Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 7. Аналітичні жанри. Лист. Огляд. – 4 год.

1. Чому вважається, що лист – особливий жанр газетної публіцистики?

2. Дайте характеристику різновидам листа. Основні різновиди публіцистичного листа: заява, послання, звернення, сповідь, відкритий лист, привітання, лист-запитання, лист-пропозиція, лист-подяка, лист-відгук, лист-рапорт.

3. Яка методика роботи над листом, принципи редагування листів різних видів?

 

 

4. Чи є взаємодія листа з іншими жанрами?

5. Яка роль огляду у сучасній журналістиці?

6. Різновиди оглядів: загальні й тематичні. Загальні огляди відтворюють багатопланову картину життя за певний період часу – місяць, квартал, рік. У тематичних оглядах відтворюються конкретні події. Огляди бувають також: політичними, економічними, фінансовими, театральними, спортивними тощо. Які їх родові ознаки?

7. Робота оглядача в редакції.

Завдання для самостійної роботи студентів. – 2 год.

Підготовка портфоліо. Дібрати з газет та журналів різновиди листа, огляду.

Контрольні запитання та завдання

1. Чому листи до редакції у багатьох газетах не стають джерелом інформації?

2. Чи має жанр огляд власні родові ознаки?

3. Чому газети і журнали рідко використовують жанр огляд?

Рекомендована література:

1. Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі: монографія / М. К. Василенко. – Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 236 с.

2. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Д. С. Григораш. – Львів: Вид. об’єд. «Вища школа», Львів. – 296 с.

3. Гриценко О. М. Основи теорії міжнародної журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – 304 с.

4. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво: навч. посіб. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін.; за ред. В. В. Різуна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 352 с.

 

 

5. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / В. Й. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

6. Кузнецова О. Д. Аналітичні методи в журналістиці: навч. посіб. / О. Д Кузнецова. – 2-ге вид., допов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 120 с.

7. Мельник Г. С. Основы творческой деятельности журналиста / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. – СПб.: Питер, 2009. – 272 с.: ил. – (Серия «Краткий курс»).

8. Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості: проблеми майстерності / Д. М. Прилюк. – К.: Вища школа, 1983. – 280 с.

9. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пособ. / А. А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 312 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 8. Аналітичні жанри. Коментар. Рецензія. – 4 год.

1. Яка суть і призначення коментарю?

2. Проаналізуйте наукове, публіцистичне, фахове, аналітичне, офіційне коментування.

3. Різновиди коментарю: коментар-аргумент, прямолінійний коментар, коментар «з одного боку – з іншого боку».

4. Яка особливість коментарів на внутрішні й міжнародні теми?

5. Факт і коментар. Які особливості синтезу?

6. Яке призначення і особливості рецензії?

7. Різновиди рецензій. Рецензії за об’єктом критики: літературні (прозові, драматичні, поетичні, сатиричні); мистецькі (театральні, кінорецензії, музичні, естрадні, відео рецензії); наукові (за галузями наук); рецензування творів образотворчого мистецтва.

8. Яка загальноприйнята форма побудови тексту рецензії, проілюструйте прикладом з газети?

9. Назвіть етапи роботи над рецензією.

Завдання для самостійної роботи студентів. – 2 год.

Підготовка портфоліо. Дібрати з газет та журналів різновиди коментарю, рецензії .

Контрольні запитання та завдання

1. Чому на шпальтах сучасних газет сьогодні переважають схвальні рецензії?

2. Чому редакції газет і журналів сьогодні публікують багото різних коментарів?

3. Хто несе відповідальність за опублікування неправдивих коментарів відповідно до чинного законодавства?

Рекомендована література:

1. Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі: монографія / М. К. Василенко. – Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 236 с.

2. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Д. С. Григораш. – Львів: Вид. об’єд. «Вища школа», Львів. – 296 с.

3. Гриценко О. М. Основи теорії міжнародної журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – 304 с.

4. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво: навч. посіб. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін.; за ред. В. В. Різуна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 352 с.

5. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / В. Й. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

6. Кузнецова О. Д. Аналітичні методи в журналістиці: навч. посіб. / О. Д Кузнецова. – 2-ге вид., допов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 120 с.

7. Мельник Г. С. Основы творческой деятельности журналиста / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. – СПб.: Питер, 2009. – 272 с.: ил. – (Серия «Краткий курс»).

8. Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості: проблеми майстерності / Д. М. Прилюк. – К.: Вища школа, 1983. – 280 с.

9. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пособ. / А. А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 312 с.


Читайте також:

 1. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 2. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Аналітичні
 5. Аналітичні жанри
 6. Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень.
 7. Аналітичні параметри
 8. Аналітичні параметри
 9. Аналітичні показники динаміки та прийоми їх обчислення
 10. Аналітичні показники ряду динаміки.
 11. Аналітичні показники ряду динаміки.
 12. Аналітичні пройцедури в комп,ютерному аудиті
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 6. Аналітичні жанри. Стаття. – 4 год. | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 9. Аналітичні жанри. Огляд листів. Огляд ЗМІ. – 2 год.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.