Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Типи хімічних реакцій

Лекція № 9

Тема:Кінетична класифікація хімічних реакцій, реакції першого та другого порядку, енергія активації.

Мета:Вивчити класифікацію хімічних реакцій: молекулярні реакції, сполучені, ланцюгові та каталітичні.

Молекулярність та порядок реакції

 

Молекулярність визначається mіn числом молекул.

Мономолекулярні І2 Û І +І; N2O5 Û 2NO2 + 1/2O2

Одна молекула А ® В + С ... V = kC

 

Біомолекулярні Н2 +І2 = 2НІСН3СООН+C2H5OH Û CH3COO C2H5 + Н2О

2 молекули А + В Û АВ V = kC1C2

 

Тримолекулярні 4NO + O2 + 3H2 ®NO2 + N2O + 3H2O

3 молекули А + В + С = Д + Е + F¬V = kC1C2C3

 

Порядок реакції визначають сумою показників ступенів концентрацій у математичному виразі закону діючих мас.

Дуже рідко зустрічаються тримолекулярні реакції, а більш високого порядку взагалі не відомі. Вони протікають через ряд стадій. Якщо швидкості окремих стадій реакції різні, то загальна швидкість визначається самою повільною лімітуючою реакцією.

Порядок реакції дорівнює сумі ступенів концентрації в кінетичному рівнянні. Реакції, що протікають в декілька стадій, та швидкість визначається найбільш повільною елементарною стадією.

Сполучені реакції - чи індуцировані реакції. Деякі хімічні взаємодії не протікають за сумарним рівнянням, а проходять через ряд проміжних процесів.

 

HBrO3 + 3H2SO3 = 3H2SO4 + HBr

HBrO3 + H2SO3 = H2SO4 + HBrO2

HBrO2 + H2SO3 = H2SO4 + HBrO

HBrO + H2SO3 = H2SO4 + HBr

HBrO4 - актор

H2SO3 - індуктор

в окислювальне - відновних процесах

 

Ланцюгові реакції: протікають через ряд зв'язаних між собою елементарних процесів. Кожний такий процес викликається активною часткою (збуджена молекула, вільний атом, радикал, позитивний чи негативний - іон.) Довжина ланцюга вимірюється числом ланок.

Швидкість реакції збільшується, може привести до вибуху, горіння:

СІ2 + nV = СІ. + СІ.

СІ. + Н2 = НСІ + Н.

Н. + СІ2 = КСІ + СІ.

СІ. + СІ. = СІ2

Н. + Н. = Н2

Каталітична реакція

Каталізатором називається речовина, яка прискорює реакцію, беручи участь в елементарній стадії, але виходить з такої взаємодії хімічно незмінною.

Радикальні реакції перебігають через проміжне утворення вільних радикалів та атомів. Вільними радикалами є частинки, які характеризуються наявністю неспарених електронів. Вільними радикалами можуть бути вільні атоми (Н×, СІ∙), а також молекули NO, NO2.

Фотохімічні реакції – хімічні реакції, зумовлені поглинанням реагуючими речовинами світлової енергії. Фотохімічною реакцією є реакція утворення озону з кисню. Також прикладом фотохімічної реакції є реакція синтезу хлороводню з водню та хлору; синтез рослинами складних органічних речовин в процесі їх життєдіяльності (фотосинтез).


Читайте також:

 1. Будова атомів хімічних елементів.
 2. Валентність — це здатність атомів одного елемента сполу­чатися з певним числом атомів інших елементів під час утворення хімічних сполук.
 3. Визначення опорних реакцій трьохшарнірної арки
 4. Визначення реакцій балки
 5. Визначення реакцій в’язей
 6. Викривлення реакцій горя
 7. ВЛАСТИВОСТІ ХІМІЧНИХ СИНАПСIВ
 8. Вплив геохімічних та геофізичних чинників біосфери на здоров’я людини
 9. Вплив геохімічних чинників біосфери нa здоров'я людини
 10. Вплив лікарських препаратів та шкідливих хімічних речовин
 11. Вплив фізичних та хімічних факторів на мікроорганізми. Поняття про стерилізацію, пастеризацію та тиндалізацію, бактеріоста­тичну та бактерицидну дію.
 12. Вплив шкідливих хімічних речовин на організм людини.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Хімічна рівновага. Принцип Ле – Шательє | Лекція № 10

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.