Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Магнітна індукція та магнітний потік

У магнітне поле, утворене магнітом N – S, помістимо провідник зі струмом (3.2). Провідник, взаємодіючи з магнітним полем, почне рухатися в певному напрямі. Це свідчить про те, що до нього прикладено певну силу. Експериментально встановлено, що значення цієї сили пропорційне силі струму І, активній довжині провідника L (тій його частині, яка перебуває в зоні дії магнітного поля) та інтенсивності магнітного поля В, тобто

 

 

F = I L B,

В =

Інтенсивність магнітного поля В називається магнітною індукцією. Про останню можна судити за тією силою, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

З (3.2) випливає, що магнітна індукція чисельно дорівнює силі, що діє на провідник завдовжки в 1 м, по якому проходить струм в 1 А. Якщо провідник розміщений не перпендикулярно до напряму силових ліній магнітного поля, тобто , то діюча на провідник сила визначається виразом

 

F = I L B

Сила F називається електромагнітною силою.

Відповідно до закону Ампера

 

B =

Магнітна індукція – векторна величина. Вектор магнітної індукції в даній точці поля торкається силової лінії, що проходить через цю точку, тобто збігається з напрямом магнітного поля. З фізичної точки зору магнітну індукцію можна характеризувати кількістю силових ліній, які пронизують площадку в 1м, розташовану в даній точці магнітного поля перпендикулярно до його силових ліній.

Одиницею магнітної індукції в СІ є тесла (Тл)

Магнітна індукція є основною величиною, яка характеризує магнітне поле і широко застосовується при розрахунках магнітопроводів.

Напрям руху провідника зі струмом у магнітному полі, тобто напрям дії електромагнітної сили, визначається правилом лівої руки рис.(3.3)

Якщо розмістити кисть лівої руки так, щоб силові лінії магнітного поля входили в долоню, а чотири пальці збігалися з напрямом струму в провіднику, то відігнутий великий палець укаже напрям руху провідника.

Однорідним називається таке магнітне поле, в будь-якій точці якого вектор магнітної індукції однаковий. Це значить, що густота силових ліній, а також напрям їх в будь-якій точці магнітного поля однакові.

Якщо кількість силових ліній однорідного магнітного поля, які пронизують площадку в 1м, розташовану перпендикулярно до них, характеризує його магнітну індукцію, то вся кількість силових ліній даного поля, що пронизують площадку в S м, розміщену перпендикулярно до них, визначає магнітний потік через цю поверхню, який позначається літерою Ф (рис.3.4). Очевидно, що

Ф = ВS

Одиницею магнітного потоку в СІ є вебер (Вб)

Магнітний потік, як і магнітна індукція, - величина, яка широко застосовується при розрахунках магнітопроводів електричних машин і апаратів.

 


Читайте також:

 1. Вихідний потік вимог
 2. Вхідний потік вимог
 3. Грошовий потік від розміщення 3-літньої облігаційної позики, тис. грн.
 4. Грошовий потік від розміщення 5-літньої облігаційної позики, тис. грн.
 5. Грошовий потік як об’єкт проектного аналізу
 6. Електричний заряд. Електричне поле. Закон Кулона. Напруженість та індукція електричного поля. Принцип суперпозиції електричних полів
 7. Електромагнітна індукція
 8. Електромагнітна індукція
 9. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ В РУХОМОМУ ПРОВІДНИКУ
 10. Електрорушійна сила й електромагнітний момент машини постійного струму
 11. Ембріональна індукція. Морфогенез.
 12. За опорний меридіан прийнятий магнітний меридіан аеродрому вильоту.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Магнітне поле. Дія магнітного поля на провідник зі струмом | Магнітна проникність

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.