Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Забезпечення процесу аналізу і проектування ІС можливостями CASE-технологій

Термін "CASE" (Computer Aided Software/System Engineering) використовується в даний час у вельми широкому сенсі. Первинне значення терміну "CASE", обмежене питаннями автоматизації розробки тільки програмного забезпечення (ПЗ), в даний час придбало новий сенс, що охоплює процес розробки складних ІС в цілому.

Тепер під терміном "CASE-засобу" розуміються програмні засоби, що підтримують процеси створення і супроводу ІС, включаючи аналіз і формулювання вимог, проектування прикладного програмного забезпечення (додатків) і баз даних, генерацію коду, тестування, документування, забезпечення якості, конфігураційне управління і управління проектом, а також інші процеси.

Появі CASE-технології і CASE-засобів передували дослідження у області методології програмування. Програмування знайшло риси системного підходу з розробкою і впровадженням мов високого рівня, методів структурного і модульного програмування, засобів візуального моделювання і проектування на базі мови UML (Unified Modeling Language), засобів їх підтримки, формальних і неформальних мов описів системних вимог і специфікацій і т.д. Крім того, появі CASE-технології сприяли і такі чинники, як:

підготовка аналітиків і програмістів, сприйнятливих до концепцій модульного і структурного програмування;

широке впровадження і постійне зростання продуктивності комп'ютерів, що дозволили використовувати ефективні графічні засоби і автоматизувати більшість етапів проектування;

впровадження мережевої технології, яка надала можливість об'єднання зусиль окремих виконавців в єдиний процес проектування шляхом використання бази даних, що розділяється, містить необхідну інформацію про проект.

CASE-технологія є методологією проектування ІС, а також набір інструментальних засобів, що дозволяють в наочній формі моделювати наочну область, аналізувати цю модель на всіх етапах розробки і супроводу ІС і розробляти додатки відповідно до інформаційних потреб користувачів. Більшість існуючих CASE-засобів заснована на методологіях структурного (в основному) або об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування, що використовує специфікації у вигляді діаграм або текстів для опису зовнішніх вимог, зв'язків між моделями системи, динаміки поведінки системи і архітектури програмних засобів [Вендров А.М. <www.citforum.ru/database/case/index.shtml>].

CASE-засоби дозволяють створювати не тільки продукт, практично готовий до застосування, але і забезпечити "правильний" процес його розробки. Основна мета технології - відокремити проектування програмного забезпечення від його кодування, збірки, тестування і максимально "приховати" від майбутніх користувачів всі деталі розробки і функціонування ПЗ. При цьому значно підвищується ефективність роботи проектувальника: скорочується час розробки, зменшується число програмних помилок, програмні модулі можна використовувати при наступних розробках.

Більшість CASE-засобів заснована на парадигмі "методологія / метод / нотація / структура / засіб".

Методологія задає керівні вказівки для оцінки і вибору проекту розробки ПЗ, етапи і послідовність робіт, правила застосування тих або інших методів.

Метод - систематична процедура або технологія генерації описів компонент ПЗ (наприклад, опис потоків і структур даних).

Нотації призначені для опису системи в цілому, її елементів, таких як графи, діаграми, таблиця, блок-схеми, алгоритми, формальні мови і мови програмування.

Структури є засобом для реалізації структурного аналізу і побудови структури конкретної системи.

Засоби - технологічні і програмні інструменти для підтримки і посилення методів.

CASE-технології володіють наступними основними достоїнствами, які дозволяють широко використовувати їх при розробці інформаційних систем:

прискорюють процес колективного проектування і розробки;

дозволяють за короткий строк створити прототип замовленої системи із заданими властивостями;

звільняють розробника від рутинної роботи, залишаючи час для творчості;

забезпечують ефективність і якість того, що розробляється ПЗ за рахунок автоматизації контролю всього процесу розробки;

підтримують супровід і розвиток системи на високому рівні.

Слід зазначити, що, не дивлячись на всі потенційні можливості CASE-засобів, існує достатньо багато прикладів їх невдалого впровадження, в результаті яких CASE-засоби стають "поличними" ПЗ (Shelfware).

У зв'язку з цим необхідно враховувати наступне:

CASE-засоби не обов'язково дають негайний ефект, він може бути одержаний тільки через якийсь час;

реальні витрати на впровадження CASE-засобів звичайно набагато перевищують витрати на їх придбання;

CASE-засоби забезпечують можливості для отримання істотної вигоди тільки після успішного завершення процесу їх впровадження, ефективного навчання користувачів і регулярного застосування.

Можна також перерахувати наступні чинники, що ускладнюють визначення можливого ефекту від використання CASE-засобів:

широка різноманітність якості і можливостей CASE-засобів;

відносно невеликий час використання CASE-засобів в різних організаціях і недолік досвіду їх застосування;

широка різноманітність в практиці впровадження різних організацій;

відсутність детальних метрик і даних для вже виконаних і поточних проектів;

широкий діапазон наочних областей проектів;

різний ступінь інтеграції CASE-засобів в різних проектах.

Деякі аналітики вважають, що реальна вигода від використання деяких типів CASE-засобів може бути одержана тільки після одно- або дворічного досвіду. Інші вважають, що дія може реально виявитися у фазі експлуатації життєвого циклу ІС, коли технологічні поліпшення можуть привести до зниження експлуатаційних витрат.

Нижче перераховані основні види і послідовність робіт, що рекомендується при побудові логічних моделей наочної області в рамках CASE-технології аналізу системи управління підприємством.

1. Проведення функціонального і інформаційного обстеження системи управління (адміністративно-управлінської діяльності) підприємством (рис. 3.12):

визначення організаційно-штатної структури підприємства;

визначення функціональної структури підприємства;

визначення переліку цільових функцій структурних елементів (підрозділів і посадовців);

визначення круга і черговості обстеження структурних елементів системи управління згідно сформульованим цільовим функціям;

обстеження діяльності виділених структурних елементів;

побудова FD-діаграми системи управління з вказівкою структурних елементів і функцій, реалізація яких моделюватиметься на DFD-рівні.

2. Розробка моделей діяльності структурних елементів і системи управління в цілому:

виділення безлічі зовнішніх об'єктів, що роблять істотний вплив на діяльність структурного елементу;

специфікація вхідних і вихідних інформаційних потоків;

виявлення основних процесів, що визначають діяльність структурного елементу і що забезпечують реалізацію його цільових функцій;

специфікація інформаційних потоків між основними процесами діяльності, уточнення зв'язків між процесами і зовнішніми об'єктами;

оцінка об'ємів, інтенсивності і інших необхідних характеристик інформаційних потоків;

розробка ієрархії діаграм потоків даних, які створюють функціональну модель діяльності структурного елементу;

об'єднання DFD-моделей структурних елементів в єдину модель системи управління підприємством.

3. Розробка інформаційних моделей структурних елементів і моделі інформаційного простору системи управління:

визначення суті моделі і їх атрибутів;

проведення атрибутного аналізу і оптимізація суті;

ідентифікація відносин між суттю і визначення типів відносин;

аналіз і оптимізація інформаційної моделі;

об'єднання інформаційних моделей в єдину модель інформаційного простору.

4. Розробка пропозицій по автоматизації системи управління підприємством

визначення меж автоматизації - складання переліку структурних елементів, що автоматизуються, розбиття процесів основної діяльності на автоматичні, автоматизовані і ручні;

складання переліку підсистем і логічних АРМів (автоматизованих робочих місць), визначення способів їх взаємодії;

розробка пропозицій по черговості проектування і реалізації підсистем і окремих логічних АРМів, що входять в склад ІС;

розробка вимог до засобів базового технічного забезпечення ІС;

розробка вимог до засобів базового програмного забезпечення ІС.

Логічна модель, що відображає діяльність системи управління підприємством, і інформаційний простір, в якому ця діяльність протікає, є "знімком" положення справ (функціональна структура, ролі посадовців, взаємодія підрозділів, прийняті технології обробки управлінської інформації, автоматизовані і неавтоматизовані процеси і т. д.) на момент обстеження. Ця модель дозволяє зрозуміти, що робить і як функціонує підприємство з позицій системного аналізу, і потім сформулювати пропозиції по поліпшенню ситуації.

Розвиток логічної моделі наочної області, її послідовне перетворення в модель цільової ІС, дозволить інтегрувати перспективні пропозиції керівництва і що ведуть співробітників підприємства, експертів і системних аналітиків, сформувати бачення нової, реорганізованої і автоматизованої діяльності підприємства (рис. 3.12).

Побудована модель є закінченим результатом з наступних причин.

1. Вона включає модель існуючої неавтоматизованої технології, прийнятої на підприємстві. Формальний аналіз цієї моделі дозволяє виявити вузькі місця в управлінні підприємством і сформулювати рекомендації по його поліпшенню (незалежно від того, чи передбачається подальша розробка автоматизованої системи чи ні).

Рис. 3.12. Модель системи в технологічному CASE-рішенні

 

2. Вона незалежна і відокремлювана від конкретних розробників, не вимагає супроводу і може бути безболісно передана іншим особам. Більш того, якщо з яких-небудь причин підприємство не готове до реалізації проекту в даний момент часу, модель може бути "покладена на полку" до тих пір, поки в ній не виникне необхідність.

3. Вона дозволяє здійснювати ефективне навчання нових працівників конкретним напрямам діяльності підприємства, оскільки відповідні технології містяться в моделі.

4. З її допомогою можна здійснювати попереднє моделювання перспективних напрямів діяльності підприємства з метою виявлення нових потоків даних, взаємодіючих процесів і структурних елементів.

5. Вона забезпечує розповсюдження накопиченого досвіду на інших підприємствах, дає можливість уніфікувати адміністративно-управлінську і фінансову діяльність цих підприємств.

Модель є не просто реалізацією початкових етапів роботи і підставою для формування технічного завдання на її подальші етапи. Вона є самостійним результатом, що має велике практичне значення, оскільки він дозволяє подальше застосування CASE-технологій для реального проектування і розробки ІС.

Сучасні CASE-пакети мають широкі можливості інструментального розширення за рахунок використання стандартних програмних засобів, що робить їх надзвичайно зручними при розробці програмних і інформаційних систем (рис. 3.13 і 3.14).

Для успішного впровадження CASE-засобів організація повинна володіти нижченаведеними якостями.

Культура. Готовність до впровадження нових процесів і взаємостосунків між розробниками і користувачами, ІТ/ІС-УПРАВЛІНЦЯМИ і користувачами.

Управління. Чітке керівництво і організованість по відношенню до найбільш важливих етапів і процесів впровадження.

Технологія. Розуміння обмеженості існуючих можливостей і здатність прийняти нову технологію.

 

Рис. 3.13. Застосування CASE-технологій для реального проектування і розробки ІС

 

Рис. 3.14.Застосування CASE-технологій для реального проектування і розробки ІС

 

Якщо організація не володіє хоч би однією з перерахованих якостей, то впровадження CASE-засобів може закінчитися невдачею незалежно від ступеня ретельності проходження різним рекомендаціям по впровадженню.

Як приклади популярних CASE-засобів вкажемо програмні засоби компанії Computer Associates, IBM-Rational Software і Oracle:

BPwin - моделювання процесів бізнесу;

ERwin - моделювання баз даних і сховищ даних;

ERwin Examiner - перевірка структури СУБД і моделей, створених в Erwin;

ModelMart - середовище для командної роботи проектувальників;

Paradigm Plus - моделювання додатків і генерація об'єктного коду;

Rational Rose - моделювання процесів бізнесу і компонентів додатків;

Rational Suite AnalystStudio - пакет для аналітиків даних;

Oracle Designer (входить в Oracle9i Developer Suite) - високо функціональний засіб проектування програмних систем і баз даних, що реалізовує технологію CASE і власну методологію Oracle - CDM. Дозволяє команді розробників повністю провести проект, починаючи від аналізу процесів бізнесу через моделювання до генерації коду і отримання прототипу, а згодом і остаточного продукту. Складний CASE-засіб, його має сенс використовувати при орієнтації на лінійку продуктів Oracle.

Наймогутнішим з вказаних програмних пакетів є пакет Rational Rose (RR) компанії IBM-Rational, за допомогою якого можна спроектувати і супроводжувати весь життєвий цикл розробки програмного продукту (рис. 3.15). Пакет включає набір засобів моделювання об'єктно-орієнтованих інформаційних систем, що базуються на мові моделювання UML.

 

Рис. 3.15.Інструменти пакету PR

 

Пакет RR здатний вирішувати практично будь-які задачі в проектуванні інформаційних систем: від аналізу процесів бізнесу до кодогенерації на певній мові програмування, дозволяє розробляти як високорівневі, так і низькорівневі моделі, здійснюючи тим самим абстрактне або логічне проектування (рис. 3.16).

Рис. 3.16.Задачі, що вирішує пакет PR

 

Таким чином, сучасні CASE-засоби разом з системним програмним забезпеченням і технічними засобами підтримки утворюють повне середовище розробки інформаційних систем.


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 3. ERP і управління можливостями бізнесу
 4. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 5. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 6. II. Поняття соціального процесу.
 7. II.1 Програмне забезпечення
 8. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 9. IV. План навчального процесу.
 10. VII. Етап проектування
 11. VII. Етап проектування
 12. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
Переглядів: 1466

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Відображення і моделювання процесів | Впровадження інформаційних систем

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.