Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Електрорушійна сила й електромагнітний момент машини постійного струму

При обертанні якоря машини у провідниках обмотки якоря, розташованих під різними полюсами (рис. 5.5), індукується ЕРС різного напрямку, але завдяки симетричному розташуванню провідників ці ЕРС рівні за величиною. З рис. 5.5 видно, що провідники, які утворюють будь-яку одну паралельну вітку, включені між щітками машини й їхні ЕРС діють узгоджено. Отже, ЕРС машини у кожен момент часу дорівнює сумі ЕРС цих провідників.

 

 

Рис. 5.5. До визначення ЕРС (а) і електромагнітного моменту (б) машин постійного струму

1, .,., 6 — номера секцій обмотки якоря й відповідних колекторних пластин

 

Позначаючи через N загальне число активних провідників якоря, а через а число пар паралельних віток, знайдемо:

 

(5.3)

де е – ЕРС, яка індукується в одному провіднику обмотки якоря; Вср середнє значення індукції у повітряному зазорі машини.

Оскільки лінійна швидкість обертання якоря v і магнітний потік машини Ф відповідно дорівнюють:

 

 

де D – діаметр якоря; р — число пар полюсів; полюсний поділ, то, з урахуванням цих співвідношень, маємо:

 

(5.4)

У машині р, N і а постійні, тому, замінивши всі постійні величини коефіцієнтом , остаточно одержимо:

 

(5.5)

Однак у більшості випадків доводиться замість кутової швидкості ω користатися частотою обертання п. Оскільки , то рівняння ЕРС запишеться у такий спосіб:

 

(5.6)

де коефіцієнт, що залежить від конструктивних особливостей машини.

З рівняння (5.6) випливає, що при роботі машини її ЕРС можна змінювати шляхом зміни частоти обертання якоря чи величини магнітного потоку.

При роботі машини в режимі генератора ЕРС Е більше напруги U на затисках машини на величину спадання напруги e ланцюзі якоря. Отже, рівняння електричної рівноваги для генератора запишеться так:

 

(5.7)

Ia – сила струму e ланцюзі якоря; Raопір ланцюга якоря.

При роботі машини e режимі електродвигуна ЕРС Е, яка має назву зворотної чи протидіючої, менше напруги U на величину спадання напруги у ланцюзі якоря. Отже, рівняння електричної рівноваги для електродвигуна можна записати у наступному вигляді:

 

(5.8)

Рівняння електричної рівноваги характеризують першу основну умову роботи машини, яку називають умовою рівноваги ЕРС.

При роботі машини постійного струму має місце взаємодія полів полюсів і полів якоря, у результаті якого виникає електромагнітний момент машини, причому при роботі машини у режимі генератора виникає гальмовий момент, а при роботі у режимі електродвигуна – обертальний. Дійсно, струм, що тече в обмотці якоря генератора, взаємодіючи з магнітним потоком полюсів, створює гальмовий момент Мт електромагнітних сил Р, спрямований протилежно напрямку обертання якоря, а отже, і напрямку обертального моменту М первинного двигуна (див. рис. 5.5, а). У цьому неважко переконатися, застосовуючи правило лівої руки. Якщо ж через обмотку якоря пропустити струм від стороннього джерела у тому ж напрямку (рис. 5.5, б), то електромагнітна пара сил створить обертальний момент М. Цей момент у режимі двигуна буде переборювати навантаження на валу машини, який називають гальмовим моментом Мг або моментом опору.

Таким чином, при сталому режимі роботи машини повинна мати місце рівність моментів:

 

(5.9)

Це рівняння подає другу головну умову роботи машини, яку називають умовою рівноваги моментів.

Установимо залежність електромагнітного моменту від величин, що визначають природу його виникнення. Відповідно до закону Ампера середнє значення електромагнітної сили, що діє на один провідник, дорівнює:

 

(5.10)

де Вcp – середнє значення індукції у повітряному зазорі машини; l – активна довжина провідника; I – сила струму у провіднику.

Тому що плече сили дорівнює радіусові якоря R, то момент, що розвивається одним провідником, визначиться виразом:

 

(5.11)

З іншого боку, середнє значення магнітної індукції дорівнює магнітному потокові полюса, діленому на площу полюса:

 

(5.12)

Підставляючи отримане значення Вср у рівняння (5.11), одержимо:

 

(5.13)

Якщо якір має N провідників і сила струму у провіднику то електромагнітний момент машини, створюваний усіма провідниками, буде дорівнювати:

 

(5.14)

Позначивши постійні величини машини через одержимо:

 

(5.15)

 

Таким чином, електромагнітний момент машини міняється тільки зі зміною її магнітного потоку й сили струму в якорі.


Читайте також:

 1. Автоматичне розвантаження по струму.
 2. Аеродинамічні властивості колісної машини
 3. Активний опір у ланцюзі синусоїдального струму
 4. Аналітичний вираз сил і моментів.
 5. Аналогові обчислювальні електронні машини.
 6. БАГАТОКОВШОВІ ЕКСКАВАТОРИ. ВИЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТУЮЧІ МАШИНИ. КОМПЛЕКСИ МАШИН БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ
 7. Баланс потужностей у колі гармонічного струму.
 8. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
 9. Безрозмірною характеристикою гідротрансформатора називається залежність коефіцієнтів пропорційності моментів насосного і турбінного коліс від його передаточного відношення.
 10. Біомаса - Кількість живої речовини на одиниці площі чи об'єму місцеперебування в момент спостереження. Визначається сумою біомаси усіх популяцій, що населяють дану екосистему.
 11. Будова й основні елементи машини
 12. Будова машин постійного струму
Переглядів: 5346

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Будова й основні елементи машини | Реакція якоря й комутація

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.