Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Бюро технічної інвентаризації

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обмежень

Тема 8. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та співпраця з іншими органами виконавчої влади

Після вивчення теми потрібно:

знати: · на чому базується реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна, їх обмежень та правочинів щодо нерухомого майна; · який центральний орган виконавчої влади забезпечує формування і функціонування Державного реєстру прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно, їх обмежень та право чинів; · повноваження бюро технічної інвентаризації та їх роль у розвитку реєстраційної системи; · повноваження Державної служби з геодезії та картографії та її роль у розвитку реєстраційної системи; · основні тенденції розвитку топографо-геодезичної та картографічної діяльності в Україні.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно перш за все є визнанням державою прав на нерухоме майно, гарантією та захистом з боку держави. Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" визнаємо і закріплено цю позицію, встановлено обов'язковість державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, а також правочинів щодо нерухомого майна у єдиному реєстрі, що дає можливість уникнути багатьох негативних наслідків існування розрізнених реєстраційних систем. Вперше момент виникнення права власності та момент визнання та захисту такого права державною (державна реєстрація речового права на нерухоме майно) " можна вважати такими, що співпадають. Реєстрація обмежень щодо нерухомого майна разом з іншими правами на нерухоме майно дозволяє захистити права всіх заінтересованих осіб.

Відповідно до Закону Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обмежень базується на державному обліку земельних ділянок усіх форм власності та розташованого на них іншого нерухомого майна, реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна, їх обмежень та правочинів щодо нерухомого майна.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів як держатель Державного реєстру прав відповідно до своїх обов'язків забезпечує формування і функціонування Державного реєстру прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно, їх обмежень та правочинів як єдиної інформаційної системи, утворює систему органів державної реєстрації, здійснює нормативно-методичне забезпечення процедур державної реєстрації прав, забезпечує ведення державного земельного кадастру та обліку, в якому кожна земельна ділянка отримує відповідні характеристики.

Відомості державного земельного кадастру є державним інформаційним ресурсом" для реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень.

На сьогодні система державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень знаходиться у стадії становлення. Сьогодні все ще продовжує діяти низка нормативно-правових актів без врахування Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень".

Так, зокрема згідно з статтею 33 Закону України "Про місцеве самоврядування" до відання сільських, селищних, міських рад у галузі регулювання земельних відносин на їх території належить реєстрація суб'єктів права власності на землю, реєстрація права користування землею і договорів оренди землі. Відповідно до статті 15 Закону України "Про товарну біржу" біржова угода щодо купівлі-продажу об'єктів нерухомості вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі. Крім цього існує низка підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють питання ведення реєстру прав на нерухоме майно різними установами.

Норми Цивільного кодексу України передбачають випадки обмеження судом дієздатності громадян та визнання громадян недієздатними. За останні 30 років судами України прийнято понад 20 тисяч рішень про обмеження, позбавлення та поновлення дієздатності громадян. Проте, будь-який облік громадян, позбавлених або обмежених у дієздатності, в Україні ніколи не вівся.

Лише у разі офіційного державного захисту інформації, реєстраційна система може користуватися довірою клієнтів, що є обов'язковою передумовою її ефективності. Оскільки створення єдиної системи державної реєстрації прав є терміновим завданням, для функціонування такої системи вже сьогодні необхідно мати в єдиному реєстрі дані про нерухоме майно відповідно до Закону.

Стосовно форми документів, що посвідчують права на нерухоме майно, їх на сьогодні декілька як за формою, так і за суб'єктом видачі та юридичною природою документів.

Єдину форму документу, що посвідчує право власності на нерухоме майно, законодавчо не визначено.

Найдоцільнішим шляхом вдосконалення існуючої системи документообігу щодо нерухомого майна та прав на нього є створення документу (Свідоцтва) єдиного зразка, за яким би виникало право на нерухоме майно та реєструвалося у єдиному державному реєстрі.

Зазначене Свідоцтво може бути ефективно запроваджено для посвідчення прав на нерухоме майно при його первинному створенні (та на первинному ринку) за умов чіткого встановлення загальнообов'язкового терміну початку його запровадження. При цьому, рішення компетентних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування про прийняття об'єктів нерухомого майна до експлуатації слід вважати достатньою підставою для видачі зазначеного реєстраційного документу без будь-яких перехідних документів.

Стосовно використання Свідоцтва на вторинному ринку, то його видачі має передувати вилучення реєстратором попереднього документу про право на нерухоме майно, договорів купівлі-продажу, дарування, міни тощо.

Реалізація зазначених пропозицій дозволить не лише уніфікувати та спростити процедуру державної реєстрації прав на нерухоме майно, встановить єдині стандарти документообігу щодо нього, але й, що головне, дозволить остаточно та документально поєднати у часі момент виникнення прав на нерухоме майно та момент його державної реєстрації.

Стосовно державної реєстрації правочинів, цивільним кодексом встановлено, що у випадках, коли договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, право власності у набувача виникає з моменту такої реєстрації. Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації прав, і лише з моменту такої реєстрації держава визнає таке право і забезпечує його захист. На сьогодні реєстрація правочинів, тобто момент виникнення права у часі, не співпадає з моментом реєстрації права, тобто визнання права державною. Такий стан викликає багато суперечностей і колізій, спричиняє надмірне і даремне навантаження судової системи країни. Більше того, державна реєстрація правочинів і державна реєстрація прав на нерухоме майно має бути одномоментною дією, і такий підхід буде забезпечений Держкомземом.

Ефективна система реєстрації прав на нерухоме майно є обов'язковим атрибутом усіх без винятку високорозвинутих країн. Така система забезпечує державну гарантію прав юридичних і фізичних осіб на нерухоме майно і сприяє значному прискоренню економічного обороту нерухомості (купівлі-продажу, іпотеки, міни, оренди, застави тощо), що забезпечить, як свідчить зарубіжний досвід, зростання ВВП не менш, ніж на 10% з відповідним збільшенням надходжень до бюджетної системи.

Україна чи не єдина країна в Європі, і навіть СНД, в якій до цього часу немає сучасної системи реєстрації прав на нерухомість. Запровадження такої системи є невідкладним завданням загальнодержавного масштабу.

Система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень запроваджується при Держкомземі згідно Закону України
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень".

Для продовження Держкомземом робіт по створенню єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень у складі державного земельного кадастру згідно Закону України
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" необхідно найближчим часом прийняти постанови Кабінету Міністрів України "Питання ведення державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень", "Деякі питання реалізації Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень",
"Про діяльність гарантійного фонду Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень" та прискорити погодження та подання до Верховної Ради України проектів Законів України "Про гарантійний фонд Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень", "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито", розроблених у розвиток Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень".

На сьогоднішній день неприйняття вищезазначених нормативно-правових актів та невирішення інституційних засад щодо ведення реєстрації прав стримує відпрацювання механізму взаємодії органів Держкомзему та бюро технічної інвентаризації.

Бюро технічної інвентаризації України більше 70-ти років здійснюють обмір, інвентаризацію і оцінку нерухомого майна, проводять в Україні облік та реєстрацію нерухомого майна. За ці роки напрацьовано унікальний збір документів, якими в межах чинного законодавства користуються органи державного управління, місцевого самоврядування, правоохоронні органи.

Нормативно-методичне забезпечення бюро технічної інвентаризації з питань державної реєстрації покладено на Мін’юст України, з питань технічної інвентаризації на Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. Загальне управління для координації дій бюро технічної інвентаризації на державному рівні відсутнє.

В Україні утворено три асоціації бюро технічної інвентаризації, які працюють відокремлено одна від одної і самостійно, по різному вирішують питання державної ваги.

Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" на Держкомзем покладено здійснення державної реєстрації, а також зобов'язано бюро технічної інвентаризації надавати постійно землевпорядним органам необхідну для реєстрації інформацію.

Враховуючі що бюро технічної інвентаризації відповідно до Закону ,Про місцеве самоврядування" здійснюють облік і реєстрацію самих об'єктів нерухомості, які бюро технічної інвентаризації обстежують, обмірюють і оцінюють, вони можуть надавати землевпорядним органам необхідну їм інформацію у виді довідок - характеристик (технічні дані, правоустановчий документ, назву власника, вартість об'єкта нерухомості, інформацію про зношеність).

Землевпорядні органи, так як і бюро технічної інвентаризації, здійснюють практичну роботу по обміру і оцінці земельних ділянок, обміру і оцінці будівель, оформленню необхідних правоустановчих документів та їх реєстрацію. Ця сумісна виробнича діяльність необхідна для здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, а саме реєстрації прав на земельні ділянки і розташовані на них об'єкти нерухомості. Тому безперечно що комплексом цих робіт повинен керувати саме Держкомзем України. Тобто він повинен здійснювати нормативно-методичне забезпечення як діяльності землевпорядних органів так і бюро технічної інвентаризації.

 


Читайте також:

 1. Види інвентаризації. Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерських документах
 2. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.
 3. Виявлення результатів інвентаризації і визначення матеріального збитку
 4. Відображення в обліку вибуття та інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів
 5. Відображення нестач і надлишків, виявлених при інвентаризації
 6. Джерела науково-технічної інформації.
 7. Договори в сфері науково-технічної діяльності
 8. Договори у сфері науково-технічної діяльності.
 9. Еколого-економічна оцінка технічної документації за результатами експертизи
 10. Задачі технічної служби
 11. Залежність годинної продуктивності автомобіля у тоннах від середньої технічної швидкості, .
Переглядів: 616

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 7. Система і повноваження органів державного управління у сфері регулювання земельних відноси | Державна служба з геодезії та картографії

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.