Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ.

ЗАНЯТТЯ № 8.

ТЕМА : Чергування голосних і приголосних звуків.

ЗМІСТ.

1. Складні випадки чергування голосних звуків.

2. Складні випадки чергування приголосних звуків.

 

1. Актуалізація мотиваційних резервів із теми.

Колективна робота з таблицею.

Уважно роздивитися таблицю „ Складні випадки чергування голосних в українській мові” та сформулювати правила щодо їх написання в ненаголошених позиціях.

Складні випадки чергування голосних в українській мові

Чергуються голосні Приклади
Е-И-нульзвука Беру – вибираю – вибрати
О-А Ломити – ламати , допомогти – допомагати
О(Е) -І Загону- загін , село – сіл, каменя - камінь
Е-О Вечеря –звечора, шести – шостий, женити – жонатий,
боєць – бойовий, копієчка – копійок.

Евристична бесіда:

1. Поясніть поняття „ Чергування в українській мові”.

2. Які звуки можуть чергуватися?

3. Наскільки стале чергування в українській мові , чи є певні відхилення від правил?

Усвідомлення теоретичного матеріалу .

О\І, Е\І( Є\Ї) :

а) перед подвоєнням приголосних : солі – сіллю; ворота – підворіття; речі – річчю.

б)у коренях дієслів перед наступним складом із суфіксом –а- або –ува: текти- витікати, гребти – загрібати, берегти – зберігати.

в)у відкритому складі , якщо в наступному складі є суфікс – ок,ель: мости- місток, возити – візок, дзвонити - дзвінок

г) у закритому складі : Києва – Київ, Канева – Канів, Харкова – Харків, могти – міг, радості – радість.

Але чергування не відбувається в закритому складі:

а) якщо о,е випадні або вставні : квітка – квітки, вогонь – вогню, пісок – піску.

б) у групах звукосполук – оро-, -єре-, -оло-. –еле-. –ор-. –ер-. –ов : ворон, сторож, берег, голос, солод, зелень, шелест, торг, верх, вовк( винятки : оберегу – оберіг, стерегти – стеріг, дорога – доріг, сторона – сторін,

корова – корів, береза – беріз , череда – черід тощо).

в)під наголосом у словотвірних частинах – вод,-воз, -нос, -роб,-лов: діловод, паровоз, медонос, хлібороб, риболов; але в частинах – хід, - гін. – ріг чергування відбувається : водогін – водогону, носоріг- носороги, пішохід – пішоходи, теплохід- теплоходу.

Чергування е/ивідбувається у декількох дієслівних кореняхперед суфіксами - а, - ува: беру – забирати, померти – помирати, дерти – здирати.

Чергування е\оможе відбуватися після шиплячих :четвертий – чотири, женитися – жонатий, чернетка – чорний.

Завдання 1.Переписати , вставляючи , де треба, пропущені літери, пояснити вживання їх. Дібрати до слів , у яких пропущена літера, такі споріднені , у яких відбулося б чергування голосних, з’ясувати його.

1. Ходить пісня яснолика між дерев, ми її в серця навіки заб...рем. 2. Два вітри підкрались стиха , в баби вир...вали нитки і порвали на шматки

( О. Пархоменко). 3. Біла ромашко, як ти цвітеш! З медом від тебе л...тить бджола. Дівчинка в коси тебе запл...ла.( М. Сингаївський). 4. Ми повибігаємо, снігу нак...чаємо купу за садком. 5. Баба буде плакати, будуть сльози капати, знівечать кожух. Голова пок...титься і в калюжу – бух!( Л. Глібов). 6. Внучка сміливо прод...рається лісовими хащами.

7. Сидимо собі, ліс кругом завм...р. 8. Сьогодні дідусь уже зб...рався пов...зти дівчинку до Тихого океану. 9. Через хвилину судно стишувало хід, перем...гаючи піняві хвилі.( М. Яненко).

Завдання 2.Прочитати загадки. Виписати слова , в яких можливе чергування голосних та дібрати такі споріднені , в яких це чергування відбувається.

1.Тільки припече, воно зразу ожива. 2. Текло, текло і лягло під скло.

3. Руками впирається , ногами лізе. 4. Прийшла дівка з гір, несла на собі сім шкір, як їх розбирали, всі над ними ридали. 5. Зимою зрію, весною прію, літом умираю, восени оживаю. 6. Я росла в темній темниці, як зросла – взяли в світлицю. З мене шкуру всі деруть , мене варять , мене труть, пироги з мене печуть , відгадайте, хто ж я.

Завдання 3.Вставити пропущені букви й пояснити свій бибір. Підкреслити слова , правопис яких слід запам’ятати.

Сх....лятись, завм...рати, тр...мтіти, ч..р...да, ч...брець, х...мерний, експ...р...мент, л...маю, р...жим, здр...гатися, доб...ратися, ж....рдина, л...генди, к....парис, д...р...вус, бл...щати, к...п’яток, д...монстрація, ст....блина, т...пло, т...р...торія.

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ

Під чергуванням звуків розуміють закономірну заміну одного звука іншим у тому самому чи спорідненому слові.

· г-з-ж : нога – нозі – ніженька; казати – кажу; могти – можу;

· к-ц-ч- :рука – руці- рученька, рік – у році – річний. Зверніть увагу!

Проте внаслідок розподібнення звуків замість закономірного чвимовляється та пишеться ш у словах рушник, рушниця, дворушник, мірошник, торішні. В інших подібних випадках незалежно від вимови пишеться буква ч : сонячний, ячний, молочний, яєчня, пшеничний.

· х-с-ш:вухо – у вусі – вушенько, рух – у русі- рушити, колихати – колишу;

· г – дз- дж: герлига- ґерлизі-герлиженька;

а)д-дж : садити – саджу, правда – справджувати, загородити – загороджу;

б) зд- ждж:їздити – їжджу- в’їжджати ;

в) т-ч:заплатити- заплачу, хотіти – хочу;

г) ст- щ :захистити – захищу, розмістити – розміщений;

Завдання 4.Утворити від поданих у дужках іменників прикметники й записати усі словосполучення . Скласти з ними 5 речень.

( Волга) берег; (Прибужжя) село; ( Сиваш) озеро; казах ( діти) ; тюрки

( мова); ( Кременчук) завод; Запоріжжя ( степи); (Кавказ) довгожитель;

( Париж) квартал; ( сусід) двір; ( товариш) розмови; ( Лейпциг) зустріч.

Завдання 5.Утворити від поданих іменників присвійні прикметники(1), прізвища (2), в основі яких відбувалося б чергування приголосних. Назвати фонеми , які чергуються , умови чергування.

1.Ольга, подруга, сусідка, Наталка, Маринка, донька, ненька, Параска, тітка, Явдоха, Стеха, свекруха, сваха, невістка, Варка, Ониська;

2.козак, чумак, Шульга, Явтух, конюх, кожух, пасіка, соха, довгий, пух, пастух.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:Записати 9 назв місяців із суфіксом – ень. Утворити від них родовий відмінок. Записати слова парами за зразком. Сформулювати висновок про чергування, що відбувається.

Зразок:Н.в. – січень Р.в. – січня.


Читайте також:

  1. Артикуляція голосних.
  2. ІІІ. Без чергування поколінь, без зміни хазяїна, з послідовною зміною ролі хазяїна
  3. Порядок призначення на чергування та вахту.
  4. Процеси, у яких вихідні речовини перетворюються у продукти реакції за рахунок регулярного чергування реакцій з участю радикалів, називаються ланцюговими процесами (реакціями).
  5. Та протягом чергування.
  6. Чергування голосних
  7. Чергування.
  8. Чергування.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗАНЯТТЯ № 2. | ЗАНЯТТЯ № 9.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.