Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Оптичні властивості колоїдних розчинів

Властивості колоїдних розчинів

 

Вивчення оптичних властивостей колоїдних систем дозволило з¢ясувати природу колоїдних розчинів, розробити цілий ряд методів спостереження за поведінкою цих систем, визначення розмірів і форми їх частинок, кількісно обґрунтувати такі процеси, як дифузія, броунівський рух, седиментація і коагуляція. Оптичні властивості колоїдних розчинів обумовлені їх мікрогетерогенністю і різко відрізняються від властивостей істинних розчинів.

При падінні променя світла на дисперсну систему спостерігаються такі явища, як проходження світла через систему, заломлення, відбиття, розсіювання та абсорбція світла частинками дисперсної фази.

Для колоїдних розчинів характерні розсіювання та абсорбція світла частинками цих систем. Розсіювання світла колоїдними частинками пов¢язане з явищем дифракції, внаслідок якої промені огинають колоїдні частинки і змінюють свій напрямок, розсіюючись в усі боки. Світлорозсіювання в дисперсних системах спостерігається тоді, коли довжина хвилі падаючого світла більше за розмір частинок дисперсної фази. В іншому випадку частинки дисперсної фази будуть відбивати промені світла.

Інтенсивність світлорозсіювання залежить від кількості частинок в одиниці об¢єму, їх об¢єму та довжини хвилі падаючого світла. Ця залежність виражається рівнянням Релея

, (2.1)

де I і I0 - відповідно інтенсивність розсіяного і падаючого світла; K - стала, що залежить від показників заломлення дисперсної фази і дисперсійного середовища; ν- число частинок в одиниці об¢єму; V- об¢єм частинки; λ - довжина хвилі падаючого світла.

Абсорбція світла – це поглинання світла об¢ємом розчину. Поглинання світла залежить від хімічної природи речовин та їх фізико-хімічних властивостей. В прозорих, безкольорових розчинах світло поглинається лише розчиненою речовиною. Абсорбція світла в цих системах підкоряється закону Бугера-Ламберта-Бера

, (2.2)

де I0 і In - відповідно інтенсивність падаючого світла і світла, що пройшло через розчин; C- молярна концентрація розчину; l- товщина шару розчину, що поглинає світло; - молярний коефіцієнт поглинання світла.


Читайте також:

 1. Агрегативна стійкість і коагуляція колоїдних розчинів
 2. Аеродинамічні властивості колісної машини
 3. Аналізатори людини та їхні властивості.
 4. Аналізатори людини та їхні властивості.
 5. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 6. Білки, властивості, роль в життєдіяльності організмів.
 7. Біосфера Землі, її характерні властивості
 8. Будова атомів та хімічний зв’язок між атомами визначають будову сполук, а отже і їх фізичні та хімічні властивості.
 9. Будова і властивості аналізаторів
 10. Векторний добуток і його властивості.
 11. Види і властивості радіоактивних випромінювань
 12. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Домашніх завдань) та контрольних робіт | Якщо молярна концентрація і товщина поглинаючого шару розчину дорівнюють одиниці, то

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.