Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Методологічні аспекти визначення дефіциту бюджету.

Стан бюджету як фінансового плану держави може визначатися трьома показниками:

— рівновагою доходів і видатків бюджету;

— бюджетним профіцитом — перевищенням доходів над видатками бюджету;

— бюджетним дефіцитом — перевищенням видатків над постійними доходами.

Рівновага доходів і видатків бюджету є його найбільш доцільним і обґрунтованим станом. Вона означає, що всі видатки бюджету мають відповідні джерела фінансування. З позицій фінансового забезпечення реалізації функцій держави немає потреби, з одного боку, формувати зайві доходи, а з іншого — передбачати у своєму плані видатки без гарантованих надходжень для їх фінансування. Досягнення врівноваженості бюджету є головним завданням бюджетного планування. Враховуючи розгалужений склад видатків бюджету та різноманітність джерел формування доходів, а головне — систему фінансових інтересів у суспільстві стосовно бюджету, коли кожний суб'єкт заінтересований отримати якомога більше асигнувань і сплатити якнайменше податків та платежів, можна відзначити, що практична реалізація цього завдання є дуже складною.

З позицій адміністративного управління фінансами проблеми, начебто, немає. Залежно від конкретної ситуації можна або збільшити податки, або скоротити видатки. З позиції ж оптимізації бюджету та його ролі в суспільстві цього досягти дуже важко, адже будь-яке скорочення видатків чи збільшення рівня оподаткування веде до певних наслідків, які необхідно
виявити та проаналізувати. Завдання врівноваженості бюджету зачіпає
інтереси численних суб'єктів фінансових відносин, потребує врахування
багатьох чинників і обмежень, а тому практично не піддається
математичному моделюванню. Його реалізація повністю залежить від
фахівців з бюджетного менеджменту, їх професіоналізму й ерудиції, чесності
і порядності, мужності і стійкості, вміння знаходити вихід із здавалось би
безвихідного становища.

Бюджетний профіцит є специфічним явищем. По-перше, як уже зазначалося, це досить відносний показник, адже завжди можна знайти певні напрями використання коштів. «Зайвих» грошей взагалі не буває. Так, згідно з Бюджетним кодексом України профіцит має затверджуватись виключно з метою погашення основної суми боргу. Але якщо погашення цього боргу включити у видатки бюджету (а саме до них вони і мають відноситися), то ніякого профіциту в бюджеті не буде. По-друге, слід відрізняти бюджетний профіцит від надлишку коштів, який підлягає вилученню до бюджету вищого рівня і характеризує міжбюджетні відносини. У будь-якому випадку бюджетний профіцит не може розглядатись як позитивний результат фінан­сової діяльності держави, ідентичний прибутку суб'єктів підприємництва. Підкреслюємо ще раз, державі зайві кошти не потрібні.

Бюджетний дефіцит є найбільш складним і водночас досить поширеним явищем. Це — перевищення видатків над постійними доходами бюджету, якими є податки й обов'язкові платежі, що згідно з бюджетною класифікацією віднесені до доходів бюджету. Бюджетний дефіцит не означає незбалансованості бюджету, оскільки при його складанні і затвердженні вста­новлюються відповідні джерела фінансування. Отже, необхідно чітко розрізняти бюджетний дефіцит і незбалансованість бюджету у зв'язку з невизначеністю у джерелах покриття дефіциту. Відсутність чіткої політики стосовно бюджетного дефіциту і визначення джерел його покриття характеризує стан бюджету, який умовно можна назвати бюджетною пустотою, чи дірою. Тобто в бюджет включається певна сума видатків, що не мають відповідного забезпечення. Таке явище загалом неприпустиме. Однак в Україні на початку 90-х років воно мало місце. Затверджувався неврівноважений бюджет, що значно ускладнювало його виконання. Адже при незабезпеченому перевищенні видатків над доходами неясно, які видатки треба фінансувати, а які не треба. З іншого боку, виходячи із законодавчого характеру бюджету необхідно фінансувати всі затверджені видатки, але за рахунок чого?

Бюджетний дефіцит має різні прояви і причини. Його не можна оцінювати однозначно, оскільки завжди необхідно враховувати всі його чинники.

Бюджетний дефіцит; причини, наслідки та межі.

Бюджетний дефіцит - перевищення видаткової частини бюджету над дохідною.

Особливості розвитку економіки України, що зумовлюють бюджетний дефіцит:

структурна розбалансоеаність економіки та несвоєчасне й неефективне проведення структурних перетворень; збереження значної кількості планово-збиткових державних підприємств, що отримують бюджетні дотації; значний обсяг тіньового сектору економіки;

невідповідна наявним фінансовим можливостям держави структура бюджетних витрат; непродуктивний характер бюджетних асигнувань; втрати, розбазарювання виробленої продукції, що не стало об'єктом ефективного державного фінансового контролю.

Бюджетний дефіцит можна класифікувати за певними ознаками:

За формою прояву:

- відкритий - офіційно визнаний у законі про бюджет;

- прихований - офіційно не визнається. Проявляється у вигляді завищення планових обсягів доходів, включення в склад доходів бюджету джерел фінансування його дефіциту.

За причинами виникнення:

- вимушений - виникає внаслідок низького рівня виробництва ВВП;

- свідомий - визначається фінансовою політикою держави. Реалізується
шляхом зниження податків, зростання державних видатків і позик.

За напрямами дефіцитного фінансування:

- активний - передбачає спрямування коштів на інвестиції в економіку.
Це сприяє зростанню ВВП, однак в певний період призводить до загострення
інфляційних процесів;

- пасивний-зумовлюється покриттям поточних бюджетних витрат.
Джерелами фінансування бюджетного дефіциту виступають;

Державні позики, їх використання вимагає:

> наявності тимчасово вільних коштів у кредиторів держави;

> довіри з боку кредиторів до держави;

> зацікавленості кредиторів у наданні позик. Це досягається за рахунок
високих гарантій повернення боргу та процентної політики;

> наявності реальних доходів від використання позичених коштів, що
дають можливість повернути борг і сплатити проценти.

Джерела погашення державних позик:

-> додаткові податкові надходження, зумовлені зростанням ВВП, внаслідок ефективного інвестування позичених коштів;

-> підвищення рівня оподаткування; -¥ зменшення бюджетних видатків; -> випуск нових позик.

Грошова емісія. Повинна супроводжуватися жорстким контролем за використанням випущеної готівки. За світовими стандартами обсяг емісії допускається в межах 2 - 3 % бюджетного дефіциту до ВВП.

Головним чинником дефіциту є напрям використання грошової емісії. За умови інвестування емітованих грошей в економіку інфляційний процес амортизується за рахунок реального приросту доходів. У випадку емісійного фінансування поточних видатків, інфляція набирає нових масштабів.

Подолання бюджетного дефіциту в Україні передбачає проведення низки заходів:

- Удосконалення податкової системи, забезпечення оптимального рівня
податкових платежів для формування бюджетів усіх рівнів і створення,
сприятливих умов для підприємницької діяльності.

- Посилення відповідальності суб'єктів господарювання за дотримання
вимог податкового законодавства, своєчасність і повноту розрахунків з
бюджетом та цільовими державними фондами.

- Удосконалення інструментів залучення до інвестиційної сфери
особистих заощаджень населення.

- Забезпечення фінансової підтримки малого та середнього бізнесу
шляхом розробки і виконання цільових програм розвитку малого та
середнього підприємництва.

- Запровадження жорсткого режиму економії бюджетних коштів та
їх раціонального використання.

- Перехід від бюджетного фінансування до системи надання субсидій,
субвенцій, інвестиційних позик суб'єктам господарювання.

- Запровадження науково обґрунтованої системи прогнозування
показників, що беруться за основу у процесі формування доходів і здійснення
видатків бюджету, використання при бюджетному плануванні нормативів
бюджетної забезпеченості.


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. Ocнoвнi визначення здоров'я
 6. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 7. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 8. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 9. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 10. Антропічні аспекти
 11. Антропічні аспекти
 12. Антропічні аспекти. Забруднення та самоочищення геосистем
Переглядів: 630

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Реформування міжбюджетних відносин в Україні. | Призначення і роль державного бюджету

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.