Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


НЕСКЛАДНІ ДОСЛІДИ ЯК МЕТОД ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ

Дослідвизначається як спосіб матеріального впливу людини на об'єкт з метою вивчення цього об'єкта, пізнання його власти­востей. Отже, це спостереження за спеціально створених умов. Проведенню дослідів з дошкільниками надавали великого значен­ня Є. М. Водовозова, Є. І. Тихєєва, вважаючи, що в процесі про­ведення дослідів діти повинні спостерігати, діяти, мислити, роби­ти самостійні висновки. За сучасних умов, коли великого значення надається розвиткові пізнавальної активності, вихованню пра­гнення до здобуття нових знань, проведенню дослідів повинно бу­ти приділено значну увагу.

Використання дослідів цінне тим, що вони мають велику пе­реконуючи силу, знання, яких набувають діти, мають особливу до­казовість, повноту і міцність. Під час проведення дослідів забез­печується чуттєве сприймання, практична діяльність дітей і словесне обгрунтування. Такий органічний зв'язок і сприяє максималь­ній активізації розумової діяльності дітей, оскільки відповідає ха­рактеру мислення дошкільників.

Б елементарні досліди для дітей треба вводити такі явища 1 об'єкти природи, які наочно виражені, зв'язки між якими доступ­ні осмисленню дітьми. Це встановлення зв'язків між станом води і температурою повітря, встановлення захисних властивостей сні­гу, залежності росту рослин від зміни тепла, світла, добрив, воло­ги тощо.

Не можна проводити з дітьми дослідів, у результаті яких живі істоти гинуть.

Структура дослідів має багато спільного із спостереженнями.

Перший етап — підготовка дітей до досліду. Вихователь проводить з дітьми бесіду, щоб зацікавити їх дослідом, виявляє знання. Наприклад: «Як ви гадаєте, діти, дерева взимку живі? А чому вони не замерзають від сильного морозу?»

Другий етап — початок досліду: обговорення умов і вису­вання припущень: «Я читала, діти, що дерева не замерзають то­му, що в їхньому соку багато цукру. Давайте поставимо на мороз дві скляночки: в одній буде проста вода, а в другій — з цукром. Як ви гадаєте, в якій склянці вода швидше замерзне?»

Третій етап — хід досліду. Спостереження дітей за ходом досліду, обмін думками.

Четвертий етап — заключний: обговорення наслідків до­сліду.

Найбільше дослідів у дитячому садку проводиться з метою ви­вчення властивостей об'єктів неживої природи: води, повітря то­що. Легко переконати дітей шляхом досліду у перетворенні води на лід і льоду на воду, у перетворенні води на пару. Можна про­демонструвати дітям дослід, який переконає їх у властивості по­вітря заповнювати предмети, що нас оточують. Для цього треба у склянку закласти сухий папірець. Звертаючись до дітей, вихователь просить помацати його, переконатися, що він сухий, а потім про­понує такі умови досліду: склянку з папірцем він занурює у воду. Як діти гадають, намокне папірець чи ні? Вислухавши судження дітей, вихователь занурює склянку і, виймаючи її з води, дає ді­тям переконатися, що папірець залишився сухим. Разом з дітьми приходять до висновку, що повітря, яке заповнювало склянку, пе­решкоджало воді.

Кидаючи у воду грудку землі, глини, шматок крейди, цегли­ни, діти за появою бульбашок визначають наявність у них по­вітря.

Влітку цікаво показати дітям утворення веселки, спрямувавши для цього проти сонця струмінь води. Це переконує дітей в мате­ріальності цього гарного світлового явища в природі.

За можливістю цікаво організувати дослід з вирощуванням рос­лин у грунті і гідропонним способом. Більшість дослідів з рослина­ми проводять для того, щоб переконати дітей у важливості для розвитку рослин основних факторів зовнішнього середовища: води, тепла, поживних речовин.

Менше можливостей у дитячому садку для проведення дослі­дів з представниками тваринного світу.


Читайте також:

 1. D) методу мозкового штурму.
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I Метод Шеннона-Фано
 4. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 5. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 6. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
 7. А. науковий факт, b. гіпотеза, с. метод
 8. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 9. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 10. Агресивний тип дивідендної політики включає метод стабільного приросту дивідендів і метод постійного коефіцієнта виплат.
 11. АгротехнІЧНИЙ метод
 12. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ. ПРАЦЯ В ПРИРОДІ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ | ВИКОРИСТАННЯ ІГОР ПІД ЧАС ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.