Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 6. Аналітичні жанри. Стаття. – 4 год.

 

1. Що є об’єктом дослідження у статті? Чому вважається, що стаття є найважливішим і найскладнішим жанром газетної публіцистики?

2. Проаналізуйте різновиди статті. Назвіть їхні характерні особливості. Різновиди статті: передова, редакційна, аналітична, колонка редактора, теоретико-пропагандистська, постановочна (проблемна), наукова, критична, дискусійна.

3. Як практично виглядає архітектоніка та композиція статті?

4. Як журналіст повинен працювати над статтею? Метод аналізу та синтезу зібраних фактів.

Завдання для самостійної роботи студентів. – 3 год.

Підготовка портфоліо. Дібрати з газет та журналів різновиди статті.

Контрольні запитання та завдання

1. Чому в сучасній журналістиці не використовується різновид передової статті?

2. Композиція та архітектоніка статті можуть видозмінюватися чи ні?

3. Колонка редактора та авторська колонка – данина моді чи реальна необхідність?

 

Рекомендова література:

1. Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі: монографія / М. К. Василенко. – Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 236 с.

2. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Д. С. Григораш. – Львів: Вид. об’єд. «Вища школа», Львів. – 296 с.

3. Гриценко О. М. Основи теорії міжнародної журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – 304 с.

4. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво: навч. посіб. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін.; за ред. В. В. Різуна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 352 с.

5. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / В. Й. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

6. Кузнецова О. Д. Аналітичні методи в журналістиці: навч. посіб. / О. Д Кузнецова. – 2-ге вид., допов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 120 с.

7. Мельник Г. С. Основы творческой деятельности журналиста / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. – СПб.: Питер, 2009. – 272 с.: ил. – (Серия «Краткий курс»).

8. Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості: проблеми майстерності / Д. М. Прилюк. – К.: Вища школа, 1983. – 280 с.

9. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пособ. / А. А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 312 с.


Читайте також:

 1. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 2. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Аналітичні
 5. Аналітичні жанри
 6. Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень.
 7. Аналітичні параметри
 8. Аналітичні параметри
 9. Аналітичні показники динаміки та прийоми їх обчислення
 10. Аналітичні показники ряду динаміки.
 11. Аналітичні показники ряду динаміки.
 12. Аналітичні пройцедури в комп,ютерному аудиті
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4. Аналітичні жанри. Кореспонденція. – 4 год. | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 7. Аналітичні жанри. Лист. Огляд. – 4 год.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.