Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Плану і динаміку роздрібного товарообігу, тис. грн.

План

 

1. Головна мета та інформаційна основа аналізу товарного забезпечення.

2. Етапи проведення аналізу.

3. Факторний аналіз надходження товарів.

 

Необхідною умовою забезпечення процесу реалізації товарів, виконання плану товарообігу є формування товарного забезпечення обігу підприємства.

Основною метою формування товарного забезпечення обігу торгового підприємства є створення умов для реалізації генеральної мети діяльності підприємства на ринку, виконання розроблених планів товарообігу і прибутку.

Формування товарного забезпечення обігу підприємства вимагає послідовного виконання такої роботи:

- вивчення кон'юнктури ринку, закупівель і каналів розподілу товарних ресурсів;

- аналіз надходження і закупівлі товарів;

- планування обсягу і структури закупівлі товарів;

- визначення методу закупівлі товарів;

- вибір постачальників товарних ресурсів;

- узгодження і висновок угоди на закупівлю товарів;

- контроль за виконання м угод і надходженням товарів на підприємство.

Метою проведення першого етапу роботи є збір і аналіз інформації про стан і кон'юнктуру ринку необхідних торговому підприємству товарних ресурсів, обсягах пропозиції товарів, цінах і умовах їхнього постачання, перелік основних постачальників, місці їхнього розташування, статусі і т.д.

Проведення аналізу надходження і закупівлі товарів має мету вивчення обсягів, динаміки і складу товарного забезпечення підприємства, його відповідність обсягу і структурі товарообігу, оцінці якості і надійності постачальників підприємства, ефективності висновку ними комерційних справ, обраних методів закупівлі товару, видів комерційних зв'язків і т.д.

Інформаційною основою проведення аналітичної роботи є дані форми №3-торг "Звіт про надходження реалізацію і залишки товарів" інформація про укладені договори закупівель і їх фактичне виконання, звіти матеріально-відповідальних осіб, накладні на одержання товару та інше.

Аналіз формування товарного забезпечення обігу торгового підприємства включає в себе наступні етапи роботи:

- аналіз загального обсягу й асортиментної структури надходження товарів;

- аналіз відповідності обсягу і структури надходження товарів товарним потребам підприємства;

- аналіз складу і якості джерел надходження товарів на торгове підприємство;

- аналіз відповідності фактичного обсягу надходження товарів заключеним договорам (контрактам) на їх постачання;

- аналіз ритмічності і рівномірності надходження товарів по окремим періодах;

- аналіз частоти постачання товарів і дотримання графіка завозу.

Перш, ніж приступити до аналізу надходження товарів на підприємство необхідно ретельно вивчити вплив показників товарного балансу на виконання плану і динаміку роздрібного товарообігу. Аналіз надходження проводиться по торговому підприємству в цілому, по окремих товарних групах, джерелам надходження, а також у розрізі кварталів, місяців. В аналізі використовуються як вартісні, так і натуральні показники. Застосування натуральних показників і даних про середні роздрібні ціни на товари дозволяє з більшою глибиною проаналізувати виконання плану надходження товарів по асортименту і якості, визначити вплив цінового фактора на вартість товарів, що надійшли.

 

Таблиця 1 Оцінка впливу показників товарного балансу на виконання

Показники Т(ф) за минулий рік Звітний рік Відхилення (+,-) Вплинули
План Факт Від плану Від минулого року На вик. плану Т На динаміку Т
Товарні запаси на початок року 2568,0 2722,0 2773,3 +51,3 +205,3 +51,3 +205,3
Надходження товарів 25066,0 27756,0 28505,4 +749,4 +3439,4 +749,4 +3439,4
Інше вибуття товарів 664,0 630,0 684,7 +54,7 +20,7 -54,7 -20,7
Товарні запаси на кінець року 2773,3 3014,7 3009,3 -5,4 +236,0 +5,4 -236,0
Роздрібна реалізація товарів 24196,7 26833,3 27584,7 +751,4 +3388,0 +751,4 +3388,0

 

За результатами розрахунків можна зробити висновок, що за рахунок наднормативних товарних запасів на початок року на 51,3 тис. грн. перевиконання плану надходження товарів на 749,4 тис. грн. і зниження товарних запасів у порівнянні з планом на кінець звітного року на 5,4 тис. грн. роздрібний товарообіг у порівнянні з планом зріс на 751,4 тис. грн. Можливості збільшення товарообігу зменшилася в зв'язку з ростом іншого вибування товарів на 54,7 тис. грн. Аналізуєме підприємство в інше вибуття товарів включає товарні втрати, бій, брухт, псування, уцінку і нестачу товарів. Тому збільшення обсягу вибуття товарів у порівнянні з планом негативно характеризує діяльність підприємства. Якщо порівнювати обсяг роздрібного товарообігу з минулим роком, то він теж збільшився на 3388,0 тис. грн. На збільшення обсягів реалізації вплинули завищені товарні запаси на начало року на 205,3 тис. грн., ріст надходження товарів на 3439,4 тис. грн. А от збільшення товарних запасів на кінець року на 236,0 тис. грн. і ріст іншого вибуття товарів на 20,7 тис. грн. знизили можливості росту товарообігу в динаміці.

Після оцінки впливу показників товарного балансу на виконання плану і динаміку роздрібного товарообігу приступаємо до аналізу надходження товарів по загальному обсягу в цілому по підприємству.

 

Таблиця 2 Оцінка виконання плану надходження товарів у цілому по

підприємству за рік і в розрізі кварталів

Квартали Надходження звітного року, тис. грн. Відхилення від плану (+,-) тис. грн. % виконання
План Факт
I 6189,6 6385,2 +195,6 103,2
II 6494,9 6299,7 -195,2 97,0
III 6800,2 7040,8 +240,6 103,5
IV 8271,3 8779,7 +508,4 106,1
За рік 27756,0 28505,4 +749,4 102,7

 

Отримані дані свідчать про те, що в цілому по підприємству план надходження товарів був перевиконаний на 2,7%, що в сумі складає 749,4 тис. грн. Таке перевиконання отримане в результаті перевиконання планів постачань у I,III, IV кварталах на 3,2%, 3,5%, 6,1% відповідно. В IІ кварталі план недовиконаний на 3,0% і сума недовиконання склала 195,2 тис. грн., що негативно вплинуло на показники в цілому по підприємству і на виконання обсягів реалізації товарів. Відповідно до обсягу надходження товарів виконувався й обсяг реалізації товарів. Так товарообіг підприємства в звітному році виконувався по кварталах нерівномірно. Найбільш напруженим був IV квартал, а найменш напруженим I і II.

Аналізуючи надходження товарів у розрізі товарних груп, необхідно вивчити як на роздрібному торговому підприємстві дотримується асортиментний мінімум, задовольняється попит покупців на окремі товари. Якщо буде виявлено, що по товарах достатнього асортименту план надходження недовиконаний і має перебої в торгівлі, то роботу магазина не можна оцінити позитивно. Якщо буде встановлено, що темпи росту надходження товарів значно випереджають збільшення роздрібного товарообігу, то це значить, що частина товарів, що надійшли, знаходитися в товарних запасах і необхідно визначити причини цих негативних явищ, вжити заходів по поліпшенню товаропостачання й оптимізації товарних запасів.

Аналіз надходження товарів за асортиментною структурою (таблиця 3) показав, що в цілому по продовольчих і непродовольчих групах товарів обсяги постачань у звітному році були перевиконані на 3,8% і 2,6% чи 121,4 тис. грн. і 628,1 тис. грн. відповідно. У розрізі товарних груп спостерігається більш-менш рівномірне надходження товарів. Але по таких групах товарів як "Тканини", "Швейні товари", "Парфумерія", "Телерадіотовари" найбільший відсоток перевищення фактичного обсягу поставлених товарів у порівнянні з плановим завданням: "Тканини" - 2,7%, по "Швейних товарах" - 7,1% , по "Парфумерії" - 2,5% і по "Телерадіотоварах" - 3,2%.

Таблиця 3 Оцінка надходження товарів за асортиментною структурою

Товарні групи Надходження звітного року, тис. грн. Відхилення від плану(+,-), тис. грн. % виконання
План Факт
Тканини 1261,2 1295,3 +34,1 102,7
Швейні товари 4104,3 4395,4 +291,1 107,1
Трикотажні товари 2793,5 2835,4 +41,9 101,5
Панчішно-шкарпеткові товари 785,3 785,3 100,0
Взуття 3418,6 3439,4 +20,8 100,6
Парфумерія 2651,2 2717,5 +66,3 102,5
Галантерея 3339,4 3406,2 +66,8 102,0
Посуд 670,0 673,3 +3,3 100,5
Електротовари 1330,0 1346,0 +16,0 101,2
Канцтовари 2121,6 2164,0 +42,4 102,0
Телерадіотовари 1196,5 1234,7 +38,2 103,2
Іграшки 889,1 896,2 +7,1 100,8
Всього непродовольчих товарів 24360,7 25188,7 +628,0 102,6
Продовольчі товари 3195,3 3316,7 +121,4 103,8
Разом 27756,0 28505,4 +749,4 102,7

 

Проаналізувавши ступінь виконання плану роздрібного товарообігу по цих групах товарів можна зробити висновок, що темпи росту надходження товарів значно випереджають збільшення роздрібного товарообігу і що частина товарів, що надійшли, залишається в товарних запасах, у результаті чого сповільнюється товарооборотність підприємства, збільшуються середньорічні товарні залишки, а засобу, включені в ці товарні запаси, заморожуються.

У межах плану були виконані обсяги постачань товарів по панчішно-шкарпеткових виробах - 100%, незначне перевиконання плану по групах "Взуття" - 0,6% чи 20,8тис.грн., "Посуд" - 0,5% чи 3,3тис.грн., "Іграшки" - 0,8%, що в сумі складає 7,1тис.грн.

По групі "Продовольчі товари" план надходження перевиконаний на 3,8%, сума перевиконання складає 121,4 тис. грн. Обсяги постачань були збільшені в результаті підвищення купівельного попиту на ці товари, що позитивно відбилося на діяльності підприємства, а саме темп росту товарообігу продовольчих товарів перевищує темп росту обсягу надходження товарів.

Аналіз формування товарного забезпечення обігу підприємства не буде зроблений у повному обсязі без оцінки динаміки надходження товарів і визначення темпів росту чи зниження надходження товарів у діючих і порівнянних цінах.

 

 

Таблиця 4 Оцінка динаміки надходження товарів на підприємство , тис. грн.

Товарні групи Факт за минул рік Факт. за звітний рік Відхилення в динаміці Темп росту надходження, % Темп росту Т,%
в діюч. цінах в співст. цінах в діюч (3-2) в співст (4-2) в співст в діюч в діюч в співст
Тканини   1202,0 1295,3 1168,0 +93,3 -34 107,8 97,2 109,2 98,5
Швейні товари 3830,7 4395,4 3963,3 +564,7 +132,6 114,7 103,5 114,7 103,5
Трикотажні товари 2487,3 2835,4 2556,7 +348,1 +69,4 114,0 102,8 115,2 103,8
Панчіш-шкарпетк 750,0 785,3 708,0 +35,3 -42 104,7 94,4 106,7 96,0
Взуття   3012,0 3439,4 3101,2 +427,4 +89,2 114,2 103,0 115,0 103,7
Парфум   2532,0 2717,5 2450,0 +185,5 -82,0 107,3 96,8 108,3 97,7
Галантерея   3050,0 3406,2 3071,2 +356,2 +21,2 111,7 100,7 112,1 100,4
Посуд   615,3 673,3 607,3 +58,0 -8,0 109,4 98,7 114,0 102,8
Електрот   1204,0 1346,0 1214,0 +142,0 +10,0 111,8 100,8 113,9 102,8
Канцтов   1818,7 2164,0 1951,0 +345,3 +132,3 119,0 107,3 117,2 105,7
Телерад   1177,3 1234,7 1113,3 +57,4 -64,0 104,9 94,4 106,7 96,2
Іграшки   690,7 896,2 808,0 +205,5 +117,3 129,7 117,0 117,9 106,3
Всього непрод 22370,0 25188,7 22712,0 +2818,7 +342,0 112,6 101,5 113,5 102,5
Прод   2696,0 3316,7 2991,3 +620,7 +295,3 123,0 111,0 123,5 115,0
Разом   25066,0 28505,4 25703,3 +3439,4 +637,3 113,7 102,5 114,0 102,8

Дані отримані в результаті аналізу динаміки надходження товару на підприємство в розрізі груп, свідчать про те, що торгове підприємство забезпечило високі темпи росту надходження товарів у діючих цінах. Так, найбільший відсоток росту спостерігається по таких непродовольчих групах, як "Швейні товари" - 14,7%, "Трикотажні товари" - 14%, "Взуття" - 14,2%, "Канцтовари" - 19%, "Іграшки" - 29,7% і по групі продовольчі товари 23%. Однак, зважаючи на те, що в звітному році була зміна роздрібних цін у бік збільшення, необхідно провести перерахунок надходження товарів у фактичних цінах на індекс цін. Розрахунки показують, що в порівнянній оцінці по ряду товарних груп, а саме "Тканини", "Панчішно-шкарпеткові вироби", "Парфумерія", "Посуд", "Телерадіотовари" обсяг надходження в звітному році зменшився в порівнянні з минулим роком на 2,8%, 5,6%, 3,2%, 1,3%, 5,6% відповідно. У результаті порівнянного зменшення обсягів надходження товарів можливості росту фізичного обсягу товарообігу скоротилися на 230,0тис.грн. (34,0 +42,0 + 82,0 +8,0+64,0), що складає 0,9% до обсягу надходження товарів у порівнянних цінах за звітний рік ((230,0/25703,3)*100% = 0,9%).

Також необхідно відзначити і те, що по деяких товарних групах темпи росту надходження товарів випереджали темпи збільшення їхньої реалізації, при чому як у діючих так і в порівнянних цінах, що привело до росту товарних запасів і до затоварення. Наприклад, по групі "Канцтовари" приріст по надходженню в діючих цінах складає 19%, а по роздрібній реалізації - 17,2%, у порівнянних відповідно по надходженню - 7,3%, а по реалізації - 5,7%, по групі "Іграшки" приріст по надходженню товарів складає 29,7%, а по роздрібній реалізації в діючих цінах всього 17,9%, що на 11,8 % менше. Така ж ситуація склалася і по приросту цій групи товарів у порівнянних цінах 17% і 6,3% відповідно.

У цілому по підприємству темп зміни обсягу надходження товарів у діючих цінах склав 113,7% і від темпу зміни обсягу товарообігу він відрізняється незначно усього на 0,3%, як у діючих так і в співставних цінах.

В процесі аналізу необхідно установити від яких постачальників і в якому обсязі закуповувалися товари в звітному і минулому роках, які маються можливості розширення їх закупівлі в майбутньому. Особливу увагу приділити вивченню джерел надходження товарів таких груп як "Іграшки", "Канцтовари", "Швейні товари", ретельніше вивчати купівельний попит на ці товари, добиватися випередження темпів реалізації товарів порівняно з темпами росту обсягів надходження.

Для забезпечення повноти аналізу надходження товарів на підприємство необхідно також визначити коефіцієнт ритмічності виконання плану надходження товарів (Критм) та зробити висновки.

Критм =

 

 

Втрати від неритмічного виконання плану надходження:

 

 

Коефіцієнт рівномірності постачання товарів (Кравн)

 

Крав = 100 – V;

де, v - коефіцієнт варіації;

 

- середньоквадратичне відхилення;

х - відсоток виконання плану постачання за кожен місяць або квартал; х - відсоток виконання плану постачання за аналізований період; п – число місяців або кварталів досліджуваного періоду.

 

Таблиця 5 Розрахунок коефіцієнта ритмічності постачання(відвантаження)товарів

Період Надходження товарів Постачання фактичне в межах плану (Пфакт `Пплан)
План Факт
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Август Вересень Жовтень Листопад Грудень  
Всього за рік

 

Коефіцієнт ритмічності

Критм==

 

Основні фактори, що впливають на обсяг товарного забезпечення:

· своєчасне і якісне складання комерційної угоди з постачальниками;

· організація на підприємстві оперативного контролю за виконанням договорів постачання, контрактів;

· частота завезення і якість товарів, що надходять;

· організація доставки товарів;

· рівномірність, ритмічність надходження товарів від постачальників; наявність складських приміщень для збереження товарів;

· виконання плану реалізації товарів у загальному обсязі й в асортименті; купівельний попит на товари, участь у ярмарках і презентаціях нових товарів.

 

Розрахунок впливу факторів на обсяг надходження товарів

 

Н=КЗ*Тдн*ЧЗ, де

Н - надходження товарів;

КЗ - кількість завезень;

Тдн - одноденний товарообіг;

ЧЗ - частота завезення товарів.

· спосіб різниць:

- вплив кількості завезень на зміну обсягу надходження товарів

ΔН(КЗ) = (КЗфакт – Кзплан)*Тдн.план*ЧЗплан

- вплив денного обсягу продажу на зміну розміру надходження товарів

- ΔН(Тдн) = КЗ(факт)*(Тдн.факт – Тдн.план)*ЧЗплан

- вплив частоти завезення на зміну обсягу надходження товарів

ΔН(ЧЗ) = КЗфакт*Тдн.факт*(ЧЗфакт – ЧЗплан)

Ÿ індексний спосіб

- вплив кількості завезень

ΔН(КЗ) = Нплан*(Ікз – 1)

- вплив одноденної реалізації

ΔН(Тдн) = Нплан*Ікз*(Ітдн - 1)

- вплив частоти завезення

ΔН(ЧЗ) = Нплан*Ікз*Ітдн*(Із – 1)

І - індекс відповідного показника

 

Література:Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства . с. 253-257

Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле с.30-44

Сименко И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятий торговли:с. 35-41

 


Читайте також:

 1. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 2. Алгоритм відшукання оптимального плану.
 3. Алгоритм знаходження оптимального плану
 4. Алгоритм знаходження початкового опорного плану
 5. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 6. Аналіз та планування витрат організації на професійне навчання персоналу
 7. Аналіз факторів і причин відхилень від плану введення виробничих потужностей і основних фондів
 8. Архітектурно- планувальні заходи по поліпшенню стану міського середовища .Аналіз циклу життя споруди
 9. Бар’єри стратегічного планування та заходи щодо їх подолання
 10. Бізнес-план як один із головних інструментів редакційного планування
 11. Бізнес-планування
 12. Бізнес-планування інвестиційного проекту. Розробка планів фінансового проекту
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЛЕКЦІЯ № 9 | ЛЕКЦІЯ № 10

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.