Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Гідрогеологічна область Українського шита

Загальна характеристика

Лекція №5

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР

1. Загальна характеристика.

2. Особливості гідрогеологічних структур першого порядку.

Згідно регіональному гідрогеологічному районуванню в межах України виділено 7 гідрогеологічних структур першого порядку. З урахуванням специфічних геоструктурних особливостей у деяких з них виділені структурні підрозділи другого порядку, тобто гідрогеологічні райони.

Збалансоване водовикористання можливе при аналізі стану водоносних горизонтів та комплексів.

Український басейн тріщинних вод, є природним вододілом, що розмежовує підземні води прилеглих до нього найбільших гідрогеологічних структур: на півночі - Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну, на північному сході - Донецької гідрогеологічної складчастої області, на півдні - Причорноморського і на заході – Волино – Подільського артезіанських басейнів. Він займає площу близько 143800 км2 і має потужність земної кори близько 42км.

Характер гідрогеологічної структури УЩ визначаться особливостями тріщинних вод, які приурочені до кембрійського фундаменту. Основою для формування зони активної тріщинуватості в кристалічних породах докембрію є мезозойський геоструктурний план, пов'язаний з тектонічною діяльністю в юрський період. З розломами що утворились в цей час пов'язане походження древніх річкових долин.

Порові і порово – тріщинні води приурочені в межах УЩ до порівняно слабопотужних осадових порід мезокайнозою, які плащеподібно залягають на складно еродованій поверхні кристалічного фундаменту. Ці води переважно безнапірні і слабонапірні. Але в межах окремих тектонічних западин, таких, як Конксько – Ялинська, Криворізька, Болтиська, Ротмістровська та інші, а також на деяких ділянках крайових частин УЩ, з більш потужними осадочними тов­щами пов'язано утворення своєрідних артезіанських гідрогеологічних структур - артезіанських або адартезіанських басейнів.

Гідрогеологічна структура УЩ відрізняється специфікою природних водообмінних процесів, які визначаються особливостями ландшафтио- кліматичних, геологічних (в тому числі тектонічних) і гідрогеологічних умов. Український масив тріщинних вод з півночі на південь перетинає три ландшафтно-кліматичні зони: Полісся (волога та напівволога зони); Лісостепову (напівволога та напівпосушлива); Степову (напівпосушлива).

За приуроченістю до різних геологічних формацій та за характером режиму в межах УЩ, виділяються два гідрогеологічних поверхи, які за гідродинамічними ознаками можуть бути віднесені, відповідно, до зон активного і уповільненого водообміну. У верхньому поверсі найбільш сприятливі умови для інтенсивного водообміну: це райони з розчленованим рельєфом і гумідним кліматом (частина Полісся, північна і північно-східна частини Лісостепової зони). Активній циркуляції підземних вод сприяє висока густота річкової мережі (до 0,6 км/км2), наявність кількох висотних ступенів дренування гідрогеологічних масивів та піщаний склад четвертинних воднольодовикових відкладів. Нижче регіонального базису дренування розташований нижній гідрогеологічний поверх, в якому поширені тріщиннонапірні води. Головними каналами руху підземних вод (переважно висхідного) є зони тектонічних порушень.

За особливостями водообміну виділяють три групи водоносних горизонтів і комплексів, приурочених до різних стратиграфічних горизонтів:

1) четвертинних, неогенових і палеогенових відкладів міжрічкових площ;

2) палеогенових, крейдяних і юрських відкладів депресій в кристалічному фундаменті;

3) тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію і продуктів їх вивітрювання.

Особливості водоносних горизонтів, приурочених до четвертинних відкладів ми не розглядаємо, адже вони задовольняють потреби в питній воді лише сільських мешканців.

 


Читайте також:

 1. Антифеодальна боротьба українського народу
 2. Боротьба українського козацтва проти турецько-татарської агресії.
 3. Боротьба українського народу за національну освіту й рідну мову
 4. Боротьба українського народу проти німецько-австрійської окупації та гетьманату.
 5. Боротьба, яка розпочалася в середині XVII ст. на українських землях, насамперед мала на меті звільнення українського народу з-під панування Речі Посполитої.
 6. Брестська церковна унія і її наслідку для українського народу.
 7. В українському інформаційному просторі аналітична журналістика також повинна відіграти вже зараз видатну роль: збудувати духовну будівлю українського національного світу.
 8. В чому була провідна роль української шляхти як верхівки українського суспільства в політичному житті XIV-XVI ст.
 9. Вивіз давальницької сировини українського замовника за межі митної території україни і ввіз в україну готової продукції
 10. Види українського козацтва
 11. Визвольна революція українського народу сер. 17 століття. Воєнні дії 1648-1649 р.р.
 12. Визначте місце України в планах імперіалістичних держав напередодні та на початку Першої Світової війни. В чому полягала трагедія українського народу в цій війні?
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
План лекції | Водоносність палеогенових відкладів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.