Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Функції

Им’я Примітка
void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n); копіює n байт з області пам’яті src в dest, які не повинні перетинатися, інакше результат не визначений (можливо як правильне копіювання, так і ні)
void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n); копіюєт n байт з області пам’яті src в dest, які на відміну від memcpy можуть перетинатися
void *memchr(const void *s, char c, size_t n); повертає вказівник на перше вхождення c в перших n байтах s, або NULL, якщо не знайдено
int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n); порівнює перші n символів в областях пам’яті
void *memset(void *, int z, size_t); заповнює область пам’яті одним байтом z
char *strcat(char *dest, const char *src); дописує строку src в кінець dest
char *strncat(char *dest, const char *, size_t); дописисує не більше n початкових символів строки src (або всю src, якщо її довжина меньша) в кінець dest
char *strchr(const char *, int); шукає символ в рядку, починаючи з голови і повертає його адресу, або NULL якщо не знайдено
char *strrchr(const char *, int); шукає символ в рядку, починаючи з хвоста і повертає його адресу, або NULL якщо не знайдено
int strcmp(const char *, const char *); лексикографічне порівняння рядків
int strncmp(const char *, const char *, size_t); лексикографічне порівняння перших n байтів рядків
char *strcpy(char *toHere, const char *fromHere); копирует строку из одного места в другое
char *strncpy(char *toHere, const char *fromHere, size_t n); копіює до n байт рядка з одного місця в інше
size_t strlen(const char *); поевртає довжину рядка
size_t strspn(const char *s, const char *accept); визначає максимальну довжину початкового підрядка, що складається виключно з байтів, перерахованих в accept
size_t strcspn(const char *s, const char *reject); визначає максимальну довжину початкового підрядка, що складається виключно з байтів, не перерахованих в reject
char *strpbrk(const char *s, const char *accept); знаходить перше вхождення любого символа, перерахованого в accept
char *strstr(const char *haystack, const char *needle); знаходить перше вхождення рядка needle в haystack

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Гилберт Стивен, Маккарти Билл. Самоучитель Borland C 6 в примерах. Учебник: Пер. с англ. – К.: ООО «ТИД «ДС», 2002. – 496 с.
2. Дейтел Харви, Дейтел Пол. Как программировать на С++: Пер. с англ. –3-е изд. М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2001. – 1152 с.
3. Кёниг Эндрю, Му Барбара Э. Эффективное программирование на С++. Серия С++ In-Depth, т. 2. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 384 с.
4. Либерти Джесс. Освой самостоятельно С++ за 21 день - Учеб. пособие: Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 816 с.
5. Прата Стивен. Язык программирования С++. Лекции и упражнения. Учебник: Пер. с англ. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005- 1104 с.
6. Саттер Герб. Решение сложных задач на С++. Серия С++ In-Depth: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – Т. 4. – 400 с.
7. Страуструп Б. Язык программирования С++, спец. изд.: Пер. с англ. – М.: СПб.: «Издательство БИНОМ» – «Невский Диалект», 2002. – 1099 с.

 

 


 

 

Упорядники:

 

Алексеєв Михайло Олександрович

Коротенко Леонід Михайлович

Шевцова Ольга Сергіївна

 


Читайте також:

 1. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 2. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 3. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 4. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 5. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 6. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 7. Асимптоти графіка функції
 8. Асимптоти графіка функції
 9. Базальні ядра, їх функції, симптоми ураження
 10. Базові функції, логічні функції
 11. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.
 12. Банківська система та її основні функції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ | II. УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, ПРАКТИКУМЫ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.