Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Індивідуалізація навчальної діяльності

Складові процесу фундаменталізації освіти

■> Зміна співвідношення між прагматичною та загальнокультурною, загальнонауковою складовими освіти. При цьому пріоритетним є формування у майбутніх фахівців наукових засад системного мислення, загальної культури молоді.

^ Зміна змісту дисциплін. Основну увагу слід зосередити на вивченні фундаментальних законів розвитку природи та суспільства, формуванні Цілісних уявлень про глобальний світ, його проблеми та шляхи їх подолання.

Ь Забезпечення пріоритетності інформаційних, інтелектуальних, науково природничих компонент у системі освіти.

Сутність тенденції «випереджального розвитку освіти» полягає в забезпеченні пріоритетного розвитку системи освіти на тлі інших складових соціально-економічного розвитку, а головне — своєчасно підготувати майбутніх випускників до потреб XXI століття, до розв'язання тих суперечностей, які притаманні світу в умовах глобалізації. Основні якості випускників: системне наукове мислення; екологічна культура; інформаційна культура; творча активність; толерантність; уміння працювати в команді; висока моральність; уміння працювати на результат.

& Освітньо-професійна програма (ОПП) державний нормативний документ, в якому окреслюється нормативний зміст навчання, установлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки бакалавра за відповідними спеціальностями.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 «Економіка і підприємництво» — це галузевий стандарт вищої освіти, що є складовою системи стандартів вищої освіти і

■^ використовується в процесі:

> розроблення та коригування відповідних навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

> розроблення засобів діагностики якості освітньо-професійної підготовки фахівця;

> визначення змісту навчання як бази для опанування нових спеціальностей, кваліфікацій;

> розроблення вищим навчальним закладом варіативної компоненти до галузевого стандарту;

> сертифікації бакалаврів та атестації випускників ВНЗ.
-^ установлює:

> нормативний зміст навчання у ВНЗ, обсяги і рівень його засвоєння у прогресі підготовки відповідно до вимог, освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра за спеціальностями напряму «Економіка і підприємництво»;

> перелік нормативних навчальних дисциплін;

> рекомендований перелік вибіркових дисциплін;

> форми державної атестації.

^ Індивідуалізація навчання — це надання можливості тому, хто навчається, самостійно обирати рівень вивчення дисциплін та їх перелік понад нормативні вимоги, що передбачені освітньо-професійною програмою, залежно від власних цілей, потреб, можливостей. Складовою індивідуалізації є також: така організація навчального процесу, за якої вибір способів, прийомів, темпу навчання

враховує індивідуальні відмінності студентів, рівень розвитку їх здібностей до навчання.

Забезпечення індивідуалізації навчального процесу:

■> запровадження сучасного арсеналу форм і методів індивідуально-консультативної (контактної) роботи викладача зі студентами;

^ підвищення ролі індивідуальної компоненти під час організації самостійної роботи студентів;

Ь використання всього арсеналу педагогічних прийомів, засобів задля створення умов, за яких кожна людина, яка навчається, отримує можливість виявити свою індивідуальність.

Навчальний план — це документ, який визначає графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних і вибіркових дисциплін, послідовність їх вивчення, форми навчальної роботи та її обсяг, форми підсумкового контролю, а також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу студентів.

& Нормативні (обов'язкові) навчальні дисципліни

становлять базову частину вимог до освітньо-кваліфіка­ційної характеристики певного напряму (спеціальності). Перелік нормативних навчальних дисциплін та мінімальний їх обсяг встановлюється відповідно до ОПП.

*• Навчальні дисципліни за вибором забезпечують виконання вимог варіативної частини освітньо-квалі-фіксщійної характеристики і вводяться для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і традицій вищого навчального закладу, регіональних потреб тощо.

Алгоритм формування навчального плану

 

•■► Приведення трудомісткості навчальної роботи студентіву відповідністьіз вимогами ЕСТS:

> загальне навчальне навантаження становить на бакалаврському рівні 240 кредитів (60 кредитів нарік, ЗО кредитів на семестр);

> загальна трудомісткість навчальної роботи студента впродовж чотирьох років має становити 8640 академічних годин (європейський кредит складається з 36 годин).

> Впорядкування структури робочих навчальних планів з погляду поділу дисциплін на нормативні і вибіркові та відмовитися від штучного поділу вибіркових дисциплін на дві групи - за вибором університету та студента.

>Посилення вибіркової складової навчальних планів з тим, щоб зробити їх більш гнучкими, індивідуалізованими, скерованими на особисті потреби студента, його орієнтацію на майбутній сегмент ринку праці.

> Укрупнення дисциплін з метою виключення негативних наслідків перенасичення навчальних планів міні-дисциплінами. Відповідно до усталених європейських стандартів студент протягом семестру має вивчати 5-6 дисциплін, формою підсумкового контролю яких є, як правило, іспит.

■> Посилення рівня фундаментальної підготовки з відповідної спеціальності. Елементи такого посилення — перетворення профільної дисципліни спеціальності на фундаментальний курс науково-теоретичного спрямування.

* «Індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» регламентний документ, в якому відображена структурно-логічна схема підготовки фахівця з певної спеціальності (перелік навчальних дисциплін, передбачених програмою підготовки, та форми організації навчання), обсяги навчального навантаження студентів з усіх видів навчальної діяльності та оцінка поточної, підсумкової успішності та державної атестації випускника.

Навчальний план містить:


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 3. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 4. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 5. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 6. Автоматизація метрологічної діяльності
 7. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 8. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 9. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 10. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики.
 11. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 12. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
Переглядів: 1383

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти | IV. План навчального процесу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.