Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Витрати на перевезення

План

ТЕМА «Методи планування та економічного

обґрунтовування витрат підприємства»

 

1. Методи обгрунтовуння плану витрат підприємства та їх характеристика.

2. Методика планування витрат підприємства щодо окремих елементів.

 

Витрати підприємства є одним з якісних показників господарської діяльності підприємств, основною метою планування яких є визначення загальної суми витрат, необхідної для забезпечення нормальної роботи підприємства, з урахуванням наявних резервів зниження витрат на придбання, доставку, збереження товарів і реалізацію їх споживачам.

Розрахунок витрат здійснюється відповідно угодам на закупівлю і продаж товарів, а також відповідно до запланованих заходів щодо збільшення обсягів реалізації товарів та поліпшення якості обслуговування споживачів.

Для розрахунку витрат підприємства використовується така інформація: обсяг і структура товарообігу, виробнича програма, штатний розклад, показники розвитку матеріально-технічної бази, місцезнаходження постачальників, вид транспорту, яким буде доставлятися товар, діючі на відповідний період ставки, тарифи, розцінки, норми та інші розрахункові показники, які використовує підприємство для внутрішньогосподарського планування, матеріали аналізу витрат у цілому по підприємству та щодо окремих статтей поточного року (кварталу, місяця).

Обґрунтування плану витрат торгівельного підприємства може проводитися декількома методами:

- метод прямих техніко-економічних розрахунків;

- факторно-аналітичний метод;

- економіко-статистичний метод;

- метод імітаційного моделювання;

- метод оптимізаційного моделювання.

Планування окремих статей витрат методом техніко-економічних розрахунків є найбільш трудомістким методом планування, який дає змогу отримати найбільш точний результат на основі мобілізації всіх можливих резервів скорочення обігу витрат. Планування витрат підприємства методом прямих техніко-економічних розрахунків потребує значного обсягу детальної інформації, що ускладнює процес його практичного застосування.

Більш простим та поширеним є використання факторно-аналітичного методу оцінки планового розміру витрат торговельного підприємства. Розрахунок загальної суми витрат обігу факторно-аналітичним методом (або економіко-статистичним методом) базується на визначені їх суми, виходячи з рівня змінних та обсягу умовно-постійних витрат, які фактично склалися в звітному періоді з урахуванням впливу на їх розмір окремих факторів, що будуть мати місце в плановому періоді.

Для проведення розрахунку використовується така методика:

де РВт(звіт) – базовий (звітний) рівень змінних витрат підприємства;

ΔРВт(пл.) – зміна рівня змінних витрат підприємства, яка передбачається у плановому періоді з урахуванням впливу окремих факторів;

Вт (пост. звіт) – базовий (звітний) обсяг умовно-постійних витрат підприємства;

т(пост. План.) - зміна обсягу умовно-постійних витрат підприємства у плановому періоді з урахуванням впливу окремих факторів;

Т пл. – плановий обсяг товарообігу підприємства.

 

Практичне використання цієї методики потребує попереднього дослідження та оцінки факторів які обумовлюють зміни обсягу та рівня витрат підприємства та будуть мати місце у плановому періоді.

Дія цих факторів може бути обумовлена змінами в зовнішньому середовищі (що має врахувати підприємство в процесі розробки плану) або управлінськими рішеннями самого підприємства щодо мобілізації можливих резервів скорочення розмірів витрат (на основі розробки плану заходів щодо управління окремими факторами, які залежать від діяльності підприємства).

 

Приклад 1. Визначити плановий розмір витрат торгівельного підприємства, використовуючи факторно-аналітичний метод оцінки розміру витрат, якщо прогнозується підвищення обсягів реалізації товарів на 6,5%, також передбачається у плановому періоді (з урахуванням впливу окремих факторів) підвищення рівня змінних витрат підприємства на 2,0% та збільшення суми постійних витрат, у звязку із підвищенням тарифів на комунальні послуги, на 8,1 тис. грн. Фактичний товарообіг звітного року складає 362,0 тис. грн. Сума витрат змінних фактична – 36,2 тис. грн., а витрат постійних – 30,4 тис. грн.

 

1. Визначаємо товарообіг на плануємий рік

 

Тпл. = =

2. Визначаємо рівень витрат змінних звітного року

 

Рвт(змін. звіт.) =

 

3. Визначаємо плановий розмір витрат підприємства

 

 

Вт(пл.) =

Таким чином, з урахуванням впливу окремих факторів, що будуть мати місце в плановому періоді, витрати підприємства на наступний рік будуть складати 84,8 тис. грн.

Розробка плану витрат підприємства на базі використання економіко-математичних методівпередбачає встановлення та формалізацію залежності між розмірами витрат обігу та обсягом окремих факторів. Використання розробленої економіко-математичної трендової або корелятивно-регресивної моделі на плановий період дає змогу визначити прогнозне значення витрат підприємства залежно від часу або зміни факторів, які очікуються на базі використання комп’ютерної технології обробки інформації в оболонці EXCEL 5.0 за допомогою стандартної функції ТРЕНД (TREND).

Використання багатоваріантних планових розрахунків витрат операційної діяльності підприємства може проводитися шляхом комп’ютерного імітаційного моделювання. Стандартна функція імітації комп’ютерного імітаційного моделювання, оболонки EXCEL 5.0 дає можливість розробляти варіанти плану витрат від операційної діяльності на основі зміни окремих факторів (обсягу товарообігу, чисельності працюючих, розміру основних фондів, товарно-матеріальних запасів та інших факторів).

При прогнозуванні витрат методом економіко-статистичних розрахунківспочатку визначають їх рівень, виходячи з рівня в попередні роки і з огляду на вплив різних факторів у прогнозованому році. Після визначення рівня витрат на прогнозуємий період, розраховують їх суму.

Розрахунок витрат проводиться відповідно до угод про купівлю-продаж товарів, а також відповідно до запланованих заходів щодо розширення обсягів роботи та покращення якості обслуговування покупців.

У зв'язку з тим, що кожна стаття витрат є комплексною, планові розрахунки необхідно робити щодо кожного елементу витрат, що включається в ту чи іншу статтю. Обсяг витрат щодо окремих статтей обчислюється методом прямих техніко-економічних розрахунків на підставі проектуємих показників господарчої діяльності щодо встановлених нормативів, тарифів ставок на матеріали, електроенергію, транспортні послуги, комунальні послуги та інших розрахункових показників у відповідності до обсягу товарообігу. Потім визначається загальна сума витрат шляхом складання витрат щодо окремих статтей та рівень витрат у відсотках до товарообігу

Витрати на перевезення плануються в залежності від умов постачання товарів, що визначаються під час висновку договору про постачання товарів. Виходячи з асортименту та обсягу товарів, що будуть завозитися на склади підприємства торгівлі, визначається обсяг вантажообігу з перевезенням товарів залізничним, водяним, повітряним транспортом, що розраховується в тоннах.

Після розрахунку вантажообігу по завезенню і реалізації товарів визначається відстань, на які будуть перевозитися товари вагонами, контейнерами, насипом, великою чи малою швидкістю.

Розрахунок витрат проводиться за діючими на окремих видах транспорту, тарифами і розцінками на вантажно-розвантажувальні роботи. До цих витрат додається вартість устаткування вагонів, змісту провідників, вартість навантаження і розвантаження товарів на станціях пристанях та в аеропортах силами позаштатних працівників.

Обсяг перевезення вантажів автомобільним транспортом розраховується на весь вантажообіг:

- з доставки на склади підприємства з залізничних станцій, аеропортів товарів, що надходять від іногородніх виробників чи посередників;

- з доставки на залізничні станції, пристані, аеропорти товарів, що відвантажуються зі складів іногороднім покупцям;

- з доставки товарів із власних складів на склади покупців, у роздрібну мережу підприємствам суспільного харчування і населенню.

Крім маси товару до вантажообігу необхідно додати масу тари, у якій перевозиться товар. Маса тари визначається щодо маси товару за даними маркірування тари чи досвідченим шляхом. Загальна вага товарів і тари, що будуть перевозитися, з урахуванням коефіцієнтів повторних перевезень, складає транспортний вантажообіг, що враховується для розрахунку витрат на перевезення автомобільним транспортом.

До обсягу витрат на перевезення товарів автомобільним транспортом додаються витрати на оплату вантажно-розвантажувальних робіт з розцінок за тонну ваги, а також витрати на експедиційні операції, якщо це було передбачено угодами.

Приклад 2.Визначити суму транспортних витрат на планований рік.

1. Обсяг надходження товарів 26 150 тис.грн.

2. Постачання товарів буде здійснюватися:

o автотранспортом у централ. порядку 35%

o автотранспортом у децентрал. порядку 65%

3. Середня норма оплати доставки в
централізованому порядку 0,22%

4. Середня ціна 1 тонни товарів 175 тис. грн.

5. Середня вага тари від ваги товарів 15%

6. Тариф за перевезення 1 тонни вантажу 0,05 тис.грн.

7. Оплата за експедирування товарів і
вантажно-розвантажувальні роботи. 10,3 тис. грн.

1. Визначаємо обсяг надходження товарів автомобіль­ним
транспортом у централізованому порядку:

(26150 х 35%) : 100% = 9152,5 тис.грн.

 

2. .Визначаємо витрати щодо цієї доставки:

(9152,5 х 0,22%): 100% = 20,1 тис.грн.

3. Визначаємо обсяг надходження товарів децентралізовано:

(26150 х 65%) : 100% =16997,5 тис.грн

 

4. Визначаємо витрати щодо децентралізованої доставки:

а) визначаємо план завезення товарів у тоннах

16997,5: 175 = 97,1 т

 

б) визначаємо вагу брутто

(97,1 х 115%) : 100%= 111,7 т

 

в) визначаємо вартість перевезення

111,7x0,05 = 5,6 тис.грн.

 

5. Визначаємо загальні витрати щодо транспортування товарів:

20,1 + 5,6 + 10,3 = 36 тис.грн.


Читайте також:

 1. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 2. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 3. Альтернативна вартість і незворотні витрати
 4. Аналіз комплексних статей витрат: витрат на утримання та експлуатацію устаткуван­ня, цехові, загальногосподарські, поза виробничі витрати.
 5. Арбітражний збір та витрати сторін у Морській арбітражній комісії при ТПП України
 6. Безпека перевезення.
 7. Вибір способу перевезення та перевізника
 8. Види втрат у підприємницькій діяльності.Безпосередньо з категорією ризику пов’язані такі поняття як витрати, втрати й збитки.
 9. Визначення імовірності партії вантажу, для перевезення якої необхідним є автомобіль відповідної вантажопідйомності.
 10. Вимірювання витрати за перепадом тиску
 11. Вимірювання витрати за рівнем
 12. Виробництво і витрати підприємства
Переглядів: 1951

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Модель управління витратами торговельного підприємства | Витрати на оплату праці.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.