Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Види руху предметів праці

Порядок руху предметів праці деталей - є одним з важливих факторів, що визначають тривалість виробничого циклу.

У залежності від одночасності виконання суміжних операцій існують три види руху деталей по операціях, що входить у даний процес: послідовний, рівнобіжно-послідовний і рівнобіжний.

Послідовний вид руху характеризується тим, що при виготовленні деякої партії деталей (складальних одиниць) у багатоопераційному технологічному процесі кожна наступна операція починається тільки після виконання попередньої операції над всією оброблюваною партією.

На мал.1 приведений графік послідовного руху партії деталей з 3-х штук при технологічному процесі з п'яти операцій (для спрощення міжопераційні перерви не передбачені). Загальна календарна тривалість процесу Тпосл визначається в цих умовах як сумарна тривалість виконання всіх операцій:

,

де ti - норми часу по окремих операціях;

n - число деталей у партії;

m - число операцій у технологічному процесі.

Ci - число одиниць устаткування, одночасно зайнятого на i-й операції.

Наприклад, календарний час виготовлення партії з трьох деталей (n =3 шт.) при трудомісткості по окремих операціях t1 = 20 хв, t2 = 10 хв, t3 = 40 хв, t4=10 хв, t5 = 20 хв. складе:

Тпосл = 3 (20+10+40+10+20) = 300 хв.

Послідовний вид руху відрізняється відносно простою організацією. Він переважає у виробництвах, де обробляється партіями невелика кількість однойменних деталей, при частій зміні номенклатури.

Кожна деталь перед виконанням наступної операції затримується (пролежує) у чеканні обробки всієї партії на даній операції. У зв'язку з цим збільшується і загальна календарна тривалість проходження партії деталей по всіх операціях.

 

Tц ц, хв
ТОП1=20×3=600
ТОП 2=10×3=30
ТОП 3=40×3=120
ТОП 4=10×3=30
ТОП 5=20×3=60
Тпосл = 300 хв
 
 

 


 

 

Рисунок 1 - Послідовний вид руху предметів праці в часі

 

 

Для зменшення і ліквідації таких затримок і відповідного скорочення тривалості виробничого циклу застосовуються інші види руху предметів праці в процесі виробництва.

Більш оптимальним у порівнянні з розглянутим є рівнобіжно-послідовнийвид руху.

Рівнобіжно-послідовний рух - такий порядок передачі предметів праці в багатоопераційному виробничому процесі, при якому виконання наступної операції починається до закінчення обробки всієї партії на попередній операції.

Це скорочує час пролежування деталей між операціями і забезпечує безупинне завантаження робочих місць.

При цьому виді руху суміжні операції перекриваються в часі в зв'язку з тим, що вони виконуються протягом деякого часу рівнобіжно. (див. рис. 2).

 

 

t3
t4
t4<t5
№ операції
Т1-221
τ1
τ2
τ3
τ4
t1>t2
t2<t3
t3>t4
t4<t5
Т2-332
Тц п. п=220 хв
Тц п. п

 

 


Рисунок 2 - Рівнобіжно-послідовнийвид руху предметів праці

 

 

Внаслідок ущільнення виробничого процесу загальна його календарна тривалість Тпп менше, ніж при послідовному русі деталей на суму тих відрізків часу t, протягом яких суміжні операції виконуються рівнобіжно:

 

,

 

Можливі два випадки рівнобіжно-послідовногосполучення суміжних операцій:

1) коли тривалість попередньої операції більше наступної (на рис. 2 - сполучення 1-шої і 2-гої а також 3-тьої і 4-тої операцій); відразу передавати деталь (чи транспортну партію) на наступну операцію не можна (немає задєлу);

2) коли тривалість попередньої операції менше наступної (сполучення 2-гої і 3-тьої , а також 4-тої і 5-тої операцій). Обробка деталі (чи транспортної партії) на наступній операції можлива відразу ж після закінчення обробки першої деталі (чи першої транспортної партії) на попередній операції ( є заділ).

Відрізок часу, протягом якого суміжні операції виконуються рівнобіжно, тобто величина t, визначається:

– у першому випадку: t1,2 = t2 n - t2 = t2 (n¾1);

– у другому випадку: t3,4 = t4 n - t4 = t4 (n¾1).

Оскільки у практичних розрахунках приходиться користуватися щодо більш короткою (менш трудомісткою) операцією з двох суміжних, то для загального випадку

t = tкор (n¾1).

Тоді загальний вираз календарної тривалості виробничого циклу при рівнобіжно-послідовному русі предметів праці

.

 

Цей висновок справедливий для випадку поштучної передачі предметів праці з операції на операцію, що може бути лише при невеликих партіях запуску.

При партіях великої величини передача деталей здійснюється не поштучно, а частинами, на які дробиться оброблювана партія. Ці невеликі партії називаються передатними чи транспортними партіями - р.

Тоді

 

t = tкор (n¾р),

 

.

 

Для конкретного приклада: Тпп = 300 - 2 (10+10+10+10) = 220 хв.

Рівнобіжно-послідовнийвид руху застосовується при обробці порівняно великих партій деталей, операційних циклах і трудомістких техпроцесах. Відзначається зменшення Тц пп у порівнянні з Тц посл на 20 - 25%.

Рівнобіжно-послідовнийрух предметів праці, скорочуючи час пролежування, зменшує календарну тривалість усього процесу виготовлення виробу, а значить і загальна тривалість виробничого циклу тим більше, ніж значніше час рівнобіжного виконання суміжних операцій.

Рівнобіжно-послідовний рух виробів вимагає ретельної організації виробничих процесів необхідно постійно підтримувати на розрахунковому рівні мінімальні, але достатні запаси предметів праці між операціями.

Рівнобіжний вид руху предметів праці;

- ще більш зроблений вид руху.

- такий порядок передачі предметів праці в багатоопераційному процесі виробництва, щохарактеризується відсутністю перерв партіоності, при якому кожен екземпляр передається на наступну операцію негайно після закінчення обробки на попередній операції (рис. 3).

 

Тц. пар

 


Рисунок 3 - Рівнобіжний вид руху предметів праці в часі

 

ПРАВИЛА ПОБУДОВИ РІВНОБІЖНОГО ЦИКЛУ наступні:

Будується технологічний цикл обробки першої передатної партії на всіх операціях без перерв між ними, тому що для першої передатної партії будується графік послідовного руху.

Вважається, що при нормальних умовах процес обробки партії деталей на головній операції відбувається безупинно. Тому для неї будується графік проведення робіт із всієї оброблюваної партії деталей без перерв.

Зображується обробка всіх передатних партій на операціях, що знаходяться після головної операції. Закінчення обробки останньої передатної партії на останній операції означає закінчення виробничого процесу.

Знаходяться відрізки часу обробки передатних партій деталей на операціях, розташованих (передбачених) до головної, виходячи з необхідних термінів подачі передатних партій на головну операцію.

Рівнобіжний рух у порівнянні з послідовним більш ефективний. При цьому виді руху пролежування виробів цілком ліквідується, всі операції технологічного процесу виконуються паралельно, унаслідок чого календарна тривалість виготовлення партії скорочується до мінімуму. У результаті зменшується і загальна тривалість виробничого циклу.

Для поштучної передачі вона дорівнює

 

,

де tгл - тривалість операційного циклу обробки на самій трудомісткій операції (її називають головною операцією в технологічному процесі).

При передачі деталей транспортними партіями

.

За даними приклада Тпар = 100 +40*2 = 180 хв.

Рівнобіжний вид руху застосовується в багатосерійному і масовому виробництві і забезпечує скорочення тривалості циклу в порівнянні з паралельно-послідовним на 25-30%.

Оскільки кожен предмет праці передається на наступну операцію негайно після його обробки на попередньої, досягається найкоротший час проходження деталі по всіх операціях. Однак подібний порядок може викликати простої на робочих місцях, де виконуються найбільш короткі операції.

Ці простої виявляються тим більше, чим значніше різниця між часом виконання самої тривалої головної операції і часом, затрачуваним на інші операції. Неважко переконатися, що при рівній тривалості всіх операцій простої зовсім будуть відсутні. До цієї рівності в тривалості окремих операцій і прагнуть при організації масового виробництва на основі безперервно-потокових методів роботи.

Підводячи підсумки розгляду трьох способів організації руху предметів праці в часі, відзначимо основні достоїнства і недоліки кожного з них.

ПОСЛІДОВНИЙ вид руху:

- основна перевага - простота його організації у відношенні планування руху предметів праці і завантаження робочих місць;

- основний недолік - відносно велика тривалість виробничого циклу.

РІВНОБІЖНО-ПОСЛІДОВНИЙвид руху:

- тривалість виробничого циклу коротше, ніж при послідовному, але більше, ніж при рівнобіжному.

- до недоліків варто віднести складність попередніх розрахунків, оперативного планування і регулювання виробництва.

РІВНОБІЖНИЙ вид руху:

- перевага полягає в мінімальній тривалості циклу;

- недоліки - у неминучих простоях устаткування при не синхронізованому процесі.

З метою спрощення розрахунків Тц для різних видів рухів, застосовують коефіцієнти паралельності Кпар. Вони показують, яку частку складає тривалість циклу при паралельно-послідовному К'пар чи рівнобіжному ДО"пара видах руху деталей від тривалості циклу послідовного руху

К'пар = Тпп / Тпосл ;

ДО"пара = Тпар / Тпосл.

Методика укрупненого розрахунку наступна:

1 Деталі, що проходять через цех (ділянку), розподіляють по групах (по трудомісткості і величині партії деталей).

2 У кожній групі вибирають деталь-представник і для неї визначають Тпосл, Тп. п, Тпара, а також К'пар, К''пар.

3 Для всіх інших деталей, що входять у групу, тривалості всіх непослідовних циклів визначають зворотним методом, за значенням Кпар:

Тп.п = Т посл х К пар'; Тпар = Тпосл х Кпар.

Загальна тривалість виробничого циклу ( з урахуванням усіх перерв у процесі перетворення предмета праці в готовий продукт) при різних видах руху можна виразити в такий спосіб:

,

,

,

де Тпосл, Тпп, Тпара - тривалість виробничого циклу виготовлення деталей, дні;

n - число деталей у партії;

m - число операцій у технологічному процесі;

t - норма часу на операцію, ч;

з - число робочих місць, паралельно зайнятих виконанням операції;

s - число робочих змін у добу;

q - тривалість робочої зміни, ч;

р - величина передатної партії, шт;

tмо - міжопераційний час, ч;

tе - час тривалості природних процесів, роб. дні.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 2. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 3. Адаптація працівників.
 4. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 6. Акти з охорони праці в організації.
 7. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 8. Алкоголізм і безпека праці.
 9. Аналіз ефективності діяльності працівників банку
 10. Аналіз і оцінка стану охорони праці
 11. Аналіз оплати праці
 12. Аналіз продуктивності праці
Переглядів: 4393

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організація виробничого процесу в часі | Шляхи скорочення тривалості циклу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.