Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Семінарське заняття №5. Проблеми України в XIX ст.

План.

Семінарське заняття №4. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження української державності .

Література для поглибленого вивчення розділу

1. Алєксєєв Ю. М., Вертегел А. Г., Даниленко В. М. Історія України. - К., 2004.

2. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. - К., 1993.

3. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К., 1994.

4. Гурбик А. О. Виникнення Запорозької Січі (хронологічний та територіаль­ний аспект проблеми) // Укр. іст. журнал.-1999-№6

5. Історія України в особах. Литовсько-польська доба. - К., 1997.

6. Леп 'явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. - Чернігів, 1996.

7. Луцько В. Г. Візантійсько-київська спадщина в культурному розвитку Ве­ликого князівства Литовського //Укр. іст. журнал.-1998-№5

8. Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кін. XVI - поч. ХУІІст.).-К., 1998

9. Сергійчук В. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжна­родних відносинах XVI - сер. XVII ст. - К., 1991.

10.Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т. - К., 1990-1991.

11. Яковенко Н. М. Українська шляхта з кін. XIV до сер. XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). - К., 1993.

 

 

1. Причини, характер, рушійні сили та етапи Національно-визвольної війни. Початковий етап війни (1648-1649 рр.). Роль Б.Хмельницького в розгор­танні визвольної війни українського народу. Основні битви.

2. Формування української державності в ході визвольної війни. Внутріш­ня та зовнішня політика козацької держави.

3. Політична історія України періоду Руїни. Адміністративно-територіальний та політичний устрій Гетьманщини, її соціально-економічне становище. Статус Слобожанщини.

4. Головні ознаки українського бароко. Нові особливості архітектури. Розвиток книгодрукування та книжкової графіки.

 

Теми есеїв:

1. Битва під Берестечком та її місце у визвольній війні.

2. Видатні козацькі полководці: І.Богун, М.Джалалій.

3. Вплив Хмельниччини на формування української нації.

4. Пилип Орлик і його "Конституція"

5. Наказний гетьман П.Полуботок.

6. Останні гетьмани – Д.Апостол та К.Розумовський.

7.Українське бароко як системотворчий чинник української культур середини XVII–XVIII ст.

8.Український епос XVII–XVIII ст.

9.Народність і народні елементи в українській культурі XVIII ст.

10. Гуманістичний характер творчості Г.С. Сковороди. Система його філософських поглядів.

11.Нові явища в освіті Гетьманщини та Слобожанщини. Харківський колегіум.

 

Література для поглибленого вивчення:

1.Антонович В. Про козацькі часи на Україні - К., 1991.

2. Газін В.В. Крим –Україна: політичні стосунки періоду гетьманування Павла Тетері (1661-1665 рр.) // Укр. іст. журнал. - 2001. - №1.

3. Горобець В.М. Українська зовнішня політика після Переяслава: стратегічні цілі та тактичні відступи другої пол. 1665 р. // Укр. іст. журнал. - 2000. - №1,2.

4. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIIIст.: кордони, населення, право. - К., 1996.

5. Гетьмани України: історичні портрети. - К., 1991.

6. Іван Мазепа і Москва: Історичні розвідки і статті. - К., 1994.

7. Когут 3. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Геть­манщини (1760-1830).-К., 1996.

8. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. - К., 1992.

9. Перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика. - К., 1994.

10. Панашенко В.В. Соціальна еліта Гетьманщини. - К., 1995.

11. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. - К., 1995.

12. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська Національна революція 1648-1654 рр. крізь призму століть // Укр.-іст. журнал. - 1998. -№1,2,3.

13. Струкевич О.К. Українська "нація до націоналізму": пошуки критеріїв ідентичності в Україні - Гетьманщині XVIIIст. // Укр.-іст. журнал. - 1998. –№6.

14. СмолійВ.А., Степанков В.С. Правобережна Україна у другій половині XVII-XVIIIст.: Проблеми державотворення. - К., 1993.

15. Толочко П.П. Від Русі до України. - К., 1997.

16.Ступак Ф. Доброчинність епохи Козаччини / Ф. Ступак // Київська старовина. – 2003. – №4. – С. 17–23.

 

 

1. Характеристика економічного розвитку українських земель у складі Російської та Австрійської імперій у дореформений період.

2. Умови і причини виникнення процесу національно-культурного Відродження у Східній Україні. Т.Г. Шевченко – уособлення національного генія.

3.Університети України в національно-культурному відродженні.

4.Митці українського театру та драматургії (М. Старицький, М. Кропивницький, М. Садовський, І.Карпенко-Карий та ін.).

 

Теми для есеїв:

1. Концепція соціалізму М.Драгоманова.

2. Селянська реформа 1861 р. в Україні.

3. Реформи Йосифа II в Західній Україні.

4. Гурток 1.1. Срезневського в Харкові та його діяльність.

5. Класицизм і романтизм в українській культурі XIX ст.

6. Реалістичні традиції у творчості Т. Шевченка-художника.

7. Український театр XIX ст.: відомі драматурги і актори.

8. Видатні історики XIX ст. в Україні.

9. І.Я. Франко як митець і дослідник української культури.

 

Література для поглибленого вивчення:

1. Алєксєєв Ю.М., Вертегел А.Г., Даниленко В.М. Історія України. - К., 2004.

2. Багатопартійна Українська держава на початку XXст.: Програмні до­кументи перших українських політичних партій. – К., 1992.

3. Донцов Д. Дух нашої давнини. - Дрогобич, 1991.

4. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. - К., 1994.

5. Грицак Я. Нарис історії України - Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття. - К., 1996.

6. Гунчак Т. Україна: Перша половина XX ст. Нариси політичної історії. - К., 1993.

7. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ століть. Соціально-політичний портрет. - К., 1993.

8. Кондратюк К. Нариси історії українського національно-визвольного руху XIX століття. - Тернопіль, 1993.

9. Кирило-Мефодіївське товариство: В 3 т. - К., 1990. ІО.Присяжнюк Ю.П., Горенко Л.М. Ринкова еволюція аграрних відносин в

Україні (друга пол. XIX ст - 1905 р.). // Укр.-іст. журнал. - 2000. - №5.

11. Рибалка І.К. Історія України: Дорадянський період. - К., 1991.

12. Сарбей В.Т. Історія України XIX - поч. XX ст. - К., 1994.

13. Шевченко Т. і українська національна культура. -Львів, 1990.

14. Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство в період урядування М.Г.Рєпніна (1816-1834 рр.). // Укр.-іст. журнал. - 2000. - №4-5.

15.ШпорлюкЯ. Українське національне відродження в контексті європейсь­кої історії кінця XVIII - початку XIX століть. // Слово - 1994. 4. 3-4.

16.Шип Н. А. Культурно-національне відродження в Україні в ХІХ столітті / Н. А. Шип // Укр. іст. журнал. – 1991. – №3. – С. 25–33.


Читайте також:

 1. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 2. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 3. V. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. ОХОРОНА НАДР ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ
 4. VІ. План та організаційна структура заняття
 5. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 6. А/. Верховна Рада України.
 7. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 8. Аграрні закони України
 9. Аграрні проблеми в працях письменників аграрників.
 10. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 11. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 12. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
Переглядів: 493

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Історія України та історія української культури | Семінарське заняття № 9. Україна в період розбудови незалежності .

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.