Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Малюнок № 1.

 

                     

Малюнок № 2.

 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Малюнок № 3.

 

Вчитель повинен звертати особливу увагу на те, щоб діти розуміли відмінності між запитаннями: а) скільки всього сотень і скільки всього сотень у числі?; б) скільки всього десятків у числі?; скільки окремих десятків у числі?; в) скільки всього одиниць у числі?; г) скільки одиниць у числі? Наприклад, у числі 1283 всього є дванадцять сотень, але сотень 2, всього десятків у числі 128, але десятків 8, всього одиниць 1283, а одиниць 3. Важ­ливо звернути увагу учнів на особливості утворення відпо­відних числівників, підвести їх до потрібних узагальнень, щоб, зрозумівши принцип, вони змогли, уже, спираючись на ці знання, а не тільки на пам'ять, засвоїти послідов­ність і назви чисел від 100 до 1000. Формувати уявлення про числа натурального ряду чисел (від 1 до 1000) допомагають і такі вправи, подані у підручнику: 1) запишіть усі числа, розміщені між числами 597 і 605, 859 і 870; 2) скільки чисел знаходиться між числами 100 і 200, між 700 і 900, 100 і 1000? 3) полічи від 521 до 545, від 730 до 700. Корисні також практичні роботи з рулеткою: діти повинні вміти показувати куски стрічки заданої довжини. Рулетку можна використати і як наочний посібник, за яким легко повторити ті чи інші питання, пов'язані з нумерацією і заміною більших мір меншими і навпаки.

 

Таблиця № 7.

 

Сотні Десятки Одиниці

 

Потім розпочинається робота з розгляду десяткового складу чисел, їх утворення із сотень, десятків і одиниць. З цією метою використовуються такі вправи: 1) на називання числа, яке складається із вказаного числа сотень, десятків і одиниць, наприклад, назвіть число, яке складається із 8 сотень, 2 десятків і 3 одиниць? (823), 9 сотень і 5 одиниць тощо; 2) на визначення кількості сотень, десятків і одиниць у заданому числі, наприклад, скільки сотень, десятків і одиниць у числі 783, 250, 300?; 3) на обчислення виду 200+70+8, 100+8; 4) на перетворення складених іменованих чисел у прості і навпаки, наприклад, 2 крб. 70 коп. = 270 коп.; 800 см = 8 м; 5) на порівняння складених і простих іменованих чисел, наприклад: 6 м ­ 60 см, 7 м ­ 700 см; 6) на порівняння абстрактних чисел, наприклад 600 ­ 60, 756 ­ 765 тощо; 7) на представлення числа у вигляді суми розрядних доданків, наприклад: 458=400+50+8; 8) скільки цифр ми використовуємо для запису двоцифрових чисел? Скільки ми будемо використовувати цифр для запису трицифрових чисел? Назвіть цифри, які використані для запису числа 333, 456 тощо. Відповідно до індивідуальних особливостей дітей, вчителеві слід поступово переводити їх від використання названих вище посібників до виконання вправ за уявленнями, але при появі помилок слід перейти знову до використання наочності. Крім цього, вчитель повинен знати, що формування уявлень про число вимагає виконання значної кількості одноманітних вправ, а тому необхідно потурбуватися про зміну видів діяльності дітей при виконанні завдань.

Коли учні засвоять, як утворюються числа в межах 1000, навчаться ілюструвати їх за допомогою посібників, можна перейти до розгляду письмової нумерації. Спочатку слід, звичайно, повторити те, що вже відомо учням про особливості запису чисел у межах 100. У зв'язку з цим ще раз уточнюється зміст термінів “число” і “цифра”, відмінність між термінами, повторюються назви “одноцифрові” й “двоцифрові” числа, діти пригадують і пояс­нюють, з чим пов'язані ці назви. Розглянувши ще раз на відомих дітям числах питання про помісцеве значення цифр у записі чисел, доцільно виконати кілька вправ, які вимагають аналізу розрядного складу одноцифрових і двоцифрових чисел за їх записом. Спостереження за уроками вчителів свідчить, що ще непоодинокі факти, коли під час вивчення нумерації вони не завжди уважно стежать за правильністю формулювань як у власній мові, так і в мові учнів, не завжди уважно вдумуються у смисл відповідей, які учні дають на поставлені запитання. Так, допускається змішування термінів “число” і “цифра”. При відповідях на запитання скільки одиниць у тому чи іншому розряді (скільки десятків, сотень тощо)? і скільки всього одиниць цього розряду в даному числі (наприклад, можна сказати, що в числі 127 одна сотня, два десятки і сім одиниць, але всього в ньому 12 десятків, 127 одиниць)? Вчителі, не вдумуючись у сказане дітьми, допускають дві відповіді: 1) у числі 127 є сто двадцять сім одиниць; 2) у числі 127 є сім одиниць. Далі, цифра 0 вказує на відсутність одиниць у тому чи іншому розряді, але не можна говорити, що 0 означає відсутність роз­ряду тощо.

Після такої підготовчої роботи можна переходити до розгляду письмової нумерації трицифрових чисел. Досвід роботи вчителів свідчить, що дуже корисно використовувати при цьому своєрідну нумераційну таблицю (див. таблицю № 8.), в якій числа позначаються спочатку кружечками, а потім цифрами. Напри­клад, число 321 зображатиметься в цій таблиці так: у графі “Сотні” буде 3 кружечки, у графі “Десятки” — 2 і в графі “Одиниці” — 1 кружечок. Надалі в графах записуватимуться відповідні цифри.

Таблиця № 8.

 

Число Сотні Десятки Одиниці
¡¡¡ ¡¡ ¡

 

З самого початку роботи над письмовою нумерацією треба нагадати дітям, що цифра в записі числа може мати різне значення залежно від того, яке місце вона займає в ньому. Корисно повправляти дітей у читанні різних чисел, які записуються тими самим цифрами (наприклад, числа 321 і 123, 546 і 654 та ін.). Особливу увагу слід приділити використанню нуля в записі чисел, розкриттю його значення. Відповідні вправи є в підручнику. Паралельно з використанням нуля в записі абстрактних чисел доцільно ознайомити дітей з використанням його, наприклад, під час запису чисел 5 м 06 см, 2 грн 03 коп. Дуже корисно на цьому етапі використовувати, як свідчить досвід вчителів, картки, на яких записано числа 0, 1, 2, ..., 9, 10, 20, ...,90, 100, 200, ..., 900, 1000). Такий набір карток має бути у кожного учня. На уроці слід виконати кілька вправ на записування чисел з використанням цього посібника. Так, методика використання вказаних карток при виконанні завдання “записати число, в якому є 5 сотень, 4 десятки і 3 одиниці” може бути такою: учень візьме картку з числом 500, покладе на неї картку з числом 40 так, щоб вона закривала останні дві цифри в записі першого числа, і, нарешті, на цю картку, закри­ваючи 0, покладе картку з цифрою 3. За допомогою цього ж посібника можна виконувати й вправи на додавання. Використання описаного посібника допомагає запобігти помилкам у записі трицифрових чисел, що їх досить часто допускають діти, записуючи, наприклад, число 320 так: 30020, а число 806 так: 8006. Ці помилки свідчать про те, що учні погано засвоїли значення цифр у записі чисел. Тому важливо з ними з'ясувати, чому для зображення таких чисел треба одну з карток накладати на іншу, як це робити, і виконати якнайбільше вправ виду: 500+30=530, 870-70=800, 870-800=70, 300+40+2=342 тощо.

Навчаючи дітей читати і записувати трицифрові числа, доцільно пропонувати вправи на виявлення подібності і відмінності між числами (наприклад, такого виду: 7, 70, 700). На основі розгляду цих чисел учнів слід підвести до висновку про те, що означає у записі кожного з цих чисел цифра 7. Після цього перейти до з'ясування того, яке з цих чисел найбільше, яке — най­менше. Цікаво запропонувати для порівняння і числа виду 420, 426, 406 та ін. Нові для дітей поняття “трицифрові числа”, “одиниці третього розряду” формуються на основі вже відомих їм понять “одноцифрове число”, “двоцифрове число”, “одиниці першого розряду”, “одиниці другого розряду”, а тому особливих труднощів тут не виникає.

Аналіз методичних посібників для вчителів, досвіду їх роботи, системи завдань підручника дозволяє твердити, що для формування у дітей умінь записувати трицифрові числа використовується наступна система вправ: 1) запис чисел у нумераційну таблицю, наприклад: запишіть в таблицю число, яке складається з семи сотень, трьох десятків і чотирьох одиниць; з п’яти одиниць третього розряду, двох одиниць другого розряду і семи одиниць першого розряду тощо; 2) вправи на позначення трицифрових чисел на рахівниці; 3) вправи на записування трицифрових чисел під диктовку; 4) вправи на читання чисел, зображених у нумераційній таблиці чи на рахівниці; 5) що означає кожна цифра в записі чисел? (345, 453, 534); 6) що означає кожна цифра 3 у записі кожного з чисел 375, 37, 503, 333? 7) за допомогою цифр 3, 7, 5 запишіть 6 різних трицифрових чисел; 8) за допомогою цифр 3 і 6 запишіть всі можливі одно, дво- та трицифрові числа; 9) вправи на заміну числа сумою розрядних доданків, наприклад: 534=500+300+4, 720=700+20; 10) вправи на додавання і віднімання виду: 600+30+7; 595-500; 727-20.

У результаті вивчення нумерації трицифрових чисел діти повинні оволодіти знаннями, уміннями і навичками, які вказані у відповідних нормативних документах. Перевірити рівень засво­єння їх учнями можна за допомогою запитань і завдань виду: 1) яке число йде під час лічби раніше 399 чи 400? 2) скільки чисел міститься між числами 200 і 230, 400 і 500, 100 і 1000? 3) які числа міс­тяться між числами 498 і 503, 688 і 692? 4) яке число йде під час лічби відразу після числа 699? 5) на скільки 700 більше ніж 699, на скільки 830 більше ніж 829? (Щоб відповісти на подібні запитання, не треба вико­нувати віднімання, слід тільки пригадати, що число 830 йде під час лічби відразу за числом 829, отже, воно на 1 більше, ніж 829); 6) розмісти у порядку збільшення числа 369, 368, 370, 367. Розмістити ці самі числа у порядку зменшення так, щоб кожне наступне число було меншим, ніж попе­реднє. 7) які числа пропущено у наступних рядах: 447, 448, ..., 451? 803, 802, 801, ..., 798 та ін.? 8) прочитай числа 307, 840, 999, поясни, що означає кожна цифра в записі цих чисел; 9) як можна подати у вигляді суми розрядних додан­ків числа: 257, 840, 903, 400? 10) порівняй числа 567 і 675, 345 і 346, 980 і 908; 11) поясни, як записується число сімсот один і число сімсот десять та чому вони так записуються; 12) скільки десятків у сотні? Скільки в сотні одиниць? 13) скільки всього десятків у числі 340? 803? 950? Скільки всього одиниць у кожному з цих чисел? Скільки в кожному з них сотень? 14) запиши число, яке складається з 2 сотень і 3 одиниць, 5 сотень і 2 десятків; 15) вправи на перетворення складених іменованих чисел у прості і навпаки тощо. Досвід вчителів-новаторів переконливо свідчить, що з метою систематизації та узагальнення знань учнів корисно використовувати такі вправи: а) скільки ви знаєте одноцифрових чисел? - 9; б) скільки ви знаєте двоцифрових чисел? - 90; в) скільки ви знаєте трицифрових чисел? - 900; г) яке найбільше (найменше) одно-, дво-, трицифрове число ви знаєте?

 


Читайте також:

 1. В якій камері утворюється малюнок у сирі швейцарському?
 2. Малюнок 11.1.
 3. Малюнок 11.2.
 4. Малюнок 11.3.
 5. Малюнок 11.7.
 6. Малюнок 16.2 - Крива сукупної пропозиції
 7. Малюнок 7.2.1. Етап проектування.
 8. Малюнок 8.1.
 9. Малюнок 8.3.
 10. Малюнок 8.4.
 11. Малюнок 8.5.
 12. Малюнок 8.7 - Види еластичності попиту
Переглядів: 948

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТМО вивчення нумерації чисел концентру “Тисяча”. | МОДУЛЬ ІІІ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ НАД ЦІЛИМИ НЕВІДЄМНИМИ ЧИСЛАМИ.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.