Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Продуктивні сили суспільства та їх структура. Розвиток продуктивних сил. Продуктивність праці та її показники

Продуктивні сили – Це сукупність засобів виробництва і робочої сили

ПрС = ЗВ+РС

Структуризацію продуктивних сил забезпечують: структура факторів виробництва; суспільний поділ праці.

Суспільний поділ праці – відособлення різних видів виробничої діяльності.

Види поділу праці: загальний, частковий, одиничний, територіальний.

Фактори розвитку продуктивних сил:

- усебічний розвиток людини

- розвиток освіти, науки

- розроблення нової техніки, технології, НТП

- пізнання і використання законів природи й суспільства

- удосконалення організації й управління виробництвом

Рівень розвитку продуктивних сил: характеризується якістю РС, технічною озброєністю, рівнем розвитку техніки, суспільним поділом праці.

Суспільний характер продуктивних сил – це спосіб, яким люди використовують свої продуктивні сили:

- індивідуально

- колективом

- суспільством

Ступені розвитку продуктивних сил:

- Природні - сили самої людини і навколишнього середовища в первісні економіці

- Суспільні - виникають у результаті процесу поділ праці, тобто зростання суспільного характеру виробництва (рабовласницький, феодальний капіталістичний способи виробництва)

- Загальні - Панування людини, духовного фактора над матеріальним, посилення ролі знань, науки.

Закони розвитку продуктивних сил:

- закон спадковості розвитку продуктивних сил

- закон зростання потреб

- закон зростання продуктивності праці

- закон економії часу

Обсяг продукції
Синтетичним показником розвитку продуктивних сил є продуктивність праці. Це – ефективність , плідність праці людського фактора

 
Кількість працівників
Продуктивність праці на макрорівні = ----------------------------------------

 
 


Продуктивність праці на макрорівні =

Досягнення більш високої продуктивності праці та економії робочого часу – це одночасно і свідчення зростаючого рівня продуктивних сил суспільства, і критерій цього багатства, забезпеченості різноманітними матеріальними і духовними благами та послугами

 

Запитання та завдання для обговорення

1.Що описує крива виробничих можливостей?

2.Що є основою поділу суспільного виробництва на три сфери?

3.Як взаємодіють між собою окремі фази суспільного вироб­ництва?

4.У чому полягає економічна суть факторів виробництва?

5.Чому праця є властивою лише людині?

10.Яка роль науки в сучасному суспільстві?

11.Чому окремі галузі суспільного виробництва за результата­ми діяльності відносять як до матеріального, так і до нематеріаль­ного виробництва?

12.У чому криється особливість перетворення сфери послуг в одну із основних сфер людської діяльності?

13.Охарактеризуйте природно-виробничий потенціал України.

14.Які особливості використання виробничих ресурсів на су­часному етапі?

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 2. II. Найважливіші проблеми, що визначають розвиток місцевого самоврядування і є спільними для будь-яких урядових систем.
 3. II. Ріст репродуктивних бруньок
 4. IV група- показники надійності підприємства
 5. Pp. Розвиток Галицько-волинського князівства за Данила Романовича
 6. V Розвиток кожного нижчого рівня не припиняється з розвитком вищого.
 7. Абсолютні показники фінансової стійкості
 8. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 9. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 10. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 11. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму
 12. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Продуктивні сили | Власність як основа економічного ладу суспільства.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.