Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Цифрові методи вимірювання частоти, періоду, інтервалів часу

Останнім часом усі розглянуті вище аналогові методи і засоби вимірювання частоти витісняються цифровими. Це пояснюється розробкою і впровадженням високостабільних мір частоти і часу на основі кварцових резонаторів, цифрових мікросхем високого ступеня інтеграції, мікро­процесорів для обробки вимірювальної інформації.

Частота fх іперіод Тх — це взаємно обернені величини (fх=1/Тх), тому вони вимірюються, як правило, одним при­ладом — універсальним частотоміром, який та­кож може вимірювати відношення частот, відношення періодів, відхилення (девіацію) частот тощо.

За допомогою універсальних цифрових частотомірів здійснюють такі два основні методи вимірювання:

зіставлення Nx періодів Тх вимірюваної частоти fх з відомим з високою точністю інтервалом часу TN;

зіставлення Nx періодів То зразкової частоти fо з одним або кількома періодами Тх вимірюваної частоти fх.

Структура цифрового частотоміра, яким реалізу­ється перший метод, наведена на рисунку 2. Цифровий частотомір працює за таким принципом. Сигнал із часто­тою fх, яку потрібно виміряти, надходить на формувач імпульсів, який генерує прямокутні імпульси з періодом повторення Тх, що дорівнює періоду повторення вхідних імпульсів і пов'язаний з вимірюваною частотою fх за­лежністю:

Рис.2 – Цифровий частотомір

 

Мірою частоти у цифровому частотомірі є кварцовий ге­нератор стабільної частоти fо. Високі метрологічні харак­теристики, зокрема високу стабільність частоти генерато­ра, забезпечує резонатор, виготовлений з кристала кварцу. Відносна нестабільність частоти кварцового резонатора. Імпульси кварцового генератора з періодом по­вторення То=1/fо подаються на подільник частоти. На ви­ході подільника частоти формується імпульс, тривалість якого в n разів більша за тривалість вхідного імпульсу. Цей імпульс на час пТ0 вмикає перемикач, і імпульси з періодом Тх надходять на вхід електронного лічильника імпульсів. Кількість імпульсів з періодом, що підрахову­ється лічильником упродовж часу пТо, дорівнює:

Таким чином, число Nx, зафіксоване лічильником, пря­мо пропорційне вимірюваній частоті.

На рисунку 3 наведено структуру цифрового хро­нометра, який реалізує другий метод вимірювання. На цифровий хронометр надходять старт-імпульс і стоп-імпульс. Інтервал часу між ними необхідно виміряти. Фор­мувач імпульсів формує імпульс, тривалість якого дорів­нює Тх. Цей імпульс вмикає перемикач, і протягом часу Тх на електронний лічильник імпульсів подаються імпуль­си з періодом повторення То з кварцового генератора. Чи­сло Nx, зафіксоване лічильником імпульсів, прямо про­порційне Тх:

Рис.3 – Структура цифрового хронометра

 


Читайте також:

 1. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 2. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 3. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 4. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 5. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 6. Адміністративні методи управління
 7. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 8. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 9. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 10. Аерометоди
 11. Активні групові методи
 12. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Електромеханічні частотоміри | Вимірювання різниці фаз

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.