Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Загальна норма вивантаження підрозділяється по родах вагонів, з неї виділяють вивантаження найважливіших вантажів.

Розміри передачі навантажених вагонів по стикових пунктах залізниць і дирекцій визначають на основі відомості навантажених вагонопотоків або побудовою діаграми (графічної схеми) вагонопотоків (графічний спосіб), або за допомогою спеціальних розрахункових таблиць («еталонів»). Щоб визначити розміри передачі порожніх вагонів по стикових пунктах, на кожному залізничному підрозділі встановлюють регулювальний розрив для кожного роду вагонів

 

де: - додаткове завдання на ставлення порожніх вагонів даного роду в резерв (+) або вилучення з резерву (-).

Знаючи регулювальні розриви на. всіх пунктах завантаження і вивантаження, яки згруповані по районах і ділянках, можна знайти планові кореспонденції порожніх вагонопотоків певного роду вагонів, розв’язавши транспортну задачу лінійного програмування:

 

де: - число агрегованих пунктів недоліку порожніх, для яких ;

m - число агрегованих пунктів надлишку порожніх, для яких ;

- надлишок порожніх вагонів в пункті і;

- недолік порожніх вагонів в пункті j;

- «вартість» перевезення одного вагону з пункту надлишку i в пункт недоліку j, яка при технічному нормуванні виражає або найкоротшу відстань між цими пунктами, якщо як критерій задачі розглядається загальний пробіг вагонів, або середній час пересування між цими пунктами, якщо як критерій задачі розглядається сумарна витрата вагоногодин на переміщення порожніх вагонів;

- планові кореспонденції порожніх вагонів, яки передаються з пункту надлишку в пункт недоліку.

 

Вирішуючи задачу для кожного роду вагонів, в Головному управлінні руху УЗ складають схему передачі порожніх по стикових пунктах і визначають їх кількість. Відповідно до цієї схеми залізниці одержують завдання, які служать вихідним матеріалом для складання залізницями внутрішніх схем і розрахунку передачі порожніх вагонів по стикових пунктах між дирекціями.

Розміри передачі поїздів по стикових пунктах доріг і відділень:

 

 

Середній склад навантаженого поїзду знаходять діленням маси поїзду на середню масу навантаженого вагону брутто

Середній склад порожнього маршруту залежить від корисної довжини приймально-відправних колій на станціях, довжини локомотива і умовного вагону:

 

Роботу визначають для загального робочого парку і його категорій: місцевих, транзитних (навантажених на вихід), порожніх вагонів Роботою загального робочого парку вагонів залізниці (дирекції) називається число вагонів, завантажених і прийнятих в навантаженому стані з інших залізниць (дирекцій) за добу:

 

Оскільки в загальному випадку , а , тому:

 

 

Робота парку місцевих вагонів рівна вивантаженню або сумі навантаження вагонів в місцевому сполученні і ввезення:

 

 

Робота парку порожніх вагонів складається з навантаження і здачі порожніх вагонів на сусідні підрозділи:

 

 

Робота парку транзитних (навантажених для здачі) вагонів виражається здачею навантажених вагонів на сусідні підрозділи:

 

 

Загальний пробіг вагонів - сума пробігів навантажених і порожніх вагонів на кожній ділянці:

 

 

Коефіцієнт порожнього пробігу рівний відношенню пробігу порожніх вагонів до пробігу навантажених:

 

Частка порожнього пробігу загалом:

 

Якісні показники характеризують використання парку вантажних вагонів в часі і по вантажопідйомності. Комплексний показник використання їх в часі - обіг вагону, під яким розуміють час, затрачений на виконання цикла технологічних операцій від початку одного навантаження до початку наступного. В цикл входять: навантаження, переміщення вагону в навантаженому стані, вивантаження, переміщення в порожньому стані, обробка на попутних технічних, а також на початковій і кінцевій станціях просування в навантаженому і порожньому станах. Оскільки в межах залізниці (дирекції) може не бути повного циклу операцій (навантаження або вивантаження за межами даного підрозділу), то для цих підрозділів як обіг приймають час з моменту прийому вагону в навантаженому стані або з початку навантаження до наступного навантаження або моменту здачі на сусідній підрозділ (умовний обіг). Обіг вагону (в добах) як правило розраховують по тричленній формулі:

 

 

де: l - повний рейс вагону, або відстань його пробігу за час обігу, що доводиться в середньому на один вагон, який бере участь в роботі;

повний рейс складається з навантаженого і порожнього рейсів:

 

 

де: Lтех - вагонне плече, або середня відстань пробігу вагону, що доводиться на одну технічну станцію; визначають відношенням загального пробігу до кількості транзитних вагонів, відправлених з усіх технічних станцій;

tтех - простій вагону на одній технічній станції; розраховують як середньозважену величину простою транзитних вагонів з переробкою і без переробки на всіх технічних станціях відношенням вагоно-годин простою на число вагонів на всіх технічних станціях:

 

kм - коефіцієнт місцевої роботи - кількість вантажних операцій, що доводяться на одиницю роботи:

 

 

tван - простій вагону, що доводиться на одну вантажну операцію; знаходять відношенням вагоно-годин простою вагонів на станціях навантаження і вивантаження на число вантажних операцій:

 

 

Обіг вагонів нормують також по категоріях робочого парку. По встановлених значеннях обігу визначають робочий парк вагонів:

 

 

Технічні норми робочого парку вагонів розраховують для загального робочого парку і його категорій. Показники характеризують використання вагонного парку в тому або іншому відношенні. Разом з ними технічним нормуванням встановлюють: коефіцієнт здвоєних операцій, середньодобовий пробіг, статичне і динамічне навантаження, продуктивність вагону.

Для станцій дирекція розробляє технічні норми навантаження і вивантаження різного роду рухомого складу, сортування вагонів, прийому і відправлення вагонів і поїздів, формування маршрутів, а також простій транзитних поїздів, транзитних з переробкою і місцевих вагонів, робочий парк з підрозділом на транзит, місцевий вантаж і порожні вагони.

Технічні норми є важливим засобом управління перевізним процесом, основою регулювання вагонних парків і засобом його реалізації. Оперативні завдання встановлюють, враховуючи виконання технічних норм з початку місяця, так, щоб в найкоротші терміни погасити заборгованість і вийти на рівень роботи, яка встановлена технічними нормами.


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 3. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток
 4. Асимптотична нормальність й ЦПТ
 5. Афіксальні морфеми. Загальна характеристика
 6. Безстатеве розмноження, його визначення та загальна характеристика. Спори — клітини безстатевого розмноження, способи утворення і типи спор.
 7. Будинків іспоруді забезпечення нормальних умов їх будівництва й експлуатації
 8. Бухгалтерский учет. Его виды. Нормативное регулирование
 9. В адміністративному праві виділяють загальну, особливу і спеціальну частини.
 10. Вади розвитку – це порушення внутрішньоутробного розвитку, відхилення від нормальної будови організму. Найлегші ступені вад розвитку називають аномаліями, найважчі – потворністю.
 11. Вдосконалення нормативно-правової бази міста на етапі переходу до інформаційного суспільства
 12. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та їх загальна характеристика.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Технічне нормування роботи залізничних підрозділів | Тема: Форми суспільного продукту в процесі відтворення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.