Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.

З визначення прискорення випливає, що:

;

Якщо прискорення тіла спрямоване протилежно початковій швидкості тіла, то залежність модуля швидкості від часу описується формулою:

;

Рівноприскорений рух зі зменшуваною швидкістю може тривати лише доти, доки швидкість тіла v не стане дорівнювати нулю. Час руху тіла до зупинки можна обчислити, виходячи з умови . Звідси випливає, що .

У випадку прямолінійного рівномірного руху тіла переміщення, яке здійснює це тіло, обчислюється як площа прямокутника, що міститься під графіком модуля швидкості.

І в разі прямолінійного рівноприскореного руху переміщення (або шлях) можна обчислювати за тією ж формулою, що й площу фігури під графіком швидкості.

У випадку прямолінійного рівноприскореного руху без початкової швидкості залежність шляху l від часу руху t описується формулою:

,

де a — модуль прискорення тіла.

Слід звернути увагу на те, що в разі рівноприскореного руху без початкової швидкості шлях пропорційний квадрату часу руху.

Якщо початкова швидкість тіла не дорівнює нулю, то фігура, обмежена графіком v(t) і віссю 0t, — трапеція, що складається з прямокутника площею v0t трикутника площею ,

 

 

Отже, шлях можна обчислити за формулою ,

Таким чином, якщо тіло рухається прямолінійно рівноприскорено з початковою швидкістю v0 і прискоренням a, то залежність шляху l від часу руху t має вигляд:

,

якщо напрямок прискорення збігається з напрямком початкової швидкості, і вигляд:

,

якщо прискорення спрямоване протилежно напрямку початкової швидкості. Необхідно звернути увагу учнів на те, що в першому ви­падку швидкість тіла збільшується, а в другому — зменшується.

Оскільки площа трапеції дорівнює півсумі основ і висоти, то . З іншого боку, . Звідси випливає, що середня швидкість у разі рівноприскореного руху дорівнює: .

З формул для шляху і часу дістаємо: . А якщо початкова швидкість дорівнює нулю, ця формула набуває вигляду: .


Читайте також:

 1. Vу -швидкість ударника
 2. Аналогія величин і рівнянь поступального і обертального руху. Кінетична енергія обертання тіла
 3. Видаток і середня швидкість ламінарного потоку.
 4. Вимірювання інформації та швидкість її передачі
 5. Вплив параметрів режиму буріння на механічну швидкість проходки
 6. Групова швидкість і дисперсія хвиль
 7. Етапи, швидкість і показники адаптації
 8. Закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітне поле прямолінійного та колового струмів
 9. Закон грошового обігу та швидкість обігу грошей.
 10. Класифікація процесів, що протікають в продуктах під час товароруху. Їх вплив на споживчі властивості товарів
 11. На скільки збільшиться маса - частинки (в а.о.м.), якщо її швидкість збільшиться від 0 до 0,9с? Вважати,що маса спокою - частинки 4 а.о.м.
 12. Облік трудових ресурсів та показники його руху.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. | Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.