієнтів за формулою відповідно до пункту 24 постанови (обсяг ви­датків на дошкільну освіту визначається залежно від кількості дітей від 3 до 6 років станом на 1.01, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одну дитину з урахуванням коефіцієнта охоплення дітей дошкільними за­кладами).

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (Vsi)

Розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забез­печення визначається виходячи з обсягів ресурсів бюджету на цю мету, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту отримувачів соціальних послуг окремо за кожним видом таких видатків.

Розрахунок прогнозного обсягу видатків бюджету м. Львів на соціальнийзахист та соціальне забезпечення (Vsi) визначено окремо за видатками на утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги вдома та видатках на виконання програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей ( Vs5i)

Видатки на культуру і мистецтво (Vki)

Розрахунковий обсяг видатків на культуру та мистецтво для бюджетів міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення визначається, виходячи з чисельності населення відповідного міста, фінан­сового нормативу бюджетної забезпеченості на одного жителя, що визна­чається як середній розмір загальних видатків відповідних місцевих бюд­жетів, затверджених відповідними радами на минулий бюджетний період на одного жителя, і коригується на прогнозний обсяг ресурсів бюджету, що спрямовується на названі програми у планованому бюджетному періоді.

Видатки на фізичну культуру та спорт (Vfi)

Розрахунковий обсяг видатків на фізичну та спорт для бюджетів міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення виз­начається з урахуванням чисельності населення адміністративно-тери­торіальної одиниці та частки названих видатків бюджетів міст рес­публіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, рай­онів у загальній сумі видатків на фізичну культуру та спорт бюджетів адміністративно-територіальних одиниць за даними зведення місцевих бюд­жетів, затверджених відповідними радами на бюджетний період, що передує плановому.

Розрахунок нерозподіленого резерву коштів бюджету адміністративно-територіальної одиниці (Vhi)

Розрахунковий показник обсягу нерозподіленого резерву коштів бюд­жету адміністративно-територіальної одиниці визначається, виходячи з об­сягів видатків на утримання органів управління, охорони здоров'я, освіти, соціального захисту і соціального забезпечення, фізичну культуру та спорт, культуру і мистецтво на планований бюджетний період із застосуванням ко­ефіцієнта, що визначає обсяг нерозподіленого резерву.

 

Питання для самостійного опрацювання

 

1. Особливості планування видатків на освіту.

2. Проблеми фінансування видатків на лікувальні заклади.

3. Методи бюджетного нормування.

4. Фінансування власних та делегованих державою повноважень.

5. Основи кошторисного фінансування.

6. Історичні аспекти програмно-цільового планування бюджету.

7. Класифікація бюджетних програм.

8. Показники оцінювання ефективності бюджетних програм.

9. Відповідальність за нецільове використання коштів.

10. Механізм секвестру.

 

 


Лекція 6

 


Читайте також:

 1. D-петля, що складається з 8–12 залишків, декілька з яких – дигідроуридинові.
 2. I. При підготовці до переговорів визначите склад делегації і її керівника.
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 5. II. За зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин
 6. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 7. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 8. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 9. VІ. План та організаційна структура заняття
 10. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 11. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
 12. Автомобільний пасажирський транспорт – важлива складова єдиної транспортної системи держави
Переглядів: 1670

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методологічні підходи до оцінки бюджетних програм місцевого рівня | Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.