Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Критерії оцінки уроків студентів

При оцінці уроків слід враховувати якість підготовки студента до уроку, зміст, проведення і результат уроку.

Оцінку "відмінно"ставлять за безпомилково проведений урок, коли студент при підготовці до уроку проявив вміння самостійно і творчо го­туватися до уроку при наявності направляючих порад: правильно відібрав навчальний матеріал; склав якісний план-конспект уроку і своєчасно представив його груповому керівнику-методисту; повністю підготував облад­нання уроку (підібрав дидактичний матеріал, перевірив роботу експери­ментальних установок, ТЗН).

Зміст і методика проведення урокуповністю досягнена навчальна і виховна мета уроку, виконаний план уроку; чітко розкрита тема уроку, матеріал пояснюється на високому ідейно-теоретичному рівні; разом з освітніми завданнями добре вирішувались виховні завдання уроку; при поясненні матеріалу не було допущено ні одної помилки чи неточності; правильно вибрані і вміло використані методи вивчення нового матеріалу і методи перевірки знань; матеріал уроку був розміщений в педагогічно обґрунтованому порядку, що дозволило полегшити його розуміння учнями і забезпечити міцне засвоєння; правильно був підібраний і проведений на високому педагогічному рівні навчальний експеримент з фаху, проведений всесторонній аналіз результатів експерименту і зроблені з нього висновки; забезпечене осмислене сприйняття класом матеріалу; весь клас працював активно; поєднувались фронтальні і індивідуальні форми роботи; розви­вались навички самостійної роботи учнів на уроці; правильно був вико­ристаний час уроку: практикант домігся засвоєння всіма учнями матеріалу безпосередньо на уроці, застосувавши ефективні форми закріплення знань: відмічались і виправлялись своєчасно помилки у відповідях учнів, знання їхні оцінювались об'єктивно, оцінки коментувались; практикант добре вив­чив клас, правильно реагував на поведінку учнів, керуючи їх увагою, зумів забезпечити зразкову дисципліну класу; забезпечена висока культура запису на дошці; урок був проведений літературною мовою; самоаналіз уроку повний, критичний і правильний.

Оцінку "добре"ставлять за уроки, що задовольняють всім вимогам, які були вказані для оцінки "відмінно", але з наявністю окремих незначних недоліків.

При підготовці до уроку студент підібрав матеріал до уроку і склав план-конспект його з допомогою консультації вчителя і методиста; підго­тував експеримент, але недостатньо перевірив роботу експериментальних установок, що не відобразилося на якості уроку.

Зміст і методика проведення уроку:повне виконання мети, завдань і плану уроку з незначними недоліками; проведений урок за своїм змістом ідейно і науково витриманий, але не завжди синхронно вирішувались освітні і виховні завдання уроку; студент використав ефективні методи і методичні прийоми, але недостатньо творчо, або на уроці мали місце мето­дичні недоліки, які не порушували нормальної роботи; допущені незначні неточності в техніці демонстраційного експерименту; окремі неточності в звітах, в мові учнів виправлялись несвоєчасно: на уроці була хороша дис­ципліна, учні добре працювали, але їх активність була нерівномірною чи на окремих етапах уроку незначною: оцінка мотивувалась поверхово, записи на дошці розкидані; практикант знає клас, володіє ним, дає правильний, хоча і недостатньо розгорнутий аналіз; свого уроку.

Оцінку "задовільно"ставлять, якщо при підготовці до уроку студент не зумів проявити самостійність у вірному підборі теоретичного, дидак­тичного і експериментального матеріалу до уроку; підготовка до уроку здійснювалась із значною допомогою вчителя чи методиста; конспект пред­ставлено несвоєчасно і виконано неякісно.

Зміст і методика проведення уроку:освітні і виховні завдання в основному виконані, тема уроку розкрита; урок восновному ідейно і нау­ково витриманий, але студент допускав в поясненні неточності чи не по­мічав помилок у відповідях учнів; на уроці студент не зумів організувати активної розумової діяльності учнів; погано знає учнів класу; наочність на уроці використовувалась в основному правильно, але мали місце окремі неточності (неправильне розміщення приладів на демонстраційному столі, недостатнє пояснення до дослідів, досліди проводив невпевнено, неуважно); під час проведення уроку студент допускався методичних помилок і це негативно проявилось на знаннях учнів; на уроках мали місце порушення учнями дисципліни, а практикант не завжди правильно і своєчасно реагував на це; урок аналізує неповністю, багато недоліків не помітив.

Оцінку "незадовільно"ставлять, якщо при задовільній підготовці до уроку студент не виконав освітніх і виховних завдань уроку, план уроку виконав неповністю; провів урок на низькому ідейному і науковому рівні, допускав грубі помилки, показав незнання фактичного матеріалу; проводячи урок, допускав грубі методичні помилки, внаслідок чого учні не засвоїли навчальний матеріал; мова студента нечітка, багата недоліками за формою і змістом; не помічались помилки у відповідях учнів: дисципліна учнів на уроці була поганою, а студент виявився безпорадним в її нала­годженні.

 


Читайте також:

 1. II. Самостійна робота студентів.
 2. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
 3. IV. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.
 4. V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 5. V. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
 6. VIІ. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті
 7. А) загальні критерії
 8. А) Мета і об'єкти грошової оцінки
 9. Адекватним фізичним критерієм оцінки її впливу на організм люди1
 10. Алгебраїчні критерії стійкості
 11. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
 12. Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
Переглядів: 656

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
B. Тип, структура, зміст уроку і методика його проведення. | Додаток 4.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.