Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Характеристика сайтів

Сайт(від англ. Website: web - «павутина, мережа» і site - «місце», буквально «місце, сегмент, частина в мережі») - сукупність електронних документів (файлів) приватної особи або організації в комп'ютерній мережі, об'єднаних під одним адресою (доменним ім'ям або IP-адресою). Всі сайти в сукупності складають Всесвітню павутину, де комунікація (павутина) об'єднує сегменти інформації світової спільноти в єдине ціле - базу даних і комунікації планетарного масштабу. Для прямого доступу клієнтів до сайтів на серверах був спеціально розроблений протокол HTTP

Класифікація сайтів:

За доступністю сервісів
Відкриті - всі сервіси повністю доступні для будь-яких відвідувачів і користувачів.
Напіввідкриті - для доступу необхідно зареєструватися (зазвичай безкоштовно).
Закриті - повністю закриті службові сайти організацій (у тому числі корпоративні сайти), особисті сайти приватних осіб. Такі сайти доступні для вузького кола користувачів.
За фізичним розташуванням
Загальнодоступнісайти мережі Інтернет.
Локальні сайти - доступні тільки в межах локальної мережі. Це можуть бути як корпоративні сайти організацій, так і сайти приватних осіб в локальній мережі провайдера.
Інтернет-портал - багатокомпонентна розгалужена структура, скомпонована з функціонально самодостатніх сайтів самостійних організацій або підрозділів корпоративної структури.
За інформаційними ресурсами:
Тематичнийсайт - сайт, що надає специфічну вузькотематичні інформацію
Тематичний портал - це дуже великий веб-ресурс, який надає вичерпну інформацію з певної тематики. Портали схожі на тематичні сайти, але додатково містять засоби взаємодії з користувачами і дозволяють їм спілкуватися в рамках порталу
Інтернет-представництва власників бізнесу (торгівля та послуги, не завжди пов'язані безпосередньо з Інтернетом):
Сайт-візитка- містить дані про власника сайту. Представницький сайт- так іноді називають сайт-візитку з розширеною функціональністю: докладний опис послуг, портфоліо, відгуки, форма зворотного зв'язку і т. д.
Корпоративний сайт - містить повну інформацію про компанію власника сайту. Відрізняється від сайту-візитки і представницького сайту повнотою наданої інформації, часто містить різні функціональні інструменти для роботи з контентом (пошук і фільтри, календарі подій, фотогалереї, корпоративні блоги, форуми).
Є ще Каталог продукції, Промо-сайт, Сайт-квест, Веб-сервіс - сайт, створений для виконання яких або завдань або надання послуг в рамках мережі WWW, Дошка оголошень ,Каталог сайтів.
Пошукові сервіси- наприклад, Yahoo!, Google.
Поштовий сервіс.
Веб-форуми Блогових сервісів.
Файлообмінний пірінговий сервіс- наприклад, Bittorrent.
Сервіс редагування даних - наприклад, Google Docs.
Фотохостинг- наприклад, Picnik, ImageShack, Panoramio, Photobucket.
Відеохостинг - наприклад, YouTube, Dailymotion.
Соціальні медіа.
Комбіновані веб-сервіси (Соціальні мережі) - наприклад, Facebook, Twitter.

Суттєве питання — безпека сайтів. Існує безліч сайтів, які є значущими ресурсами. На цих ресурсах можуть розташовуватися персональні дані користувачів (наприклад, особисте листування, адреси, телефони) або фінансова інформація (наприклад, банківські сайти). Вскриття таких ресурсів може спричинити як прямі грошові збитки (наприклад, зловмисник може перерахувати гроші з чужого рахунку на свій власний), так і непрямі, пов'язані з поширенням конфіденційної інформації або просто зловмисник може зіпсувати вміст сайту. Для багатьох сайтів важливо забезпечити певний рівень безпеки. Необхідний рівень безпеки багато в чому залежить від розміщеної на сайті інформації.
Найбільш поширені наслідкиатаки на сайт:
несанкціонована зміна зловмисниками (дефейсінг, хакери)
підробка сайту (дизайн і вміст сайту може бути скопійовано і в користувача такого сайту можуть вкрасти паролі)

 

Існують різні підходи докласифікації інтернет-ресурсів. Їх відмінності зумовлені цілями, для яких розробляється класифікація. Наприклад, можуть бути класифікації щодо технічного і програмного забезпечення, забезпечення бізнес-процесів, з метою задоволення тематичних запитів, класифікації окремих видів інтернет-ресурсів - сайтів та ін. Залежно від від того чи іншого підходу вибирається набір ознак класифікації. Теоретично можна об'єднати всі чинні класифікації інтернет-ресурсів в одну всеосяжну класифікацію. Однак практична цінність такої глобальної класифікації буде нижче, ніж цінність окремих класифікацій, створених з урахуванням конкретних потреб.

Інтернет-видання, інтернет-ЗМІ — це веб-сайт, що ставить своїм завданням виконувати функцію засобу масової інформації (ЗМІ) в мережі Інтернет. Як і друковані видання, інтернет-видання керуються принципами журналістики.

Інтернет-виданням (інтернет-ЗМІ), проте, може вважатися не будь-який сайт. Наприклад у Росії, згідно із Законом «Про засоби масової інформації», Інтернет-сайт може бути зареєстрований як ЗМІ тільки у випадку, якщо від його власників надійшла відповідна заява. Новинні сайти, які не мають реєстрації, де-юре до ЗМІ не відносяться. Навпаки, сайт, зареєстрований як ЗМІ, може користуватися всіма правами, наданими засобам масової інформації: отримувати акредитації на заходи, робити запити в органи державної влади і місцевого самоврядування та отримувати від них відповіді, може користуватися пільгами при сплаті страхових внесків до фондів соціального страхування, отримувати державну підтримку тощо. До речі, у сусідній Білорусії такого поняття, як інтернет-ЗМІ, немає. Офіційно за їх законами інтернет-видання - це не засоби масової інформації.

Ще однією видозміною Інтернет-видань є Інтернет-сторінки і сайти традиційних друкованих та електронних ЗМІ,котрі частково або повністю повторюють зміст офлайнових випусків, іноді містять тільки анонси статей і або тексти минулих номерів, іноді мають додатковий контент.

За жанрами інтернет-видання не відрізняються від офлайнових - є новинні сайти, літературні, науково-популярні, дитячі, жіночі і т. п. Однак, якщо офлайнові видання випускаються періодично (раз на день, тиждень, місяць), то інтернет-видання незалежно від жанру оновлюються в міру появи нового матеріалу.

 

Блогосфера (від англ. Blogosphere) -термін, побудований аналогічно терміну «ноосфера» і йому подібним, і позначає сукупність усіх блогів як співтовариство або соціальну мережу. Існуючі в світі десятки мільйонів (за даними 2006 року) блогів [1] зазвичай тісно пов'язані між собою, блогери читають і коментують один одного, посилаються один на одного і таким чином створюють свою субкультуру. Поняття блогосфери робить наголос на одне з основних відмінностей блогів від звичайних веб-сторінок та інтернет-форумів: пов'язані між собою блоги можуть становити динамічну всесвітню інформаційну оболонку.

Блогосфера є важливим середовищем вивчення суспільної думки, вона часто враховується в академічних і неакадемічних роботах, що досліджують сучасні глобальні соціальні тенденції.

Вперше англійське слово blogosphere придумав як жарт Бред Грехем 10 вересня 1999 . Його фраза звучала «Goodbye, cyberspace! Hello, blogiverse! Blogosphere? Blogmos? ».
Потім на початку 2002 року термін був заново придуманий і введений в обіг Вільямом Квіком, і тут же поширився спершу в співтоваристві військових блогів, які висвітлювали американську операцію в Афганістані.
Пізніше блогосферу стали умовно підрозділяти на топову і не топову в залежності від рейтинговості блогів і записів.
Феномен блогосфери полягає в тому, що за кілька років самозародився новий інформаційний простір. Блогосфера швидше реагує, вона більш незалежна, її дуже складно контрольовати.
Передумовою до виникнення блогосфери було експонентне зростання блогерів та блогів. Широке поширення блогів розпочалося у другій половині 90-их років минулого століття. Перший блог з'явився в 1994 році, однак про те, хто створив перший блог, дослідники досі сперечаються (перший російський блог - серіал "Маячня-Соціум", мабуть, має найдавнішу і триваючу історію існування з березня 1994 р.).

За даними на 2004 рік зафіксовано 4 мільйона блогів. За даними на 2008 рік у світі зареєстровано 133 мільйона блогів. Тобто за 4 роки число блогів зросло в 33 рази.

Блогосфера - це також намагання людей до диверсифікації джерел інформаціїта швидкого отримання інформації. Блогосфера дозволяє задовольнити людські прагнення через:
1.Віру в «свободу блогів», відсутність цензури та інше.
2. Надзвичайну швидкість поширення інформації.
3. Особистнісне забарвлення інформації.
4. Величесзну кількість джерел інформації.
5. Анонімності авторства.

Ще одна передумова — задоволення соціальних потреб людей. Існують дві протилежні думки щодо ролі блогів в соціальних процесах:
1.Участь в блогах веде до пом'якшення соціальної напруженості, оскільки дозволяє людині самореалізуватися найбільш нешкідливим чином, «спускаючи пар» в блогах.
2.Блоги ведуть до радикалізації соціальних процесів, оскільки доступність і неконтрольованість інформації призводить до того, що радикальні ідеї поширюються блогосферою надзвичайно стрімко. Неможливість контролювати інформацію шкодить існуючим режимам як демократичним, так і автократичним.

Аналітики ще називають блогерство "громадянською журналістикою".Адже ті чи інші потенційно цікаві події в світі моментально знаходять відгуки в мільйонах інтернет-журналах ("блогах", "щоденниках тощо"), даючи сторонньому спостерігачеві можливість з тим або іншим ступенем об'єктивності зрозуміти, що ж насправді відбувається. За цю інформацію не треба платити, але ті, хто її поширюють, як правило, і не несуть відповідальності - це своєрідна інформаційно-аналітична аналогія концепції "вільного ПЗ" (open source).

Нещодавно відомий американський соціологічний центр Pew Internet & American Life Project оприлюднив дані свого останнього дослідження блогового простору. Він вивчав, наскільки сильно американські блогери проникли в інформаційне поле США і чи дійсно вони складають серйозну конкуренцію традиційним ЗМІ. Фахівці центру аналізували інформаційне середовище, що сформувалася в ході минулих у минулому році виборів президента США, і прийшли до висновку, що "журналісти-блогери" поділили простір з "звичайними", але ніяк не витіснили їх. З'ясувалося, що, як правило, ЗМІ виступають першоджерелами тих чи інших відомостей, а блогери забезпечують їм масштабну інформаційну підтримку. І ще такий цікавий факт: щодня у світі з'являється 15 000 нових інтернет-журналів - блогів

 

 

 


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 5. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 6. Автокореляційна характеристика системи
 7. Амплітудно-частотна характеристика, смуга пропускання і загасання
 8. Аплікація як вид образотворчої діяльності дошкільнят, його характеристика.
 9. Архітектура СЕП та характеристика АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3
 10. Афіксальні морфеми. Загальна характеристика
 11. Банківська система України і її характеристика
 12. Банківські ризики та їх характеристика
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Український сегмент Інтернету | Індивідуальна техніка журналістів для обробки тексту, аудіо, аудіовізувльного запису інформації в системі Інтернет -видань.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.