Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Визначення нульових стержнів ферми.

Способи визначення зусиль у стержнях

Розрахунок ферми після визначення опорних реакцій доцільно починати з виявлення ну­льових стержнів, тобто стержнів, зусилля в яких при даному наван­та­жен­ні дорівнюють нулю, за допомогою ознак нульових стержнів. Це мо­же істотно полегшити подальші обчислення та уникнути деяких по­мил­ок. Є три ознаки за якими можна визначити нульові стержні.

 

1. У незавантаженому вузлі, в якому збігаються два стержня, що не розташовані на одній прямій (рис.15), зусилля в обох стер­­жнях дорівнюють нулю.
2. У незавантаженому вузлі, в якому збігаються три стержні, два з яких розта­шо­вані на одній прямій (рис.8.6), зусилля в цих двох стер­жнях дорівнюють одне одному, а зусилля у третьому стержні до­рів­нює нулю.
3. Якщо на вузол, в якому збігаються два стержні, діє зосе­ред­же­на сила спря­мо­ва­на вздовж одного з стержнів, зусил­ля в другому стержні до­рів­нює нулю.

Спосіб вирізання вузлів. За цим способом замкненим пере­рі­зом вирізується ву­зол ферми. в якому збігається не більш як два стержні, зусилля в яких ще невідомі. Для кожного з вузлів ферми можна склас­ти два рів­нян­ня рівноваги.

Таким чином отримуємо два рівняння з двома невідомими, розв’язуючи які визначаємо необхідні зусилля. Якщо у вузлі сходиться 3 стержні в яких зусилля невідомі, але 2 з них розташовані вздовж однієї прямої (рис.14,б), то методом вирізання вузлів можна визначити зусилля в третьому стержні, розташованому до цих двох під довільним кутом. Для цього рівняння рівноваги складають у вигляді суми проекцій всіх сил на вісь перпендикулярну до лініі дії двох стержнів(вісь на рис.14).

Рис.14

 

Якщо почати визначення зусиль з вузла, в якому з’єднуються тільки два стержні, а потім послідовно переходити до вирізання вузлів, в яких залишились невідомими лише два зусилля, можна обчислити зусилля в усіх стержнях най­про­сті­шої ферми. Але така послідовність розрахунку може призвести до накопичення помилок і похибок заокруглення. А відтак спосіб вирізання вузлів доцільно застосовувати для визначення зусиль лише в стержнях двостержневих вузлів та для випадку показаного на рис.14.

 

Спосіб наскрізних перерізів.Означений спосіб полягає в тому, що фер­ма перетинається наскрізним перерізом, який відокремлює одну частину ферми від іншої. Далі розглядається будь-яка з цих частин, на яку діють безпосередньо прикладені до неї зовнішні сили та зусил­ля в перерізаних стержнях, що замінюють відкинуту частину ферми. На частину ферми, що розглядається, діє довільна система сил, для якої можна скласти три рівняння рівноваги. Отже наскрізний переріз повинен перетинати не більше трьох стержнів, зусилля в яких невідомі.

Для прикладу, перетнувши нас­кріз­ним перерізом 1-1 ферму, зо­бра­­жену на рис.15,а, розглянемо її праву відокремлену частину (рис.15,б).

 

Рис.15

 

До речі, означену частину розглядати зручніше за ліву, бо на неї діє мен­ша кількість сил. Прикладаємо до неї сили P3, VB і зусилля в пере­рі­заних стержнях N1, N2 і N3. Ці невідомі зусилля можуть бути ви­зна­че­ні з будь-якої системи рівнянь рівноваги отриманої системи сил.

Але доцільно складати рівняння рівноваги так, щоб з кожно­го незалежного рівняння відразу визначалось одне з невідомих. Цієї мети можна досягти, складаючи рівняння рівноваги за способом моментних точок (спосіб Ріттера). Для визначення зусилля в стержні рівняння рівноваги складається у вигляді суми моментів відносно так званої моментної точки для цього стержня, яка розташована в точці перетину двох інших перерізаних стержнів. Природно, моменти зусиль в цих двох стержнях відносно моментної точки дорівнюють нулю. Отже, рівняння містить тільки одне невідоме зусилля, яке може бути обчислене з одного неза­леж­ного рівняння.

Так, моментна точка k1 для зусилля N1 (див. рис.15,б) розта­шо­ва­на на перетині зусиль N2 і N3, моментна точка k2 для зусилля N2 - на перетині зусиль N1 і N3, моментна точка k3 для зусилля N3 - на перетині зусиль N1 і N2. Отже невідомі зусилля N1, N2 і N3 можна визначити з трьох незалежних рівнянь:

У деяких фермах зустрічаються стержні, для яких при викори­стан­ні способу наскрізних перерізів моментна точка розташована на нескінченності. Так, якщо розрізати наскрізним перерізом 1-1 ферму (рис.16,а) і розглянути рівновагу її лівої відокремленої частини (рис.16,б), то для стержня N1 моментною буде точка k1, для N2 - точка k2. Моментна точка для стержня N3 буде знаходитись на перетині стер­ж­нів N1 і N2, тобто на нескінченності, оскільки вони паралельні між собою.

Рис.16

У такому випадку рівняння рівноваги для визначення зусилля N3 слід складати у вигляді суми проекцій всіх сил на вісь, перпендикулярну до двох взаємно паралельних стержнів N1 і N2.

Зрештою маємо

 


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. Ocнoвнi визначення здоров'я
 5. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 6. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 7. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 8. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 9. Балансова теорія визначення статі. Диференціація статі і роль гормонів у цьому процесі.
 10. Безстатеве розмноження, його визначення та загальна характеристика. Спори — клітини безстатевого розмноження, способи утворення і типи спор.
 11. Біостратиграфічні методи визначення віку порід
 12. Біуретовий метод визначення білків
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розрахунок ферм | Приклад

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.