Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Функціональна структура державного управління

Функцією управління є ________________________________________________

________________________________________________________________________

Органи виконавчої влади мають бути зорієнтовані на надзви­чайно важливе завдання - надання громадянам різноманітних державних послуг.

Державні послуги об'єднують адміністративні, управлінські та со­ціальні послуги.

Адміністративна послуга- ___________________________________________

________________________________________________________________________ (ліцензування; акредитація ВНЗ, атестація підпри­ємств, робочих місць, сертифікація товарів; дозвільні процедури: щодо введення в експлуатацію нових і рекон­струйованих об'єктів, на роз­міщення реклами; реєстрація).

Управлінська послуга - ______________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (культурно-освітні послуги, призначення субсидій, пенсій, соціальних виплат).

Соціальні послуги - ___________________________________________________

________________________________________________________________________ (соціально-побутові, психологіч­ні, соціально-медичні, послуги з працевлаштування, з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями тощо).

Розрізняють поняття "функції державного управління" й управлінські функції органів державної влади.

Функції державного управління — це ___________________________________

Управлінські функції органів державної влади — це ______________________

________________________________________________________________________

Їх сукупність складає ________________________________________________

На характер і конфігурацію функціональної структури дер­жавного управління впливають багато чинників, а саме: __________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Класифікація функцій управління:

1. ________________:

1.1. ________________________________, що забезпечують функціонування дер­жавного механізму та стабільність конституційно встановлених суспіль­них відносин (оборона країни, національна безпека, зовнішня політика, забезпечення правопорядку, політика в інформаційній сфері);

1.2. ____________________, котрі уособлюють господарсько-організаційну діяльність держави (забезпечення правової бази, що сприяє ефективному функціонуванню ринкової економіки; загальна координація економічної політики; захист та заохочення конкуренції; регулювання грошового обігу та діяльності комерційних банків; контроль за оплатою праці; контроль за рівнем інфляції та зайнятості);

1.3. _________________, що покликані реалізовувати державну соціальну політику (захист трудових прав громадян; захист прав споживачів; соціальний захист безробітних; охорона праці та безпечної життєдіяльності;охорона дитинства, мате­ринства, батьківства; забезпечення прав корінного населення та соціальних меншин);

1.4. ___________________ - спрямовані на забезпечення функ­ціонування та розвитку духовно-інтелектуальної сфери: освіти, науки і культури.

2. _________________:

2.1. _______________________________________

2.2. _______________________________________

2.3. _______________________________________

2.4. _______________________________________

2.5. _______________________________________

3. ________________________________:

3.1. ________________________________

3.2. ________________________________

3.3. ________________________________

3.4. ________________________________

3.5. ________________________________

2.5 Сутність і систематизація методів державного управління

Метод державного управління - це _____________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Управлінські методи можна систематизувати таким чином:

а) за функціональним змістом:

1. __________________________________________________:

1.1. _________________ - розмежування і закріплення обов'язків, за­вдань, функцій, прав і відповідальності, встановлення взаємозв'язків; здійснюються за допомогою законів, статутів, положень, регламентів, штатного розпису, посадових інструкцій;

1.2. _____________ - відображають поточне використання встановлених організаційних зв'язків, їх коригування в разі зміни умов роботи; в основі лежать повноваження органів виконавчої влади - їх права та обов'язки; документальне оформлення: указ, постанова, розпорядження, наказ, доручення, інструкція, правила, акт;

1.3. ______________ - призначені для підтримки стабільності організаційних зв'язків за допомогою дисциплінарних вимог і систем відповідальності; документальне оформлення: стандарт, класифікатор, норма, норматив, табель, довідник, ліцензія, дозвіл, сертифікат.

2. ____________________:

2.1. ___________________________________________________________________

2.2. ___________________________________________________________________

2.3. ___________________________________________________________________

2.4. ___________________________________________________________________

2.5. ___________________________________________________________________

2.6. ___________________________________________________________________

2.7. ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. _______________________:

3.1. ________________________

3.2. ________________________

3.3. ________________________

4. ____________________________:

4.1. _____________________ - спрямовані на створення надійної системи соціального захисту, підвищення соціального статусу державних службовців;

4.2. _____________________ - ґрунтуються на зверненні до гідності, честі і совісті людини та засвоєнні персоналом державної служби морально-етичних норм;

4.3. ____________________ - засоби впливу на процес формування і розвитку колективу, що складається з фор­мальних і неформальних груп, системи взаємовідносин, соціальних потреб.

б) за спрямованістю впливу методи управління розрізняють три групи:

· орієнтовані на загальнодер­жавний рівень;

· різноманітні структури (галузі, сфери, регіони, устано­ви, організації тощо);

· окремих працівників.

в) за організаційними формами методи управління реалізуються у різ­них видах:

· тип впливу (акт, норма, стандарт);

· спосіб здійснення впливу (одноособовий, колективний, колегіальний);

· часова характеристика впливу (разові та періодичні, тактичні та стратегічні, короткотермі­нові та довготермінові);

· особливості впливу (виправляти результати або запобігати їм, активно втручатися чи вичікувати).

г) за характером управлінського впливу розрізняють методи:

· прямої дії - передбачають досягнення конкретного результату;

· непрямої дії - передбачають створення сукупності умов для досяг­нення кінцевих результатів.

ґ) за механізмом впливу на людину, її свідомість і поведінку:

· позитивні (стимулювання);

· негативні (примус).

 


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 5. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 6. Oracle Управління преміальними
 7. VІ. План та організаційна структура заняття
 8. А. Видання прав актів управління
 9. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 10. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 11. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 12. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
Переглядів: 244

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Державна влада як складова державно-владного механізму | Організаційна структура державного управління

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.