Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ

План лекції

ЛЕКЦІЯ 3. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. З якою метою визначають кислотність харчових продуктів?

2. Як впливає кислотність на якість харчових продуктів?

3. Що таке загальна та активна кислотність?

4. В яких одиницях виражається загальна кислотність?

5. Які джерела помилок існують при визначенні загальної кислотності?

6. Як розрахувати величину кислотності, що визначається за бовтанкою та водною витяжкою?

7. Яке значення має активна кислотність в харчових продуктах?

8. Якими методами визначають активну кислотність в харчових продуктах?

9. Що таке окисно-відновний потенціал? Його визначення.

10. Визначення активної кислотності за допомогою рН-метра рН-340.

[1, с. 134-149, 3, с. 86-88]


1. Теоретичні основи визначення вуглеводів в продуктах харчування.

2. Класифікація методів визначення вуглеводів. Сутність поляриметричного методу.

3. Хімічні методи визначення вуглеводів.

4. Визначення сахарів колориметричним та ферментативними методами.

Головна складова багатьох видів сировини рослинного походження та готової продукції харчових виробництв – є вуглеводи, які представлені крохмалем, клітковиною та сахарами. До складу харчових продуктів входять моно-, дисахариди і полісахариди крохмалю (амілоза і амілопектин). В продуктах хлібопекарського, макаронного, кондитерського і харчоконцентратного виробництва, в основному містяться глюкоза, фруктоза, мальтоза, лактоза, сахароза.

Вміст вуглеводів у харчових продуктах суттєво впливає на їх вихід і якість, харчову цінність, умови переробки і зберігання. Для більшості виробів вміст вуглеводів введено в показники стандартів і його контролюють з метою дотримання рецептури та оцінювання хімічного складу продукції.

Для переважної більшості продуктів нормується сумарний вміст цукрів, для деяких (патока, карамель та ін.) ще й вміст редукуючих цукрів, тобто цукрів, які здатні легко окиснюватись (за виключенням сахарози).

Редукуючими речовинами називається сума всіх цукрів (глюкоза, фруктоза, мальтоза, лактоза), які відновлюють лужний розчин міді і інших полівалентних металів. Реакція відновлення лужного розчину міді обумовлюється наявністю в цих цукрах альдегідних або кетонних (карбонільних) груп, які легко окиснюються в карбоксильні. Сахароза не містить вільних карбонільних груп, тобто не є редукуючою речовиною. Але її можна перевести в редукуючі цукри. Для цього проводиться гідроліз сахарози нагріванням її розчину з кислотою. В результаті утворюється суміш рівних частин глюкози і фруктози, яка називається інвертним цукром, а процес гідролізу – інверсією.

С12Н22О112О = С6Н12О6 + С6Н12О6 (3-1)

В більшості хімічних методів при визначенні масової частки цукру в харчових продуктах використовують здатність цукрів окиснюватись лужними розчинами купруму.

При використані цих методів визначається масова частка редукуючих цукрів (моносахаридів і редукуючих дисахаридів).

Для визначення загальної масової частки цукрів необхідно провести гідроліз ди- і трисахаридів і перетворити їх в моносахариди.

У виробництві використовуються відповідні терміни: "загальний цукор" і "редукуючі речовини".


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. Ocнoвнi визначення здоров'я
 6. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 7. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 8. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 9. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
 10. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 11. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 12. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ОКИСНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ | КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ. СУТНІСТЬ ПОЛЯРИМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.