Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Неособові форми дієслова

(Non-finite forms /verbals/).

Неособові форми дієслів в порівнюваних мовах мають як спільні, так і відмінні риси. В обох мовах наявні інфінітив та дієприкметник (2 форми). В той же час, в англійській мові існує герундій, якого немає в українській мові. В українській мові аломорфною рисою є існування дієприслівника. Не співпадають також і морфологічні категорії, характерні для безособових форм. Аломорфізм спостерігається не тільки в структурі, а й у категоріальному значенні таких форм. Наприклад, англійський інфінітив завжди детермінується часткою “to” (to come, to be asked, to be doing), тоді як український інфінітив характеризується суфіксами –ти, -ть, -тись, -тися (бігти, везти, носитися). Характерною лише для української мови є зменшувальна форма інфінітиву типу спати, спатоньки, спатусеньки тощо.

(табл. из Корунца – выучить, это вынести на семинар.)

Аломорфізм спостерігається у категоріальному значенні інфінітиву та дієприкметника. Інфінітив в українській мові не має перфектної пасивної форми, тривалої форми (to have been asked, to be asking), форми Participle I (перфектна активна: having asked), та перфектна пасивна (having been asked), властиві англійській мові також не характерні для української мови.

Герундій та дієприслівник представляють собою аломорфні неособові форми і тому вони не можуть порівнюватися між собою. Герундій має характеристики як дієслова, так і іменника. Дієслівні характеристики – це час та стан (asking – being asked, having asked – having been asked). Риси іменника проявляються у синтаксичних функціях герундія (він може бути підметом, додатком, предикативом, обставиною способу дії).S.g. The rain poured down without ceasing. Український дієприслівник як неособова невідмінювана форма може бути:

· неперфектним (теперішнього часу: йдучи, знаючи);

· перфектний (минулого часу: йшовши, знаючи. Дієприслівник теперішньго часу формується за допомогою суфіксів –учи, -ючи \несуть-несучи, працюють-працюючи).

Дієприслівник минулого часу утворюється за допомогою суфіксів –иш, -вши (привезти-привезши, пити-пивши).

Семантичними та функціональним еквівалентами дієприслівників обох типів в англійській мові є різні види Participle I (що виконують в реченнях функції обставин часу (while working), причини (being tired), результату (having seen all that) тощо.

Функції інфінітиву та дієприкметників у реченні у цілому співпадають в порівнюваних мовах, хоча український дієприкметник має рід, число та відмінок: (працюючий, працююча, працюючі, працюючого). Крім того, англійський інфінітив та дієприкметник можуть утворювати складні частини речення (складний додаток та складний підмет ), що зовсім не характерно українській мові (He was seen to go home. We heard him sing/singing. The lesson being over, they went home. It is easy for us to decide).

 

 


Читайте також:

 1. А) Відносини власності і форми господарювання в сільському господарстві
 2. А) Заробітна плата її форми та системи.
 3. А) Заробітна плата, її форми та системи.
 4. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 5. Автоматизовані форми та системи обліку.
 6. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 7. Акредитив та його форми
 8. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 9. Атипові форми.
 10. Б) Перекладіть текст з урахуванням Вашого фаху, знайдіть у ньому займенникові форми і охарактеризуйте особливості їх вживання у науковому тексті.
 11. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
 12. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Категорія стану (КС) | ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.