Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Предмет та метод адміністративно-процесуального права

Предмет адміністративно-процесуального права є складним явищем, що об'єднує чотири складові частини:

1) суспільні відносини, що регулюються матеріальним адміністративним правом, і, відповідно, є матеріальними адміністративно-правовими відносинами, реалізація яких здійснюється за допомогою адміністративного процесу;

2) суспільні відносини, що регулюються нормами матеріального цивільного, трудового, аграрного, фінансового, інших галузей права, які пов'язані з вирішенням завдань державного управління і для своєї реалізації вимагають процесуальних дій органів виконавчої влади держави;

3) процесуальну діяльність виконавчо-розпорядчих органів державної влади, а у передбачених законом випадках - й інших державних та громадських органів;

4) діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ.

Отже, предмет адміністративного процесуального права становить система суспільних правовідносини, які виникають між органом владних повноважень, їх посадовими особами, судом, з одного боку, та фізичними чи юридичними особами, з іншого, щодо визнання, реалізації і захисту прав і законних інтересів особи і держави у сфері публічних відносин та розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, визначеному адміністративним процесуальним законодавством.

Під методом адміністративного процесуального права слід розуміти систему закріплених юридичними нормами прийомів та засобів впливу на предмет суспільних відносин в процесуальній формі, за допомогою яких створюються порядок і умови для реалізації та захисту прав і законних інтересів фізичних чи юридичних осіб, держави та розгляду і вирішення індивідуальних адміністративних справ.

За своїм змістом метод адміністративно-процесуального права є синтезованим, тобто імперативно-диспозитивним, сутність якого може бути зведена до: а) встановлення певного порядку здійснення процесуальних дій; б) заборони певних дій; в) надання можливості вибору одного із варіантів належної поведінки; г) надання можливості діяти за своїм бажанням .

Метод адміністративно-процесуального права виконує ряд специфічних завдань:

— забезпечує умови послідовного втілення в життя конституційних принципів державного управління та адміністративного судочинства;

— створює стабільний, стійкий, юридично визначений режим провадження при розгляді і вирішенні індивідуальних адміністративних справ;

— містить гарантії прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

— створює умови, що забезпечують повноту, всебічність і об’єктивність розгляду індивідуальних справ, а також встановлення істини, правильне і справедливе застосування закону;

— включає в себе заходи, що забезпечують оскарження та опротестування рішень, прийнятих при вирішенні індивідуальних адміністративних справ;

— зобов’язує розглядати і вирішувати адміністративні справи відповідно до норм матеріального і процесуального права.

 


Читайте також:

 1. D) методу мозкового штурму.
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I Метод Шеннона-Фано
 4. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 5. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 6. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 7. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
 8. А є А, тобто усякий предмет є те, що він є.
 9. А. науковий факт, b. гіпотеза, с. метод
 10. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 11. Абетково-предметний покажчик
 12. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття та ознаки адміністративно-процесуального права | Система адміністративно-процесуального права

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.