Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1. Професійні стандарти діяльності журналіста. Поняття жанру, жанроутворювальні фактори в журналістиці. – 4 год.

1. Які функції повинні виконувати сучасні українські ЗМІ?

2. Яке суспільне завдання журналіста?

3. Які основні стандарти подачі інформації?

4. Чи може нечесна аморальна, продажна людина працювати у редакції?

5. Дайте визначення терміна «жанр». Наведіть його трактування відомих учених-журналістикознавців української та зарубіжної шкіл журналістики.

6. Назвіть жанроутворювальні фактори в журналістиці. Обґрунтуйте їх.

7. За якими критеріями поділяються жанри на групи? Назвіть і охарактеризуйте ці групи.

Завдання для самостійної роботи студентів. – 3 год.

Опрацювати та законспектувати статтю Р. В. Радчик «Газетно-журнальні жанри: методологічні проблеми викладання в українській школі журналістики» // Наукові записки Інституту журналістики. – Т.45 (жовтень – грудень), 2011. – С. 21–29.

 

 

Контрольні запитання та завдання

1. Чи дотримуються редакції газет і журналів стандартів подачі інформації?

2. Чому в українському журналістикознавстві існує багато точок зору щодо терміна «жанр»?

3. Чому українська класифікація поділу жанрів на групи не збігається із зарубіжною?

Рекомендована література:

1. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво: навч. посіб. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін.; за ред. В. В. Різуна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 352 с.

2. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / В. Й. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

3. Іванов В. Ф. Новаторство чи еклектика?, або Про відповідальність за слово / В. Ф. Іванов, О. К. Мелещенко // Наукові записки Інституту журналістики: наук. зб. – К., 2007. – Т. 27. – С. 148–151.

4. Іванов В. Ф. Стандарти новинної журналістики: навч. посіб. / В. Ф. Іванов. – К.: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. – 72 с.

5. Карпенко В. Журналістика: основи професіональної комунікації / Віталій Карпенко. – К.: Нора-прінт, 2002. – 348 с.

6. Приступенко Т. О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації: навч. посіб. / Т. О. Приступенко. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 334 с.

7. Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві: навч. посіб. / В. В. Різун, Т. В. Скотникова. – К.: Преса України, 2008. – 144 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2. Інформаційні жанри. Замітка. – 4 год.

1. Яке призначення і жанрові особливості замітки?

2. Охарактеризуйте структуру замітки. На які запитання відповідає замітка? Принцип побудови замітки за правилом «перевернутої піраміди».

3. Різновиди заміток: замітка-факт, розширена інформаційна замітка, подієва (інформаційна) замітка, хронікальна замітка, замітка-суміш, замітка-анонс, замітка-анотація, замітка-портрет, замітка-порада, замітка-подяка, замітка-вітання, критична замітка, репліка. Охарактеризуйте кожну з них.

4. Яка методика збирання фактажу та специфіка підготовки заміток до друку?

 

Завдання для самостійної роботи студентів. – 2 год.

Підготовка портфоліо. Дібрати з газет та журналів різновиди замітки.

Контрольні запитання та завдання

1. Обґрунтуйте спільне і відмінне у новині та замітці.

2. Чи дотримуються українські друковані мас-медії подачі заміток у формі «перевернутої піраміди»?

3. Як коментуються факти у замітці?

Рекомендована література:

1. Вайшенберг З. Новинна журналістика / Зігфрид Вайшенберг. – К.: Академія Української Преси, 2004. – 263 с.

2. Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі: монографія / М. К. Василенко. – Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 236 с.

3. Вуароль М. Гід газетяра / Мішель Вуароль. – 5-те вид., допов. та перегл. – К.: Ін-т масової інформації, 2002. – 80 с.

4. Гід журналіста: зб. навч. матеріал. / Центр підготов. і вдоскон. журн. (Париж), Інститут мас. ком. (Київ); упоряд. Алла Лазарєва – К.: 1998. – 96 с.

5. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Д. С. Григораш. – Львів: Вид. об’єд. «Вища школа», Львів. – 296 с.

6. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво: навч. посіб. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін.; за ред. В. В. Різуна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 352 с.

7. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / В. Й. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

8. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пособ. / А. А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 312 с.

 


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. II. Фактори, що впливають на зарплату при зарубіжних призначеннях
 5. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 6. IV. НС у природному середовищі та інших сферах життєдіяльності людини
 7. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 8. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 9. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 10. VІ. План та організаційна структура заняття
 11. А/. Поняття про судовий процес.
 12. Абіотичні та біотичні фактори.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Предисловие. Почему надо изучать философию? | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3. Інформаційні жанри. Репортаж. – 4 год.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.