Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Будова міцели золю.

Будова подвійного електричного шару.

Будова міцели гідрозолю.

Подвійний електричний шар виникає на межі розподілу фаз тверде тіло-розчин внаслідок вибіркової адсорбції. Прикладом подвійного електричного шару утвореного внаслідок дисоціації являється іонний шар часток гідро золю диоксиду кремнію. Поверхневі молекули диоксиду кремнію при взаємодії з водою утворюють кремнієву кислоту.

 

Н2SiO3Û HSiO3- + H+

 

В загальному випадку подвійний електричний шар складається із іонів, достатньо міцно зв’язаних з твердою фазою, вони отримали назву потенціалвизначних іонів і еквівалентної кількості протилежно заряджених іонів, які знаходяться в рідкій фазі – противоіони. Між твердою фазою і рідиною виникає різниця потенціалів, тобто поверхневий потенціал.

Міцела - це колоїдна частинка.

Гідрозоль - це водний колоїдний розчин.

Колоїдна частинка будь - якого колоїдного розчину складається з колоїдного ядра, що містить в собі від 100 до 1000 молекул. Усі молекулярні ядра настільки з'єднанні один з одним, що в середину ядра не може проникнути вода. Звідси колоїдні розчини отримали назву гідрофобних колоїдних систем.

Поверхневий шар молекули ядра вступає у хімічну взаємодію з молекулами НСІ. Утворює електроліт FeOCІ

Fe(OH)3 + HCl ® 3FeOCI + 2H2O

 

Після чого FeOCl у воді дисоціює на іони таким чином:

 

nFeOCl Û nFeO+ + nCI-

 

Потім в результаті вибіркової адсорбції іонів електроліту FeOCl колоїдна частика заряджується позитивно. Першими адсорбується іони nFeO+ агрегатом, другими частина(n-х)СІ-, а іони хСІ- залишаються у воді у гідратованому стані. Так утворюється міцела.

 

Міцела складається:

1. [Fe(OH)3]m - агрегат

2. з ядра [Fe(OH)3]m/ nFeO+

3. потенціалвизначних іонів nFeO+

4. шару противоіону (n-х)СІ-

5. адсорбційний шар nFeO+ + (n-x)CI-

6. {[Fe(OH)3]m /nFeO+ + (n-x)CI-}+ - гранула

7. хСІ- - дифузійний шар.

 

Ядро разом з адсорбційним шаром – гранула.

Гранула разом з дифузійним шаром - міцела.

 

{[Fe(OH)3]m /nFeO+ + (n-x)CI-}+ хСІ-

 

Розглянемо будову міцели золю йодиду срібла, отриманого в результаті реакції:

AgNO3 + KI = AgI +KNO3

 

Стійкий золь йодиду срібла може бути отриманий тільки при таких умовах: розчини реагентів повинні бути розбавленими і одну із реагуючих речовин беруть в надлишку. Будемо вважати, до в надлишку AgNO3. Тоді при утворенні кристалів AgI на їх поверхні по правилу Фаянса- анета адсорбуються іони Ag+ - потенціалвизначаючі іони. Іони NO3- розміщаються в адсорбційному і дифузійному шарі противоіонів.

Будова міцели золю AgI записується так:

 

{ m [AgI] nAg+ × (n-x) NO3- } х NO3-

 

1. агрегат – m [AgI]

2. ядро – m [AgI] nAg+

3. частинка – {m [AgI] nAg+ × (n-x) NO3-}

4. міцела - { m [AgI] nAg+ × (n-x) NO3- } х NO3-

 

В цій формулі m – число молекул AgI, які входять в склад агрегату, n- число потенціал визначаючих іонів Ag+. Як правило, m > n. Загальне число противоіонів NO3- теж дорівнює n, але частина з них (n-x) входить в адсорбційний шар і знаходиться поблизу ядра, а друга частина противоіонів х складає дифузійний шар.

Якщо стабілізатором цього золю буде не AgNO3, а КІ, то формула міцели запишеться так:

 

{ m [AgI] nІ- × (n-x) К+} х К+

 

 


Читайте також:

 1. II. Будова доменної печі (ДП) і її робота
 2. Анатомічна будова кісток вільної нижньої кінцівки
 3. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка
 4. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка та її вплив на його психологічні особливості й поведінку.
 5. Антигенна будова HDV
 6. АСОЦІАЦІЯ. ПОБУДОВА АСОЦІАТИВНОГО КУЩА
 7. Атмосфера. ЇЇ хімічний склад та будова
 8. Атомно-молекулярна будова речовини.
 9. Базис і надбудова.
 10. Біоелектричні явища в тканинах: будова мембран клітини, транспорт речовин через мембрану, потенціал дії та його розповсюдження.
 11. Будова автономної нервової системи
 12. Будова активного центру ферментів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція № 21 | Практичне застосування коагуляції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.