Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4. Аналітичні жанри. Кореспонденція. – 4 год.

1. Дайте визначення кореспонденції як жанру періодичної преси. Які функції виконує кореспонденція? Її місце на газетній полосі?

2. Охарактеризуйте різновиди кореспонденції: інформаційну, аналітичну, описову, постановочну (проблемну), нарисову, критичну, рекламну.

3. Що є об’єктом дослідження в кореспонденції? Які основні вимоги до кореспонденції і як потрібно готувати її до друку?

4. Дайте характеристику архітектоніці та композиції кореспонденції.

 

Завдання для самостійної роботи студентів. – 2 год.

Підготовка портфоліо. Дібрати з газет та журналів різновиди кореспонденції.

Контрольні запитання та завдання

1. Чому в теорії жанрології багато науковців не подають описову кореспонденцію, а газети друкують такі матеріали?

2. Композиція та архітектоніка кореспонденції можуть видозмінюватися чи ні?

3. Чи варто інформаційну кореспонденцію відносити до групи інформаційних жанрів, а всі інші різновиди – до аналітичної групи? Обґрунтуйте.

 

Рекомендова література:

1. Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі: монографія / М. К. Василенко. – Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 236 с.

2. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Д. С. Григораш. – Львів: Вид. об’єд. «Вища школа», Львів. – 296 с.

3. Гриценко О. М. Основи теорії міжнародної журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – 304 с.

4. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво: навч. посіб. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін.; за ред. В. В. Різуна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 352 с.

5. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / В. Й. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

6. Кузнецова О. Д. Аналітичні методи в журналістиці: навч. посіб. / О. Д Кузнецова. – 2-ге вид., допов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 120 с.

7. Мельник Г. С. Основы творческой деятельности журналиста / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. – СПб.: Питер, 2009. – 272 с.: ил. – (Серия «Краткий курс»).

8. Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості: проблеми майстерності / Д. М. Прилюк. – К.: Вища школа, 1983. – 280 с.

9. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пособ. / А. А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 312 с.

 


Читайте також:

 1. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 2. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Аналітичні
 5. Аналітичні жанри
 6. Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень.
 7. Аналітичні параметри
 8. Аналітичні параметри
 9. Аналітичні показники динаміки та прийоми їх обчислення
 10. Аналітичні показники ряду динаміки.
 11. Аналітичні показники ряду динаміки.
 12. Аналітичні пройцедури в комп,ютерному аудиті
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4. Інформаційні жанри. Інтерв’ю. Звіт. – 4 год. | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 6. Аналітичні жанри. Стаття. – 4 год.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.