Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4. Інформаційні жанри. Інтерв’ю. Звіт. – 4 год.

1. Яке місце інтерв’ю посідає у системі інформаційних жанрів?

2. Дайте характеристику жанровим формам: інтерв’ю-монологу, інтерв’ю-діалогу, інтерв’ю-полілогу (бесіда за «круглим столом»).

3. Характеристика різновидів інтерв’ю залежно від мети і змісту: інформаційне інтерв’ю (інтерв’ю-повідомлення), інтерв’ю-звіт, інтерв’ю-зарисовка (портретне інтерв’ю), інтерв’ю-роздум, проблемне інтерв’ю (публіцистичний діалог), гумористичне інтерв’ю, ексклюзивне інтерв’ю, бліц-опитування, бліц-інтерв’ю.

4. Елементи репортажу в інтерв’ю. Елементи зарисовки в інтерв’ю.

5. Охарактеризуйте основні етапи підготовки журналіста до інтерв’ю. Назвіть класифікацію запитань і як журналіст перед інтерв’ю повинен розробити список запитань?

6. Який ви знаєте методологічний план роботи над інтерв’ю?

7. Який потрібно обрати кут подачі інтерв’ю і як саме від нього залежить процес написання, звіряння фактів.

8. Призначення і жанрові особливості звіту. Вимоги до звіту.

9. Дайте характеристику різновидам звіту: короткий хронікальний звіт; прямий інформаційний звіт (загальний розгорнутий) звіт; аналітичний; тематичний; проблемний.

10. Назвіть основні етапи роботи над підготовкою звіту до друку.

Завдання для самостійної роботи студентів. – 2 год.

Підготовка портфоліо. Дібрати з газет та журналів різновиди інтерв’ю, звіту.

Контрольні запитання та завдання

1. Чому, на відміну інших жанрів, інтерв’ю здебільшого має форму діалогу?

2. Обґрунтуйте твердження деяких науковців щодо аналітичного інтерв’ю.

3. Чому звіт у сучасних друкованих мас-медіа не є актуальним жанром?

Рекомендована література:

1. Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі: монографія / М. К. Василенко. – Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 236 с.

2. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Д. С. Григораш. – Львів: Вид. об’єд. «Вища школа», Львів. – 296 с.

3. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво: навч. посіб. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін.; за ред. В. В. Різуна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 352 с.

4. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / В. Й. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

5. Лукина М. Технология интервью: учеб. пособие для вузов / Мария Лукина. – 2-е изд., доп. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 192 с.

6. Мельник Г. С. Основы творческой деятельности журналиста / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. – СПб.: Питер, 2009. – 272 с.: ил. – (Серия «Краткий курс»).

7. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пособ. / А. А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 312 с.

8. Техніка інтерв’ю: зб. навч. матеріал. / Центр підготов. і вдоскон. журн. (Париж), Інститут мас. ком. (Київ); упоряд. Алла Лазарєва та ін. – К.: 2000. – 119 с.


Читайте також:

 1. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 2. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 5. Бюлетені та інші інформаційні матеріали, електронні видання
 6. Вид заняття: лекція
 7. Вид заняття: лекція
 8. Вид заняття: лекція
 9. Вид заняття: лекція
 10. Вид заняття: лекція
 11. Вимірювальні інформаційні системи та задачі, які вони вирішують.
 12. Візуальні та інформаційні мистецтва: гіперреалізм, концептуалізм, бодіарт, лендарт та ін.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3. Інформаційні жанри. Репортаж. – 4 год. | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4. Аналітичні жанри. Кореспонденція. – 4 год.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.