Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Семінарське заняття № 9. Україна в період розбудови незалежності .

План.

Семінарське заняття №8. Проблеми української історії 1945-1991 рр.

План.

Семінарське заняття №7. Українські землі в період Другої світової війни.

Семінарське заняття №6. Україна у 20–30 роки ХХ століття

План

 

1. Входження України в склад СРСР. Кордони УРСР.

2. Індустріалізація: причини та наслідки.

3. Колективізація. Голод 1932–1933 рр.

4. Авангардистський живопис: драматизм входження нового в культурний процес. Нові виражальні засоби в архітектурі і музиці.

Теми есеїв:

1.Нова економічна політика: особливості та наслідки.

2.Репресії 30-х років.

3.Культура як умова життєздатності нації в теорії українства на початку XX ст. 4.Політика українізації, її досягнення в освіті і науці.

Література для поглибленого вивчення:

1. АлєксєєвЮ.М., Вертегел А.Г., Даниленко В.М. Історія України. -К., 2004.

2. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Кн. 1-2. - К., 1994.

3. Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939). - Ужгород, 1993.

4. Голод на Україні 1932-1933 років: очима істориків, мовою документів. — К., 1990.

5. ДонцовД. Росія чи Європа? -К., 1992.

6. Історія України в особах - ХІХ-ХХ ст. - К, 1995.

7. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті рр.). -К., 1991.

8. Колективізація і голод на Україні (1929-1933). Збірник документів і ма­теріалів. – К., 1992.

9. Кричевський С. Організація українських націоналістів в Україні - Органі­зація українських націоналістів за кордоном. - Львів, 1991.

10. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). - К., 1996.

11. Кульчицький С.В. Ціна "великого перелому". – К., 1991.

12. Лихолобова З.Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кі­нця 30-х років в Україні. - Донецьк, 1996.

1З.Малик Я.Й. Впровадження радянського режиму в українському селі. -

Львів, 1996.

14. Олійник М.М. Політика державних та партійних органів України щодо приватних підприємств у період непу // Укр. іст. журнал. - 200Т. №1. 15.Попович М.В. Нарис історії культури України. - К., 1999.

 

1. Причини та початок Другої світової війни. Радянсько-німецькі догово­ри 1939 р. і західноукраїнські землі.

2. Фашистський окупаційний режим і антинацистський опір в Україні (пар­тизанський рух, підпілля, національно-визвольний рух під проводом ОУН-УПА).

3. Визволення України від німецько-фашистських загарбників.

4. "Радянізація". Українська культура в часи Великої Вітчизняної війни та перші повоєнні роки.

Теми для есеїв:

1. Українська повстанська армія.

2. Партизанська боротьба в Україні.

3. Українське питання у міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни.

4. Культурне життя в Україні в період Другої світової війни..

5.Нові явища в українській культурі в часи Великої Вітчизняної війни.

Література для поглибленого вивчення:

1. Боротьба й діяльність ОУН під час війни. – Укр. іст. журнал. - 2000. - №2.

2. Вєтров І. Економічна експансія третього рейху в Україні. - К., 2000.

3. Киричук Ю. Історія У ПА. - Тернопіль, 1991.

4. Коваль М.В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К, 1995.

5. Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам'ять //Укр. іст. журнал. -

2000. -№3/4.

6. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. - Париж, Нью-Йорк,

Львів, 1993.

7. Муковський І. Т., Лисенко О. Є. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої світової війни. - К., 1997.

8. Патриляк І.К. Націоналістичний партизанський рух на території Західної України влітку 1941 р. //Укр. іст. журнал. - 2000. - №4.

9. Руденко Н.М., Русак А.В. Армія фашистського агресора: від перемог до поразок. 1941-1945 рр. (Морально-психологічний аспект). -К., 1997.

10. Скоробогатов А.В. ОУН у Харкові за часів окупації (1941-1943 рр.)//Укр.іст. журнал. - 2000. - №6.

11. Трофимович В. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945). - Львів,

1995.

12. Чайковський А. С. Невідома війна: Партизанський рух в Україні 1941 -1945 рр.мовою документів, очима історика. - К., 1994.

13.Швагуляк М. Українська карта //Дзвін. - 1990. - №7.

 

1. Україна в системі міжнародних відносин. Возз'єднання українських земель.

Труднощі відбудовчого періоду в Україні. Голод 1946-1947 рр.

2. Суспільно-політичне життя в Україні наприкінці 40-х - на поч. 50-х рр. Сталінські репресії.

3. Проблеми розвитку народного господарства України в середині 60-х рр.. Спроби запровадження господарських реформ у другій пол. 60-х - пер­ини пол. 80-х рр. та їх невдачі.

4.Культура УРСР у період "відлиги". "Шістде­сятництво".

Теми для есеїв:

1. Дисидентський, правозахисний та національно-визвольний рух в Укра­їні 60-80-хрр.

2. Процес перебудови. Перші кроки демократизації суспільства.

3 Зростання суспільно-політичної активності населення України напри­кінці 80-х-напоч. 90-хрр.

4.Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України.

5.Політичні портрети П.Шелеста та В.Щербицького.

6. Політика зросійщення в Україні та її етнополітичні наслідки.

7. М.С.Хрущов і Україна.

8. Стан української культури в другій половині 40-х років.

9. Характерні особливості літературної творчості В. Стуса, І. Дзюби, Л. Костенко, І. Драча та інших "шістдесятників".

Література для поглибленого вивчення:

1. Алскссєв Ю.М., Вертегел А.Г., Даниленко В.М. Історія України. - К., 2004.

2. Акт проголошення незалежності України. - К., 1991.

3. Баран В.К. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. - К., 1996.

4. Баран В. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953-1985 рр., - Львів, 1992.

5. Горань О.В. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. - К., 1993.

I, Декларація про державний суверенітет України. -К., 1990.

7. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі Опору 1960-80-х ро­ків. -К., 1995.

8. Про минуле - заради майбутнього. - К., 1989.

9. Російщення України. - К, 1992.

10. Ткачов С. Польсько-український трансфер населення 1944-1946 рр. -Тер­нопіль, 1997.

II. Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. - К., 1991.

12. Україна в цифрах у 1991 році: Короткий статистичний довідник. - К., 1992.

13. Україна XXст. Проблеми національного відродження. - К., 1993.

14. Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К., 1996.

15. Ярош Б.О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30-50-ті роки XX століття. - Луцьк, 1995.

16. Історія української культури XX ст.: У 2 кн. – К., 1993.

17. Історія українського радянського кіно: У 3 т. – К., 1986.

18. Попович М.В. Нариси історії культури України. – К., 1998.

20. Римаренко Ю.І. Національний розвій України: проблеми і перспек­тиви. – К., 1995.

21. Шейко В.М. Історія української культури. – X., 2001.

 


Читайте також:

 1. I період – адаптаційний.
 2. I. Грецький період (друга половина VII — середина
 3. I. Україна з найдавніших часів до початку XX ст.
 4. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 5. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 6. IV-й період Римської держави ( ІІІ – V ст. н. е. ) – пізня Римська імперія
 7. L2.T4/1.1. Засоби періодичного транспортування штучних матеріалів.
 8. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 9. VІ. План та організаційна структура заняття
 10. Аналіз фінансової незалежності підприємства
 11. Антропологічна періодизація первісної історії
 12. Аспекти незалежності аудиторської професії
Переглядів: 428

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Семінарське заняття №5. Проблеми України в XIX ст. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.