Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3. Інформаційні жанри. Репортаж. – 4 год.

1. Яке призначення і жанрові особливості репортажу?

2. Назвіть тринадцять заповідей репортера. Заповіді як стислі дефініції-повчання. Тлумачення тринадцяти заповідей репортера.

3. Як співвідносяться інформаційні та аналітичні елементи у репортажі?

4. Подієвий (оперативний) та неподієвий (пізнавальний) репортаж, проблемний репортаж, актуальний репортаж. Різновиди репортажу залежно від способу освоєння фактичного матеріалу і манери викладу такі: художній репортаж, репортаж-зарисовка, політичний репортаж, описовий репортаж, звітний репортаж, репортаж-розслідування, репортаж-роздум, репортаж-інтерв’ю, подорожній репортаж, спеціальний репортаж, колективний репортаж. Дайте характеристику кожному різновиду.

5. Охарактеризуйте метод збирання інформації для репортажу – «метод маски». Які, на вашу думку, його переваги і недоліки?

 

Завдання для самостійної роботи студентів. – 2 год.

Підготовка портфоліо. Дібрати з газет та журналів різновиди репортажу.

Контрольні запитання та завдання

1. Чи повинен бути присутній на події журналіст, коли готує до друку подієвий репортаж?

2. Чи завжди журналістові доцільно вдаватися до «методу маски» під час роботи над збиранням фактажу для репортажу?

3. Як повинні поєднуватися у тексті репортажу елементи інтерв’ю і художні засоби: портрет, пейзаж, ліричні відступи тощо?

Рекомендована література:

1. Буше, Жан-Домінік. Репортаж у друкованій пресі: посібник / Жан-Домінік Буше / Центр підготов. і вдоскон. журн. (Париж), Інститут мас. ком. (Київ); упоряд. Алла Лазарєва та ін. – К.: 2001. – 103 с.

2. Вайшенберг З. Новинна журналістика / Зігфрид Вайшенберг. – К.: Академія Української Преси, 2004. – 263 с.

3. Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі: монографія / М. К. Василенко. – Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 236 с.

4. Вуароль М. Гід газетяра / Мішель Вуароль. – 5-те вид., допов. та перегл. – К.: Ін-т масової інформації, 2002. – 80 с.

5. Галлер, Міхаель. Репортаж: навч. посіб. / Міхаель Галлер / пер. з нім. В. Климченко, В. Олійник; за заг. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія української преси, Центр Вільної Преси, 2011. – 348 с.

6. Гід журналіста: зб. навч. матеріал. / Центр підготов. і вдоскон. журн. (Париж), Інститут мас. ком. (Київ); упоряд. Алла Лазарєва – К.: 1998. – 96 с.

7. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Д. С. Григораш. – Львів: Вид. об’єд. «Вища школа», Львів. – 296 с.

8. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво: навч. посіб. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін.; за ред. В. В. Різуна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 352 с.

9. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / В. Й. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

10. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пособ. / А. А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 312 с.

11. Техніка репортажу: зб. навч. матеріал. / Центр підготов. і вдоскон. журн. (Париж), Інститут мас. ком. (Київ); упоряд. Алла Лазарєва та ін. – К.: 2000. – 60 с.


Читайте також:

 1. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 2. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 5. Бюлетені та інші інформаційні матеріали, електронні видання
 6. Вид заняття: лекція
 7. Вид заняття: лекція
 8. Вид заняття: лекція
 9. Вид заняття: лекція
 10. Вид заняття: лекція
 11. Вимірювальні інформаційні системи та задачі, які вони вирішують.
 12. Відеорепортаж.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1. Професійні стандарти діяльності журналіста. Поняття жанру, жанроутворювальні фактори в журналістиці. – 4 год. | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4. Інформаційні жанри. Інтерв’ю. Звіт. – 4 год.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.