Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЛЕКЦІЯ № 9

Тести

Питання ДЛЯ самоконтролю знань

1. Які причини обумовлюють необхідність утворення товарних запасів?

2. Сформулюйте задачі аналізу товарних запасів.

3. Визначите показники, що використовуються для оцінки стану товарних запасів.

4. Охарактеризуйте інформаційне забезпечення аналізу товарних запасів.

5. Призначення показників товарних запасів і їх взаємозв'язок з іншими показниками.

6. Назвіть послідовність проведення аналізу товарних запасів.

7. Розкрийте методичні підходи до аналізу динаміки товарних запасів.

8. Яку методику використовують для кількісної оцінки факторів, що впливають на зміну товарних запасів?

9. Розкрийте методичні підходи до аналізу асортиментної структури товарних запасів.

10. Які заходи сприяють скасуванню диспропорцій між асортиментною структурою товарообігу та товарними запасами?

11. З якою метою проводять аналіз оборотності товарів?

 

1) Рівень забезпеченості підприємства товарними запасами показує:

а) ступінь виконання обсягу товарообігу;

б) наскільки днів торгівлі вистачить наявних товарних запасів;

в) час оборотності товарних запасів;

г) застосування в структурі товарообігу.

2) До показників товарних запасів відноситься:

а) гуртовий товарообіг;

б) товарооборотність;

в) оборотність оборотних коштів;

г) рентабельність підприємства.

3) Товарооборотність прискориться, якщо:

а) середньоденний товарообіг і середні товарні запаси зростуть на 10%;

б) середньоденний товарообіг зросте на 10%, а середні товарні запаси на 5%;

в) середній товарообіг знизиться на 5%, а середні товарні запаси збільшаться на 5%;

г) якщо середньоденний товарообіг збільшиться на 5%, а середні товарні запаси на 10%.

4) Число оборотів середнього товарного запасу підприємства за квартал збільшиться в 1,5 рази, якщо:

а) середньоденний товарообіг збільшиться в 1,5 рази, а середні товарні запаси не зміняться;

б) середні товарні запаси збільшаться в 1,5 рази, а товарообіг залишиться незмінним;

в) середньоденний товарообіг збільшиться в 1,5 рази, а середні товарні запаси знизяться в 1,5 рази;

г) обидва показники збільшаться в 1,5 рази.

5) Рівень забезпеченості підприємства товарними запасами визначається:

1) ; 3) ;

2) ; 4) .

6) Прискорення оборотності в 2 рази забезпечить:

а) ріст товарообігу в 2 рази при незмінній сумі середніх запасів;

б) збільшення середнього запасу в 2 рази при незмінному обсягу товарообігу;

в) зменшення товарообігу в 2 рази при незмінній сумі середнього запасу;

г) зменшення середнього товарного запасу в 2 рази при росту товарообігу в 2 рази.

7) Приводить до утворення понаднормативних запасів у магазині:

а) перевищення попиту над пропозиціями;

б) скорочення дальності перевезень товарів;

в) зниження купівельного попиту;

г) збільшення чисельності населення обслуговування магазином.

8) Час оборотності товарного запасу визначається:

1) ; 3)

2) ; 4) .

9) На прискорення товарооборотності впливає :

а) зниження продуктивності праці;

б) підвищення ефективності праці;

в) реалізація товарів поліпшеної якості;

г) ув'язування попиту та пропозиції.

Завдання для індивідуальної роботи студентів

1. Розрахувати фактичне товарообертання щодо групи товарів та в цілому по підприємству за ІV квартал, зробити висновки та запропонувати заходи щодо прискорення товарообертання.

 

Товарні групи Норма товарообертання, дні Товарообіг, тис. грн. Залишки товарів, тис. грн.
план факт на 01.10 на 01.11 на 01.12 на 31.12
Швейні вироби   Трикотажні вироби   110,0   60,0 117,0   63,0 200,0   98,0 205,0   86,0 204,0   86,0 190,0   94,0
Всього              

Використовуючи спосіб різниць, визначити вплив середньоденного товарообігу та товарообертання на запаси товарів.

 

2. Визначити рівень забезпеченості підприємства товарами, якщо фактичний товарообіг за квартал складає 280,0 тис. грн., сума товарних запасів на кінець кварталу 32,0 тис. грн., норма товарних запасів на кінець кварталу 9 днів.

 

3.Проаналізувати товарні запаси та товарообертання гуртовні за квартал, визначити суму звільнених або заморожених коштів. Зробити висновок, якщо

- гуртовий товарообіг І кварталу – 523,2 тис. грн.

- доля транзиту в загальному обсязі – 53,0%

- товарні запаси:

на 01.01 – 135,0 тис. грн.

на 01.02. – 118,2 тис. грн.

на 01.03. – 101,2 тис. грн.

на 01.04. – 151,8 тис. грн.

- норма товарних запасів та товарообертання 42 дні.

 

4.Використовуючи спосіб ланцюгових підстановок, проаналізувати товарні запаси та товарообертання підприємства. За результатами розрахунків зробити висновок.

  Товарні групи Товарообіг, тис. грн. Середні товарні запаси, тис. грн.
Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік
1. Гастрономічні товари   2. Бакалійні товари 135,0   144,0 180,0   162,0 30,0   30,6 32,0   34,2
Всього        

 

5. Проаналізувати стан товарних запасів щодо груп товарів на кінець кварталу, за результатами аналізу зробити висновок та запропонувати заходи щодо нормалізації товарних запасів.

 

Товарні групи Гуртовий товарообіг, тис. грн. Доля транзи- ту, % Товарообіг складський, тис. грн. Середньоденний склад- ський товарообіг,тис. грн. Фактичні товарні запаси на кінець кварталу, Нор- ма товарних запа- сів, дні Відхилення (+; -)
тис.грн. дні
Шерстяні тканин.   Шовкові тканини   312,0     252,0   55,0     70,0         33,6     33,0          

 

6. Проаналізувати товарні запаси звітного року, в процесі аналізу визначити відхилення фактичних товарних запасів на кінець року в сумі та в днях від норми щодо окремих товарних груп та в цілому по підприємству.

За результатами аналізу зробити висновок, з визначенням причин, які вплинули на стан товарних запасів.

 

Товарні групи   Товарообіг ІV кварталу, тис. грн. Фактичні товарні запаси на 31.12. Норма товарних запасів, дні Відхилення (+; -)
сума, тис. грн.   дні
 1. М’ясо
 2. Ковбасні вироби
 3. Масло тваринне
 4. Цукор
72,0 77,5   60,3   47,7 3,6 5,0   10,3   13,0        
Всього       14,5  

ТЕМА «Аналіз формування товарного забезпечення обороту підприємства»


Читайте також:

 1. Вид заняття: лекція
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вступна лекція
 7. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 8. Клітинна селекція рослин.
 9. Колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху
 10. ЛЕКЦІЯ (4): Мануфактурний період світової економіки
 11. Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
 12. Лекція 02.04.2013
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Окремих товарних груп | Плану і динаміку роздрібного товарообігу, тис. грн.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.