Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Стратегічна позиція підприємства і особливості її визначення

Стратегії управління бізнес-позицією підприємства

Тема 2

 

2.1 Стратегічна позиція підприємства і особливості її визначення

2.2 Класичні та альтернативні підходи до розробки корпоративних стратегій

2.3 Продуктово-ринкові бізнес-стратегії підприємства

2.4 Матричні інструменти розробки стратегій управління сферами бізнесу

2.5 Стратегії управління конкурентною позицією підприємства

Сучасні підприємства, усвідомлюючи важливість стратегічної поведінки на ринку, яка дозволить їм досягти довгострокового успіху і отримати ряд стійких конкурентних переваг у майбутньому в нестабільних і мінливих умовах середовища своєї діяльності, все частіше звертаються до інструментів стратегічного аналізу і стратегічного планування. Від якості стратегічного ситуаційного аналізу залежить обґрунтований вибір і ефективна реалізація стратегій підприємства. В основі стратегічного ситуаційного аналізу лежить визначення і аналіз стратегічної позиції підприємства.

Стратегічна позиція підприємства – це його існуюче та бажане у перспективі місце на ринку, яке забезпечує досягнення стратегічних цілей з урахуванням впливу сукупності взаємодіючих факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

Значення аналізу стратегічної позиції підприємства полягає у наступному:

Ø стратегічна позиція підприємства визначає склад його стратегічного набору і відповідно зміст стратегічних змін;

Ø стратегічна позиція визначає умови реалізації стратегій підприємства і впливає на ефективність їх здійснення;

Ø аналіз стратегічної позиції дозволяє вчасно пристосуватися до змін динамічного середовища і спрогнозувати тенденції зміни його факторів у майбутньому;

Ø аналіз стратегічної позиції дозволяє коригувати стратегічні орієнтири підприємства;

Ø аналіз стратегічної позиції підприємства дозволяє визначити напрямки і області оптимізації стратегічних рішень.

Класичним інструментом визначення стратегічної позиції підприємства вважається SWOT-аналіз його діяльності, запропонований К.Ендрюсом у 1970-ті рр. Цей термін складається з початкових букв англійських слів strengths (сильні сторони), weaknesses (слабкі сторони), opportunities (можливості), threats (загрози), які відображають, яку інформацію слід отримати в результаті проведеного аналізу. (повторити)

Однак цей метод дозволяє переважно визначити стратегічну позицію підприємства на ринку у теперішній момент часу, не враховуючи, яку стратегічну позицію воно може зайняти у майбутньому. А для стратегічного успіху важливо не тільки знати стан зовнішнього і внутрішнього середовища у поточному періоді і тенденції зміни ос-новних чинників, що впливають на його діяльність; необхідно також оцінювати очікувані умови діяльності підприємства у перспективі.

В цьому може допомогти визначення стратегічної позиції підприємства шляхом врахування сукупного впливу його стратегічного клімату та стратегічного потенціалу – „СК/СП – аналіз”. СК/СП-аналіз базується на основних принципах класичного SWOT-аналізу, але більш розширяє деякі аспекти, пов’язані з оцінкою стану факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на теперішній момент часу і у перспективі, визначенням їх реального та майбутнього (прогнозованого, бажаного) впливу.

Визначення стратегічної позиції підприємства здійснюється за 3 етапами:

1 етап. Оцінка стратегічного клімату підприємства.

Стратегічний клімат – це сукупність факторів зовнішнього середовища підприємства, які здійснюють вплив на його діяльність і визначають майбутні умови його функціонування. Стратегічний клімат створює неконтрольоване або частково контрольоване зовнішнє середовище, що впливає на зміст стратегій підприємства, та в якому здійснюється їх реалізація. Це вимагає врахування двох його станів: на теперішній момент часу і у перспективі.

Можна структурувати зовнішнє середовище, використовуючи звичну методику PEST+M (перша складова відображає фактори макросередовища, друга – ринкові фактори, до яких відносяться фактори безпосереднього оточення підприємства).

 

 


Рис. 2.1 – Склад стратегічного клімату підприємства

Оскільки метою стратегічного аналізу є визначення тенденцій зміни факторів та передбачення їх впливу на діяльність підприємства у перспективі, основою дослідження стратегічного клімату повинна стати оцінка ступеня його реального впливу на стратегічний потенціал і ступеня майбутнього (прогнозованого) впливу. Досліджуючи визначені чинники стратегічного макроклімату і стратегічного ділового клімату, слід аналізувати не тільки їх стан і динаміку зміни у звітному періоді, але і розглянути можливі напрямки зміни цих факторів у майбутньому на основі тенденцій, що склалися.

2 етап. Оцінка стратегічного потенціалу підприємства.

Стратегічний потенціал – це здатність і потенційні можливості підприємства досягати стратегічні цілі за рахунок ефективного використання наявних ресурсів і компетенцій. У складі стратегічного потенціалу найчастіше розглядають організаційний потенціал (потенціал організаційної структури, культури та іміджу), маркетинговий, ресурсний потенціал (інформаційний, фінансовий, кадровий потенціал, потенціал матеріально-технічних ресурсів), інноваційний потенціал, потенціал менеджменту.

Аналіз стратегічного потенціалу передбачає оцінку стану і перспектив розвитку кожної з його складових. При аналізі стратегічного потенціалу слід оцінювати не тільки його поточний стан, але і визначати також його бажаний стан (яким він повинен бути на думку керівництва), оцінювати можливості досягнення бажаного стану. Для цього можна скористатися методом експертних оцінок.

Визначення стратегічного розриву між бажаною та реальною оцінкою дозволить підприємству виявити ті складові стратегічного потенціалу, що вимагають удосконалення задля кращого досягнення стратегічних цілей.

3 етап. Визначення стратегічної позиції.

Оскільки стратегічна позиція підприємства характеризується сукупним впливом стратегічного клімату та стратегічного потенціалу, визначити її можна за відповідними координатами у двомірній матриці (рис. 2.2).

При цьому можна виділити 4 градації стратегічної позиції:

Ø сильну стратегічну позицію (сильний стратегічний потенціал при нейтральному чи сприятливому впливі на нього стратегічного клімату);

Ø стратегічну позицію невикористаних можливостей (сильний стратегічний потенціал при несприятливому впливі стратегічного клімату або середній стратегічний потенціал при сприятливому впливі стратегічного клімату);

Ø нейтральну стратегічну позицію (середній стратегічний потенціал при несприятливому чи нейтральному впливі стратегічного клімату або слабкий стратегічний потенціал при сприятливому впливі стратегічного клімату);

Ø слабку стратегічну позицію (слабкий стратегічний потенціал при несприятливому чи нейтральному впливі на нього стратегічного клімату).

Результати визначення та оцінки стратегічної позиції підприємства та перспектив розвитку його стратегічного потенціалу можуть бути використані для розробки стратегічних альтернатив на корпоративному рівні.

Рис. 2.2 – Карта визначення стратегічної позиції підприємства

 


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. IV група- показники надійності підприємства
 6. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 7. Ocнoвнi визначення здоров'я
 8. VI.3.3. Особливості концепції Йоганна Гайнріха Песталоцці
 9. VI.3.4. Особливості концепції Йоганна Фрідриха Гербарта
 10. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 11. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 12. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Стратегічний набір: поняття, склад, особливості | Класичні та альтернативні підходи до розробки корпоративних стратегій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.