Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Вибір устаткування для виймально-навантажувальних робіт, розрахунок його продуктивності та кількості.

 

Враховуючи фізико-механічні властивості порід які розробляються, об’єми гірничих робіт, прийняту систему розробки, на розкривних породах (супісок), при змінній продуктивності 1600м3/зм приймається екскаватор 330DL-CAT.

з висотою черпання 9,8м.

Для видобувних робіт, корисна копалина граніт f=10, змінна продуктивність 3305 м3/зм, тому приймаємо екскаватор KOMATSU PC6000-8.

Зміна продуктивність обладнання при виробництві розкривних і видобувних робіт.

Визначаємо категорію порід по важкості екскавації, ст. 418 Л-4.

Розкривні породи по важкості екскавації відносяться до ІІ категорії

Видобувні породи по важкості екскавації –V категорії.

 

Визначаємо продуктивність екскаватора на розкривних роботах

Визначаємо продуктивність екскаватора на видобутку.

 

 

Зм.
.
№ докум.
Підпис
Дата
КП.ГС.04.14.ПЗ    
Лист
Лист
4.3.Визначення раціональних параметрів системи розробки.

 

З урахуванням фізико-механічних властивостей порід, раніше прийнятих рішень, технології розробки, прийнятого обладнання і правил техніки безпеки приймається:

Рослинний шар розробляють підуступом висотою 0,35м.

На розкривних породах висота уступу приймається 5 м.

На видобувних породах висота уступу приймається 16 м і 15м

Кути укосів уступів приймаємо з урахуванням фізико-механічних властивостей розробляємих порід, тривалості стояння укосу, застосованого устаткування:

На розкривних робочий кут αр=500, стійкий кут укосуαс =400

На видобувних робочий кут αр= 800, стійкий кут укосу =700.

Кількість уступів визначається з урахуванням висоти уступів та потужності розкривних порід і корисних копалин.

На розкривних два уступа.

На видобувних два уступи.

Ширину робочих площадок визначаємо з урахуванням фізико-механічних властивостей породи, прийнятої технології виймально-навантажувальних робіт, робочих розмірів обладнання, габаритів транспорту, безпечних зазорів.

Розрахунок ширини робочої площадки при розробці м’яких порід механічною лопатою з нижнім навантаженням в транспорт.

=А+ + + +

де: А – ширина екскаваторної заходки, м

ПО – полоса для розміщення захисного валу.

 

 

А
β
α
ПА
С
ШР.П
ПП
П/О

 

 


ПП – ширина проїжджої частини автодороги, залежить від марки автомобіля, м (табл. 11.2 Л-11).

П/О – ширина для допоміжної полоси.

– ширина призми можливого обрушення уступу.

= ( + ),м

Де: -радіус черпання екскаватора 10.

, -кути повороту екскаватора 80 ,40 .

А=10( + )=11м

 

Зм.
.
№ докум.
Підпис
Дата
КП.ГС.04.14.ПЗ    
Лист
Лист
=Н*(ctgα-ctgβ) ,м

=6*(ctg40º-ctg50º)=2.5 м.

де: Н – висота уступу, розташованого нижче площадки, для якої ведеться розрахунок, м.

α, β – кути укосу відповідно робочий і стійкий для уступу котрийрозташований під площадкою.

ШРП=11+2.5+1.5+8+6.5=29.5м

 

 

Ширина робочої площадки в скельних породах при підготовці їх до виймання за допомогою буровибухових робіт.

 

А
β
α
По
С
ШР.П
ПП
П/о
h
Б
αВ
 

ШВРП= Б+ПОП/О+С м.

де: Б – максимальна ширини розвалу породи після підривання,

Б=3,60*Н, Нр=1,11*Н

Б=3,60*15=54м; Нр=1,11*15=16.6м

 

ШВРП=47+1,5+8+4,5+2.8=63.8м

 

 

5.Буровибухові роботи.

Згідно рекомендації НТП підприємств промисловості нерудних будівельних матеріалів (Л-11) та враховуючи досвід роботи на гірничих підприємствах для підготовки гранітів до виймання приймаємо метод свердловинних зарядів.

Метод свердловинних зарядів на кар’єрах є основним і найбільш розповсюдженим. Свердловинні заряди уявляють собою заряди вибухових речовин, які розміщені в свердловинах. Цей метод має наступні переваги: в 4-5 разів підвищує

 

 

Зм.
.
№ докум.
Підпис
Дата
КП.ГС.04.14.ПЗ    
Лист
Лист
продуктивність праці робочих при буровибухових роботах, на 20-40% зменшує витрати вибухових речовин, має можливість підривати необхідну кількість гірничої маси і при цьому регулювати форми та розміри розвалу породи після вибуху. На кар’єрах понад 80% гірської породи і руд підриваються методом свердловинних зарядів.

Враховуючи фізико-механічні властивості корисної копалини, а саме її міцність f=14 приймаємо спосіб підготовки її до виймання за допомогою БВР методом свердловиних зарядів.

Спосіб буріння ударно-обертовий за допомогою бурового станка Atlas Copco Roc F6, з діаметром долота d=130 мм. Для ініціювання зарядів приймаємо електричний спосіб. В якості вибухової речовини Амоніт 6ЖВ.

 

Опір по підошві уступа

-діаметр свердловини,м

-щільність вибухової речовини 0,9

q-питомі витрати вибохової речовини 0,6

Перевіряємо отримане значення з умови безпеки буріння 1 ряду свердловин.

, м

В зв‘язку з тим що умова не витримується приймаємо похилі свердловини.

Відстань між свердловинами.

a=m*

m-коефіцієнт зближення зарядів (0,8-1,3)

а=0,8*3,8=3,04 м

Відстань між рядами свердловин

в=0,9*

в=0,9*3,8=3,4 м

Об‘єм породи що підриває одна свердловина.

V=a* * ,

V=3,04*15*3.8=173.2

Маса зарядів в свердловині.

Довжина свердловини.

 

Зм.
.
№ докум.
Підпис
Дата
КП.ГС.04.14.ПЗ    
Лист
Лист

=0,5*q*

Визначаємо довжину заряду

Р-кількість вибухової речовини в одному метрі свердловини

Р=7.85• •Δ. кг⁄м

P=7.85• .9

=8.7

Визначаємо довжину забійки.

-

Визначаємо мінімальну довжину забійки.

=11*dс

=11*0,13=1,4

>

Визначаємо о‘бєм блоку , що підривається

Vбл=10*Qдоб

Vбл =10*3305=33050 м

Визначаємо витрати вибухової речовини на один масовий вибух.

= •q, кг

кг

Визначаємо кількість свердловин на масовий вибух.

;
=191

 

 

Зм.
.
№ докум.
Підпис
Дата
КП.ГС.04.14.ПЗ    
Лист
Лист
Приймаємо 5 рядів свердловин по 38.

= +в•(n-1),м

3,8+3,4•4=17,4

Визначаємо довжину блока.

=

=127

Визначаємо параметри розвалу.

К= .

К= =1.16

=1.11*Ну=1.11*15=16.6

В=3.60*Ну=360*15=54


Читайте також:

 1. I. Теорія граничної продуктивності і попит на ресурси
 2. XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
 3. Автоматизації холодильних машин торгового холодильного устаткування
 4. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 5. Аеродинамічний розрахунок
 6. Аеродинамічний розрахунок ротора вітроустановки
 7. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 8. Аналіз продуктивності праці
 9. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 10. Аналіз продуктивності праці.
 11. Аналітичний розрахунок завантаження горловин
 12. Аналітичний розрахунок сумарного завантаження типових перетинань
Переглядів: 473

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розкриття родовища | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.