Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Технологічна частина

3.1 Стадії розробки, види та комплектність технологічної документації

Стадії розробки, види та комплектність технологічної документації, яка регламентує ремонт техніки встановлені стандартами Єдиної системи технологічної документації (ЄСТД) і галузевими нормативними документами РТМ 70.0009.005-85 “Порядок разработки, согласования и утверждения технологической документации на восстановление деталей”

Курсовому проектуванню, як правило, відповідає стадія розробки - “дослідний ремонт”, на який розробляється технологічна схема розбирання (складання) і комплекти документів на технологічні процеси розбирання (складання) і відновлення деталі.

Комплектність технологічних документів на розбирання, складання, та відновлення виробів наведені у таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.1 - Види і комплектність технологічної документації

Позначення документа Код Вид Форма Комплектність
Міждержавний стандарт Форма Технологічний процес розбирання (складання) Технологічний процес відновлення
ТЛ Титульний аркуш 3.1105-84 н н
МК/ВТД Відомість технологічних документів 3.1118-82 2, 2б + +
МК/ВО Відомість оснастки 3.1118-82 2, 2б + +
МК Маршрутна карта 3.1118-82 2, 2б + +
МК/ОК Операційна карта 3.1118-82 2, 2б н +
КЭ Карта ескізів 3.1105-84 7, 7а – 10, 10а н +

 

Примітка: + - документ обов’язковий

н - документ складають при необхідності

 

 

3.2 Розробка технологічних процесів складання (розбирання)

Основні вихідні дані для розробки технологічного процесу складання (розбирання) - складальної одиниці (вузла, агрегату) - складальне креслення (натуральний зразок); специфікація, довідкові та нормативні дані з обладнання, пристроїв, інструменту і технічного нормування.

Розробляти технологічний процес починають з вивчення конструкції вузла та його взаємодії з іншими складовими машини. Потім складають технологічну схему складання (розбирання) складальної одиниці і визначають послідовність операцій технологічного процесу. Виходячи із заданої програми робіт, за довідковими даними чи даними діючого підприємства вибирають обладнання, пристрої та інструмент. На закінчення нормують складальні роботи і оформляють технологічну документацію.

У розрахунково-пояснювальні записці для цього розділу наводять наступне:

Характеристики об’єкту ремонту. Вказують призначення, коротко описують конструкцію агрегату чи вузла, її особливості, важливі з точки зору розробки технології складання (розбирання).

Можливі варіанти закріплення при складанні (розбиранні), види з’єднань і типи посадок спряжених деталей, наявність елементів які утруднюють або унеможливлюють розбирання, недопустимість розукомплектування окремих деталей, необхідність виконання підгоночних і регулювальних робіт тощо). Дати техніко-економічні показники агрегату чи вузла. Все це супроводити необхідним графічним матеріалом.

Технологічна схема складання (розбирання). Технологічна схема процесу складання (розбирання) - це умовне зображення послідовності включення (виключення) окремих деталей, складальних груп і підгруп у складання (розбирання) із зазначенням контрольних і додаткових операцій, які виконують при складанні. Технологічна схема служить вихідною інформацією для визначення послідовності операцій технологічного процесу складання (розбирання), а також може бути використана як самостійний технологічний документ на робочих місцях ремонтних підприємств або підрозділів.

Розрізняють розгорнуті, укрупнені і комбіновані технологічні схеми. На розгорнутій схемі всі складові елементи виробу розчленовані і подані умовно у вигляді окремих деталей, показано всі контрольні операції та наведено додаткові пояснення. На укрупнених схемах складові елементи виробу не розчленяють на окремі деталі. Комбіновані схеми мають одночасно ознаки як розгорнутих так і укрупнених. Вибір виду схеми залежить від складності виробу, що складається (розбирається) і призначення схеми.

Розробку технологічної схеми починають з вивчення складального креслення (натурального зразка). Далі виявляють складальні групи, підгрупи та бокові деталі.

Складальною групою чи підгрупою називається частина виробу з двох або більше деталей, яка може бути складена і перевірена окремо, незалежно від загального складання виробу. Складальна група характеризується закінченістю складання частин виробу і включається безпосередньо у загальне складання виробу. Складальна підгрупа є частиною складальної підгрупи. Розрізняють складальні підгрупи першого, другого і вищих порядків. Складальна підгрупа першого порядку включається безпосередньо в складання складальної групи; другого порядку - в складання складальної групи першого порядку і т.д.

Елементи виробу показують на технологічних окремих прямокутниках, поділеними на три або чотири поля в яких вказують назву і позначення складальних одиниць або деталей по конструкторським документам (каталогам), а також номер позиції на складальному кресленні (ескізі) і кількість.

Якщо дана складальна одиниця не має позначення по основному конструкторському документу, тобто є тільки технологічною складальною одиницею, її позначення формується таким способом: технологічній складальній групі присвоюється позначення тієї складальної одиниці, куди вона входить, з додаванням літери Т, якщо вона одна і порядкового номеру якщо їх кілька (Т1, Т2 і т.д.). Складальні технологічні групи позначаються дробом: Т1/Т1, Т2/Т1, Т2/Т2 і т.д.

Початком для схеми розбирання є даний виріб (складальна одиниця), закінчення - базова деталь. Початком схеми складання є базова деталь, а закінченням - виріб (складальна одиниця).

Процес складання (розбирання) на схемі відображається прямою (вертикальною чи горизонтальною) лінією, до якої у відповідних місцях прилягають прямокутники, що позначають складові частини виробу. На схемі складання прямокутники, що зображають встановлювані складальні одиниці рекомендується розміщати справа, а окремі деталі - зліва від лінії складання, на схемі розбирання - навпаки. Початком для схеми розбирання є даний виріб (складальна одиниця), закінчення - базова деталь, а закінченням - виріб (складальна одиниця).

Технологічна схема разом із ескізом складальної одиниці розміщається на карті ескізів по формі 10.

Приклади оформлення технологічних документів наведені у додатках.

3.3 Технічне нормування технологічних операцій

Нормування технологічних операцій розбирання-складання здійснюється за залежностями наведеними у таблиці 3.2.

 

Таблиця 3.2 – Нормування основного часу

Зміст роботи Основний час t0, хв.
Закручування гайок (0,011 Х + 0,306) m
Закручування болтів (0,006 X + 0,144) m
Закручування штуцерів (0,016 X + 0,039) m
Закручування гвинтів (0,020 Х + 0,517) m
Закручування шпильок (0,032 Х + 0,067) m
Установлення шплінтів і штифтів 0,017 Х • m
Установлення шайб, прокладок, втулок 0,005 Х • m
Установлення сальників, грязезнімачів, пильників (0,005 Х + 0,001) m
Установлення кришок, головок (0,004 Х + 0,047) m
Установлення валів і осей (0,016 Х + 0,317) m
Установлення шестерень, зубчатих коліс, муфт і секторів на вали і осі (без шпонок) (0,003 Х + 0,061) m
Те саме із шпонкою (0,820 Х + 0,413) m
Установлення пружин 0,833 Х • m
Запресування втулок, кілець, заглушок (0,002 Х + 0,033) m
Запресування шарико- і роликопідшипників 0,012 Х • m
Свердління по місцю (електродрилем) (0,077 Х + 0,098) m
Нарізання різьби (вручну) плашкою і мітчиком (0,083 Х + 0,067) m
Пригонка (припилювання) шпонок до шпонкового паза (0,391 Х + 0,911) m

 

Примітки: 1. Х - середньоарифметичне значення величини елемента деталі (довжина, ширина, висота), мм;

2. m - кількість деталей або однакових елементів, що використовуються при складанні (гайок, болтів, отворів і т.п.)

 


Читайте також:

 1. I. Вступна частина
 2. II Основна частина
 3. II Основна частина
 4. II Основна частина
 5. II частина
 6. II частина.
 7. II. Основна частина
 8. II. Основна частина
 9. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 10. III Заключна частина
 11. III Заключна частина
 12. III Заключна частина
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розрахунок основних параметрів виробничого процесу ремонтної майстерні | Конструкторська частина

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.