Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Лекція 1. Систематика рослин як наука. Характеристика царства Гриби. План.

Тема 8. Зміст і структура освіти з основ здоров'я, валеології та безпеки життєдіяльності

Негативні тенденції в стані здоров'я підростаючого покоління, що гостро виявилися останніми роками, поставили перед навчальними закладами нові завдання. Серед них найбільш важливими стали розробка валеологічно обґрунтованої системи дошкільної і шкільної освіти, виховання у учнів потреби в здоров'я, наукового розуміння суті здорового способу життя.

Валеологічно обґрунтованою можна рахувати таку систему освіти, в рамках якої на кожному етапі дозрівання особистості забезпечується реалізація базових потреб людини, оскільки в цьому випадку вона найповніше розвиває свої здібності, пізнає власну унікальність, i безпомилково самовизначається в житті і в процесі самоактуалізації, у неї мимоволі формуються основні компоненти здоров'я [1,9,50].

Вирішення проблеми неготовності індивіда застосовувати фізичну культуру, а тим більше активно розвивати її форми і напрями автори [51] бачать в перетворенні фізкультурної освіти. На думку авторів, по-перше, необхідно визначити причини, що породили сучасні проблеми і негативні явища в сфері фізичної культури; по-друге, визначити загальний напрям, що знімає або знижує рівень негативного впливу цих причин на прогресивний розвиток фізкультурної освіти; по-третє, виходячи з вибраного напряму, сформувати підходи в розробці предмету фізкультурної освіти, що є основою для творчої діяльності шкільного вчителя і, зрештою, що забезпечує фізичний розвиток підростаючого покоління.

Аналізуючи загальноосвітні програми останнього десятиріччя по фізичній культурі можна відзначити однозначну тенденцію до розширення і конкретизації завдань направлених на зміцнення здоров'я школярів, формування понять про організм людини і його здоров'я і сприяння придбанню необхідного мінімуму знань в області гігієни, медицини, фізичної культури і спорту.

Комплексна програма, рекомендована Міністерством освіти і науки України (2004), розроблена М.Д. Зубалієм, В.В. Деревянно, О.М. Лакізою, В.Ф. Шегімагою [51] пред'являє до уроку фізичної культури наступні вимоги: забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням їх здоров'я, фізичного розвитку і рухової підготовленості; досягнення високої моторної щільності, динамічності, емоційності і інструктивної спрямованості навчальних занять; формування в учнів навиків і умінь самостійних занять фізичною культурою.

Розділ програми, що містить, теоретичний матеріал відображає зведення про правила поведінки, техніку безпеки, значення особистої гігієни, гартування і фізичних вправ для розвитку і зміцнення організму. Теоретичні дані пропонується повідомляти дітям в процесі уроків і на них відводиться 6 години протягом року для кожної паралелі класів.

В даній програмі структура знань формується по 4 блокам:

- особово-орієнтовані знання, пов'язані з саморозвитком, самовихованням, самовдосконаленням;

- знання, необхідні для виконання фізкультурно-спортивної діяльності в колективі, необхідні для правильної взаємодії з членами класу, групи і т.д.;

- знання, пов'язані із зразками поведінки і спілкування в колективі (фізкультурно-спортивна етика);

- знання, інтегруючі фізичну культуру з іншими сферами діяльності, тобто як знання отримані на уроках фізичної культури перетворяться в життєдіяльності індивіда.

Таким чином, аналіз програми по фізичній культурі з позиції їх валеологічної спрямованості показав, що деякі валеологічні знання в даних програмних документах існують, але істотним недоліком таких знань, на наш погляд, є їх фрагментарність і несистематичність, відсутність опори на вікові особливості сприйняття теоретичних відомостей і послідовність їх викладу; основний упор в більшості вивчених програм робиться на руховий розвиток школярів, а оздоровчий напрям програм носить супідрядний характер.

радиційні форми навчання і сучасні методичні підходи до процесу фізкультурної освіти не дозволяють повною мірою формувати оптимальну структуру світогляду учнів. Крім того, вивчення науково-методичної літератури і програмних документів по фізичному вихованню з позиції їх валеологічної спрямованості свідчить про недостатню наступність і логічну послідовність, присутньої в них системи теоретичних знань.

 

 

 

1. Вступ. Систематика рослин як наука. Поняття про таксономічні категорії.

2. Сучасна система органічного світу.

3. Характеристика царства Гриби. Підстави для виділення їх у самостійне царство.

4. Відділ Оомікотові гриби – Oomycota

5. Відділ Зигомікотові гриби – Zygomycota

СИСТЕМАТИКА РОСЛИН є синтетичною по відношенню до інших ботанічних дисциплін наукою. Її задача, виходячи з даних морфології, географії, цитології та ін., описати існуючи і вимерлі рослинні організми і визначити місце будь якої систематичної групи в загальній системі організмів.

На даному етапі розвитку науки по результатам детального вивчення клітинних структур різноманітних організмів і відкриття двох кардинально різних типів будови клітини - прокаріотичного і еукаріотичного, - всі живі організми поділені на дві великі групи - надцарства Прокаріоти і Еукаріоти (Procaryota, Eucaryota). (Деякі вчені розглядають їх в ранзі царств). Окремо стоять неклітинні організми: віруси і віроїди (від вірусів відрізняються тим, що мають лише невелику РНК і не мають білкової оболонки).

Гриби - це велика група організмів, яка включає приблизно 100000 видів. У сучасну систему органічного світу гриби входять у якості самостійного царства.

Відділ Оомікотові гриби – Oomycota. Водяні гриби, деякі наземні. Сапротрофи і паразити. Нараховують близько 550 видів. Вегетативне тіло від одноклітинного до добре розвинутого неклітинного міцелію. Клітинна оболонка включає целюлозу. Хітин відсутній.

Розмноження. Нестатеве розмноження відбувається дводжгутиковими зооспорами, один з джгутиків гладенький, другий перистий ( для багатьох характерне явище дипланетизма, яке супроводжується диморфізмом) і конідіями. Статевий процес - оогамія. Антеридій не диференційований на гамети.

Відділ Зигомікотові гриби – Zygomycota. Містить більш як 500 видів. Це здебільшого наземні гриби. Вторинно во-дяні. Сапротрофи і паразити. Міцелій розгалужений нечленистий (у деяких членистий). Клітинна оболонка включає хітин і хітозан. У зв’язку з наземними умовами існування зооспори не утворюються. Нестатеве розмноження конідіями чи споран-гієспорами. Статевий процес - зигогамія: злиття вмісту двох клітин(які відокремлюються при цьому перегородками від не-сучих гіф) не диференційованих на гамети. Клітини ці можуть бути багатоядерними і іноді функціонують як гаметангії, або одноядерними - як гамети. Є види гомо- і гетероталічні. При злитті утворюється спочиваюча зигоспора, при її проростанні утворюється гіфа із спорангієм.


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. IV. Агротехніка квітково-декоративних рослин відкритого грунту.
 5. Аблактування - щеплення зближенням двох кореневласних рослин.
 6. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 7. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 8. Автокореляційна характеристика системи
 9. Адміністративне право як наука.
 10. Амплітудно-частотна характеристика, смуга пропускання і загасання
 11. Аналіз виробничого травматизму і професійних захворювань в рослинницькому технологічному комплексі
 12. Аналітична хімія, як фундаментальна наука.
Переглядів: 1046

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 9. Методика формування валеологічних понять | Відділ Аскомікотові

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.