Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Біржа робочої сили.

Посуті це біржа праці, або служ­ба зайнятості.

Біржа робочої сили — установи, які здійснюють посередницькі функції між працівниками і підприємцями, збирають і надають інформацію про наявність вакансій, сприяють підготовці й пере- підготовці кадрів, створенню робочих місць, швидкому перемі­щенню робочої сили, забезпеченню ефективності зайнятості пра­цездатного населення, частково регулюють процес зайнятості.

Біржа має свої відділення у містах, районах; їх зав­дання полягає в тому, щоб аналізувати, розробляти прог­рами зайнятості, надавати профконсультації, здійснюва­ти підготовку, перепідготовку кадрів та працевлаштову­вати їх.

Біржі робочої сили виникли у першій половині XIX ст., у Росії — на початку XX ст. Нині посередницькі функції між працівниками і підприємцями виконують державні біржі. У США їх у середині 90-х років налічувалося до 2 тис. У деяких країнах (Великобританія, Франція та ін.) біржі не лише ведуть облік безробітних, а й виплачують їм допомогу. Якщо безробітні відмовляються від роботи, запропонованої біржею, їх позбавляють виплат з фондів безробіття. Крім державних бірж праці, у країнах Заходу існують приватні агенції з трудового посередництва та посередницькі бюро. Приватні агенції сприяють праце­влаштуванню окремих категорій трудящих (сільськогос­подарських працівників, вчителів та ін.). Так, у США на­лічується до 15 тис. таких агенцій (фірм). Посередницькі бюро виконують свою функцію при профспілках, моло­діжних організаціях тощо. Направлення на роботу, які видають біржі, не є обов'язковими для підприємців. Ква­ліфіковані працівники майже не користуються послугами цих бірж. Тому у США через ці установи працевлаштову­ється менше 20% повторно прийнятих на роботу. Наймогутніша посередницька компанія «Менпауер» має понад 1300відділень у різних країнах, обслуговує до 300тис. фірм і сприяє щорічному працевлаштуванню приблизно 700 тис. найманих працівників. Крупні компанії пере­важно мають спеціалізовані центри з відбору працівни­ків, їх атестації та можливого просування на вищу поса­ду тощо. У колишньому СРСР біржі праці існували до кінця 1930 р.

На початку 1991р. в Україні було прийнято закон «Про зайнятість населення». Згідно з ним на всій тери­торії України створено служби зайнятості, які зобов'яза­ні надавати послуги щодо забезпечення зайнятості насе­лення. Основними функціями цих служб є аналіз і прогнозування попиту робочої сили; інформування населення і державних органів про стан ринку праці; консультуван­ня громадян та роботодавців, які звертаються до цієї служби, про можливість отримання роботи, вимоги до професії; організація професійної підготовки; реєстрація безробітних; підготовка програм зайнятості та ін. У скла­ді Державної служби зайнятості створено інспекцію, яка контролює хід виконання законодавства про зайнятість державними та громадськими організаціями, підприєм­ствами, установами та іншими роботодавцями. Для спри­яння працевлаштуванню населення можуть також ство­рюватися комерційні бюро, агентства та інші організації.

Державна служба зайнятості має право отримувати інформацію про наявність вакансій, умови праці; вноси­ти пропозиції про встановлення квот прийняття на робо­ту тих осіб, яким потрібний соціальний захист; направ­ляти безробітних на громадські роботи тощо. З цією ме­тою вона укладає договори з громадянами щодо їхнього працевлаштування (з оплатою вартості проїзду, добових), оплачує вартість професійної підготовки і перепідготов­ки, встановлює на час навчання стипендії та ін. Для фі­нансування цих витрат створено державний фонд спри­яння зайнятості. З його коштів можна надавати безвід­соткову позичку для підприємницької діяльності. Фонд сприяння зайнятості створено на республіканському і місцевому рівнях, він становить не менше 3% обсягів республіканського і місцевих бюджетів. Джерелами над­ходження коштів до цього фонду є обов'язкові відраху­вання підприємств, кошти служби зайнятості, отримані за надання платних послуг підприємствам і організаці­ям, добровільні внески громадських організацій, зару­біжних фірм та ін.

Але, на жаль, кошти фонду сприяння зайнятості не­рідко використовуються не за призначенням, що супере­чить Закону України «Про зайнятість населення» і Кон­ституції України.

 

 


Читайте також:

 1. Валютна біржа
 2. Вартість робочої сили і доходи населення
 3. Вартість робочої сили та її структура
 4. Вартість робочої сили та її структура.
 5. Вартість робочої сили. Заробітна плата, її форми і функції.
 6. Вартість робочої сили. Рівень життя й доходи населення
 7. Визначення напрямку процесу і рушійної сили.
 8. Відплив кваліфікованої робочої сили.
 9. Внутрішні сили. Метод перерізів
 10. Вплив НТР на навколишнє середовище та особливості відтво-рення робочої сили.
 11. Електрорушійні сили. Гальванічний елемент.
Переглядів: 1654

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фондова і товарна біржі. | Закон попиту і закон спадної віддачі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.